Čeština
English
 • Welcome to webpages of NLP Centre!
 • Join the development of software tools!
 • Analysis of natural language
 • Try online corpora of huge sizes out for free!
 • Study one of the subject specialization!
 • Members of the laboratory

Publications of NLP Centre

2016

 • ROTH, Filip, Ahmad ABBADI, Ondřej HERMAN, Martin PAVELEK a Václav PŘENOSIL. Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution. In Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang. Optics in Health Care and Biomedical Optics VII. Beijing, China: SPIE Proceedings, 2016. s. 112-123, 12 s. ISBN 978-1-5106-0467-4. doi:10.1117/12.2246110. Online version info
  @inproceedings{1361508, author = {Roth, Filip and Abbadi, Ahmad and Herman, Ondřej and Pavelek, Martin and Přenosil, Václav}, address = {Beijing, China}, booktitle = {Optics in Health Care and Biomedical Optics VII}, doi = {http://dx.doi.org/10.1117/12.2246110}, editor = {Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang}, keywords = {real-time imaging system; spatial-spectral resolution; hyperspectral endoscope; video rate processing; medical spectroscopy; image-guided surgery}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Beijing, China}, isbn = {978-1-5106-0467-4}, pages = {112-123}, publisher = {SPIE Proceedings}, title = {Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution}, url = {http://dx.doi.org/10.1117/12.2246110}, year = {2016} }
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
  @book{1373483, author = {Karlík, Petr and Nekula, Marek and Pleskalová, Jana and Bachmannová, Jarmila and Balhar, Jan and Bičan, Aleš and Bičanová, Lenka and Bílková, Jana and Biskup, Petr and Bláha, Ondřej and Blaszczyk, Izabela and Blažek, Václav and Boháčová, Michaela and Bojar, Ondřej and Bořil, Tomáš and Bořkovcová, Máša and Bozděchová, Ivana and Caha, Pavel and Cvrček, Václav and Čech, Radek and Čechová, Marie and Čermák, František and Danaher, David S and Daneš, František and David, Jaroslav and Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub and Dovalil, Vít and Dvořák, Věra and Eckertová, Eva and Elšík, Viktor and Emonds, Joseph Embley and Erhart, Adolf and Esvan, Francois and Faltýnek, Dan and Fidler, Masako and Andrlová, Fidlerová Alena and Fišer, Zbyněk and Flanderková, Eva and Fried, Mirjam and Giger, Markus and Grepl, Miroslav and Hajič, Jan and Hajičová, Eva and Hansack, Ernst and Hansen, Björn and Harman, Radoslav and Harvalík, Milan and Havlík, Martin and Havlová, Eva and Hirschová, Milada and Hladká, Zdeňka and Hoffmannová, Jana and Homoláč, Jiří and Homolková, Milada and Hric, Jan and Hubáček, Jaroslav and Chloupek, Jan and Iomdin, Leonid and Ircing, Pavel and Janda, Laura A and Janyšková, Ilona and Jelínek, Tomáš and Jelínek, Milan and Jílková, Lucie and Jurčíček, Filip and Jurka, Michal and Kaderka, Petr and Karlík, ml Petr and Karlíková, Helena and Kloferová, Stanislava and Kloudová, Martina and Knappová, Miloslava and Kolár, Robert and Kolářová, Ivana and Kopřivová, Marie and Kořenský, Jan and Kosek, Pavel and Kosta, Peter and Koščová, Michaela and Koten, Jiří and Koupil, Ondřej and Kovář, Michal and Králíková, Michala and Krappmann, Marie and Kraus, Jiří and Krčmová, Marie and Kresin, Susan and Křen, Michal and Křístek, Michal and Kubaník, Pavel and Kubát, Miroslav and Kubík, Tomáš and Kuboň, Vladislav and Kučerová, Ivona and Levshina, Natalia and Macurová, Alena and Mačutek, Ján and Malicki, Jaroslaw Artur and Mareš, Petr and Martincová, Olga and Matoušek, Jindřich and Taraldsen, Medová Lucie and Mertins, Barbara and Meyer, Roland and Migdalski, Krzysztof Marek and Minářová, Eva and Mrázková, Kamila and Mrázová, Iveta and Müller, Richard and Nábělková, Mira and Navrátilová, Olga and Nebeská, Iva and Nedoluzhko, Anna and Nekvapil, Jiří and Nevěřilová, Zuzana and Newerkla, Stefan Michael and Newson, Mark and Novák, Pavel and Novotná, Renata and Nübler, Norbert Georg and Ocelák, Radek and Oliva, Karel and Osolsobě, Ivo and Osolsobě, Klára and Pacnerová, Ludmila and Pala, Karel and Palková, Zdena and Panevová, Jarmila and Pecina, Pavel and Peregrin, Jaroslav and Perissutti, Anna Maria and Pešek, Ondřej and Petkevič, Vladimír and Plecháč, Petr and Radimský, Jan and Rastall, Paul Richard and Rosen, Alexandr and Rusínová, Zdenka and Saicová, Římalová Lucie and Sherman, Tamah and Scheer, Tobias and Skalka, Boris and Skarnitzl, Radek and Sloboda, Marián and Stehlíková, Olga and Strachoňová, Hana and Straková, Jana and Sukač, Roman and Sviták, Zbyněk and Svoboda, Aleš and Šefčík, Ondřej and Šimík, Radek and Šipková, Milena and Gruet, Škrabalová Hana and Šlosar, Dušan and Šrámek, Rudolf and Štěpán, Jan and Štícha, František and Tabakovičová, Michaela and Taraldsen, Knut Tarald and Trávníček, Jiří and Trpka, Vladimír and Tušková, Jana Marie and Uhlířová, Ludmila and Uličná, Lenka and Uličný, Oldřich and Valdrová, Jana and Vaňková, Irena and Vasiljev, Ivo and Večerka, Radoslav and Vepřek, Jarmil and Veselinova, Ljuba and Veselovská, Ludmila and Veselovská, Kateřina and Volín, Jan and Vykypělová, Taťána and Wagner, Roland Anton and Wilson, James and Yazhinova, Uliana and Zeman, Daniel and Zeman, Jiří et al.}, address = {Praha}, edition = {První vydání}, keywords = {encyclopaedia; linguistic; Czech language; Slavonic studies}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, year = {2016} }
 • APRESJAN, Valentina, Vít BAISA, Olga BUIVOLOVA a Olga KULTEPINA. RuSkELL: Online Language Learning Tool for Russian Language. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 292-299, 8 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352900, author = {Apresjan, Valentina and Baisa, Vít and Buivolova, Olga and Kultepina, Olga}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {online language tool; Sketch Engine for Language Learning; sketches; collocations}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {292-299}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {RuSkELL: Online Language Learning Tool for Russian Language}, year = {2016} }
 • ŠTROMAJEROVÁ, Adéla, Vít BAISA a Marek BLAHUŠ. Between Comparable and Parallel: English-Czech Corpus from Wikipedia. In RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1362553, author = {Štromajerová, Adéla and Baisa, Vít and Blahuš, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {parallel corpora; comparable corpora; Wikipedia}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {3-8}, publisher = {Tribun EU}, title = {Between Comparable and Parallel: English-Czech Corpus from Wikipedia}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít. Czech Grammar Agreement Dataset for Evaluation of Language Models. In RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 63-67, 5 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1362555, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {language model; grammar agreement; verb suffix; Czech language; subject; predicate; dataset; evaluation; perplexity}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {63-67}, publisher = {Tribun EU}, title = {Czech Grammar Agreement Dataset for Evaluation of Language Models}, year = {2016} }
 • HERMAN, Ondřej, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA a Pavel RYCHLÝ. DSL Shared task 2016: Perfect Is The Enemy of Good Language Discrimination Through Expectation-Maximization and Chunk-based Language Model. In Preslav Nakov, Marcos Zampieri, Liling Tan, Nikola Ljubešić, Jörg Tiedemann, Shervin Malmasi. Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial3). Osaka: Association for Natural Language Processing (ANLP), Osaka, Japan, 2016. s. 114-118, 5 s. ISBN 978-4-87974-716-7. info
  @inproceedings{1366107, author = {Herman, Ondřej and Suchomel, Vít and Baisa, Vít and Rychlý, Pavel}, address = {Osaka}, booktitle = {Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial3)}, editor = {Preslav Nakov, Marcos Zampieri, Liling Tan, Nikola Ljubešić, Jörg Tiedemann, Shervin Malmasi}, keywords = {language discrimination;expectation maximization;language model}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Osaka}, isbn = {978-4-87974-716-7}, pages = {114-118}, publisher = {Association for Natural Language Processing (ANLP), Osaka, Japan}, title = {DSL Shared task 2016: Perfect Is The Enemy of Good Language Discrimination Through Expectation-Maximization and Chunk-based Language Model}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Jan MICHELFEIT, Marek MEDVEĎ a Miloš JAKUBÍČEK. European Union Language Resources in Sketch Engine. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 2799-2803, 5 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. URL info
  @inproceedings{1346032, author = {Baisa, Vít and Michelfeit, Jan and Medveď, Marek and Jakubíček, Miloš}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {JRC-Acquis; DCEP; DGT-TM; Europarl; EUR-Lex; Sketch Engine; parallel corpus; word sketch; parallel concordance}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {2799-2803}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {European Union Language Resources in Sketch Engine}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/572_Paper.pdf}, year = {2016} }
 • CINKOVA, Silvie, Ema KREJČOVÁ, Anna VERNEROVÁ a Vít BAISA. Graded and Word-Sense-Disambiguation Decisions in Corpus Pattern Analysis: a Pilot Study. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. info
  @inproceedings{1346038, author = {Cinkova, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna and Baisa, Vít}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {CPA; graded decisions; English; verbs; usage patterns; annotation; Likert scales}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {848-854}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Graded and Word-Sense-Disambiguation Decisions in Corpus Pattern Analysis: a Pilot Study}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Sara MOŽE a Irene RENAU. Multilingual CPA: Linking Verb Patterns across Languages. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 410-417, 8 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352903, author = {Baisa, Vít and Može, Sara and Renau, Irene}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; corpus lexicography; multilingual resources; verb patterns}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {410-417}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {Multilingual CPA: Linking Verb Patterns across Languages}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Vít BAISA a Miloš JAKUBÍČEK. Sketch Engine for Bilingual Lexicography. International Journal of Lexicography, Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 29, č. 3, s. 339-352. ISSN 0950-3846. doi:10.1093/ijl/ecw029. URL info
  @article{1349930, author = {Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít and Jakubíček, Miloš}, article_location = {Oxford}, article_number = {3}, doi = {http://dx.doi.org/10.1093/ijl/ecw029}, keywords = {bilingual lexicography; Sketch Engine; word sketch; parallel corpus; parallel concordance; bilingual terminology extraction; TMX; TBX;}, language = {eng}, issn = {0950-3846}, journal = {International Journal of Lexicography}, title = {Sketch Engine for Bilingual Lexicography}, url = {http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ecw029?ijkey=mOFypUskLgTX0jI&keytype;=ref}, volume = {29}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Silvie CINKOVA, Ema KREJČOVÁ a Anna VERNEROVÁ. VPS-GradeUp: Graded Decisions on Usage Patterns. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 823-827, 5 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. URL info
  @inproceedings{1347072, author = {Baisa, Vít and Cinkova, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Corpus Creation; Corpus Annotation; Word Sense Disambiguation; Validation of Language Resources}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {823-827}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {VPS-GradeUp: Graded Decisions on Usage Patterns}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/summaries/73.html}, year = {2016} }
 • CINKOVÁ, Silvie, Ema KREJČOVÁ, Anna VERNEROVÁ a Vít BAISA. What Do Graded Decisions Tell Us about Verb Uses. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 310-320, 11 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352902, author = {Cinková, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna and Baisa, Vít}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {Word Sense Disambiguation; usage patterns; computational lexicography; graded decisions; Likert scales; Corpus Pattern Analysis; Pattern Dictionary of English Verbs; regular polysemy; coercion}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {310-320}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {What Do Graded Decisions Tell Us about Verb Uses}, year = {2016} }
 • FIŠER, Darja, Vít SUCHOMEL a Miloš JAKUBÍČEK. Terminology Extraction for Academic Slovene Using Sketch Engine. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 135-141, 7 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365044, author = {Fišer, Darja and Suchomel, Vít and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {terminology; term extraction; Sketch Engine; academic discourse; Slovene}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {135-141}, publisher = {Tribun EU}, title = {Terminology Extraction for Academic Slovene Using Sketch Engine}, year = {2016} }
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování plastického detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016. info
  @misc{1377690, author = {Veškrna, Martin and Matěj, Zdeněk and Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Přenosil, Václav and Pavelek, Martin}, keywords = {plastic detector; separative algorithm; digitizing card FD-11 and FD-17; figure of merit factor}, language = {cze}, title = {Protokol o testování plastického detektoru v poli radionuklidu Cf-252}, year = {2016} }
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016. info
  @misc{1377692, author = {Veškrna, Martin and Matěj, Zdeněk and Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Přenosil, Václav and Pavelek, Martin}, keywords = {proportional detector; separative algorithm; digitizer Acqiris U1066A DC440; unfoldingctor}, language = {cze}, title = {Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252}, year = {2016} }
 • HERMAN, Ondřej, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Tool for apparatus spectrum deconvolution. 2016. URL info
  @misc{1366105, author = {Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Veškrna, Martin and Přenosil, Václav}, keywords = {deconvolution;neutron spectrometry;gamma spectrometry;expectation maximization;unfolding}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Tool for apparatus spectrum deconvolution}, url = {https://is.muni.cz/auth/publikace/edit?vysledek=24464;akce=edit;id=1366105}, year = {2016} }
 • MEDVEĎ, Marek a Aleš HORÁK. AQA: Automatic Question Answering System for Czech. In Sojka Petr, Horák Aleš, Kopeček Ivan, Pala Karel. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 270-278, 9 s. ISBN 978-3-319-45510-5. doi:10.1007/978-3-319-45510-5_31. URL info
  @inproceedings{1353405, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš}, address = {Switzerland}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, editor = {Sojka Petr, Horák Aleš, Kopeček Ivan, Pala Karel}, keywords = {Question Answering; AQA; Simple Question Answering Database; SQAD; Named entity recognition}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Switzerland}, isbn = {978-3-319-45510-5}, pages = {270-278}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {AQA: Automatic Question Answering System for Czech}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, year = {2016} }
 • MEDVEĎ, Marek, Aleš HORÁK a Vojtěch KOVÁŘ. Bilingual Logical Analysis of Natural Language Sentences. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 69-78, 10 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365035, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {semantics; semantic analysis; logical analysis; Transparent Intensional Logic; TIL}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {69-78}, publisher = {Tribun EU}, title = {Bilingual Logical Analysis of Natural Language Sentences}, year = {2016} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. DEBVisDic: Instant Wordnet Building. In Verginica Barbu Mititelu, Corina Forăscu, Christiane Fellbaum, Piek Vossen. Proceedings of the Eighth Global WordNet Conference. Bucharest, Romania: Romanian Academy, 2016. s. 317-321, 5 s. ISBN 978-973-0-20728-6. proceedings info
  @inproceedings{1332494, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Bucharest, Romania}, booktitle = {Proceedings of the Eighth Global WordNet Conference}, editor = {Verginica Barbu Mititelu, Corina Forăscu, Christiane Fellbaum, Piek Vossen}, keywords = {wordnet; semantic network; DEBVisDic; wordnet building}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bucharest, Romania}, isbn = {978-973-0-20728-6}, pages = {317-321}, publisher = {Romanian Academy}, title = {DEBVisDic: Instant Wordnet Building}, url = {http://gwc2016.racai.ro/proceedings.html}, year = {2016} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Lexicographic Tools to Build New Encyclopaedia of the Czech Language. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Prague (Czech Republic): Charles University, 2016, roč. 2016, č. 106, s. 205-213. ISSN 0032-6585. doi:10.1515/pralin-2016-0019. URL info
  @article{1353279, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, article_location = {Prague (Czech Republic)}, article_number = {106}, doi = {http://dx.doi.org/10.1515/pralin-2016-0019}, keywords = {encyclopaedia; lexicographic tools; DEB platform}, language = {eng}, issn = {0032-6585}, journal = {The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics}, title = {Lexicographic Tools to Build New Encyclopaedia of the Czech Language}, url = {https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/106/art-horak-rambousek.pdf}, volume = {2016}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Aleš HORÁK. On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution? In Jaap van den Herik and Joaquim Filipe. Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Rome: SCITEPRESS, 2016. s. 540-545, 6 s. ISBN 978-989-758-172-4. info
  @inproceedings{1322854, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš and Horák, Aleš}, address = {Rome}, booktitle = {Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence}, editor = {Jaap van den Herik and Joaquim Filipe}, keywords = {Natural Language Processing; Applications; Evaluation}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Rome}, isbn = {978-989-758-172-4}, pages = {540-545}, publisher = {SCITEPRESS}, title = {On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution?}, year = {2016} }
 • MEDVEĎ, Marek, Vojtěch KOVÁŘ a Miloš JAKUBÍČEK. English-French Document Alignment Based on Keywords and Statistical Translation. In Proceedings of the First Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers. Berlin: Association for Computational Linguistics, 2016. s. 728-732, 5 s. ISBN 978-1-945626-10-4. info
  @inproceedings{1352922, author = {Medveď, Marek and Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of the First Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers}, keywords = {bilingual document alignment}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-1-945626-10-4}, pages = {728-732}, publisher = {Association for Computational Linguistics}, title = {English-French Document Alignment Based on Keywords and Statistical Translation}, year = {2016} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel ŠMERK. Large Scale Keyword Extraction using a Finite State Backend. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 143-146, 4 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365139, author = {Jakubíček, Miloš and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {terminology extraction; keyword extraction; fsa; Sketch Engine}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {143-146}, publisher = {Tribun EU}, title = {Large Scale Keyword Extraction using a Finite State Backend}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Evaluating Natural Language Processing Tasks with Low Inter-Annotator Agreement: The Case of Corpus Applications. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 127-134, 8 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365039, author = {Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {NLP; inter-annotator agreement; low inter-annotator agreement; evaluation; application; application-based evaluation; word sketch; thesaurus; terminology}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {127-134}, publisher = {Tribun EU}, title = {Evaluating Natural Language Processing Tasks with Low Inter-Annotator Agreement: The Case of Corpus Applications}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Jakub MACHURA, Kristýna ZEMKOVÁ a Michal ROTT. Evaluation and Improvements in Punctuation Detection for Czech. In Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Cham (CH): Springer, 2016. s. 287-294, 8 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5_31. info
  @inproceedings{1358120, author = {Kovář, Vojtěch and Machura, Jakub and Zemková, Kristýna and Rott, Michal}, address = {Cham (CH)}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, editor = {Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel}, keywords = {automatic punctuation detection}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Cham (CH)}, isbn = {978-3-319-45509-9}, pages = {287-294}, publisher = {Springer}, title = {Evaluation and Improvements in Punctuation Detection for Czech}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Monika MOČIARIKOVÁ a Pavel RYCHLÝ. Finding Definitions in Large Corpora with Sketch Engine. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) et al.. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 391-394, 4 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. info
  @inproceedings{1360550, author = {Kovář, Vojtěch and Močiariková, Monika and Rychlý, Pavel}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) et al.}, keywords = {Sketch Engine; definition; definitions; CQL; corpora}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {391-394}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Finding Definitions in Large Corpora with Sketch Engine}, year = {2016} }
 • STARÁ, Marie a Vojtěch KOVÁŘ. Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 111-124, 14 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365037, author = {Stará, Marie and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {dictionary definition; corpora; word sketch}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {111-124}, publisher = {Tribun EU}, title = {Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora}, year = {2016} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. How to Present NLP Topics to Children? In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 153-159, 7 s. ISBN 978-80-263-1095-2. URL info
  @inproceedings{1363112, author = {Rambousek, Adam and Nevěřilová, Zuzana}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {research publicity; NLP research presentation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {153-159}, publisher = {Tribun EU}, title = {How to Present NLP Topics to Children?}, url = {http://raslan2016.nlp-consulting.net/program}, year = {2016} }
 • RAMBOUSEK, Adam. Pre-processing Large Resources for Family Names Research. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 105-109, 5 s. ISBN 978-80-263-1095-2. URL info
  @inproceedings{1363110, author = {Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {DEB platform; lexicography; big data; family names; data conversion}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {105-109}, publisher = {Tribun EU}, title = {Pre-processing Large Resources for Family Names Research}, url = {http://raslan2016.nlp-consulting.net/program}, year = {2016} }
 • RYCHLÝ, Pavel a Vít SUCHOMEL. Annotated Amharic Corpora. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 295-302, 8 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5. Plný text výsledku info
  @inproceedings{1353390, author = {Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, address = {Switzerland}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5}, editor = {Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala}, keywords = {Amharic; text corpus; web corpus; under-resourced language; corpus annotation; morphological tagger}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Switzerland}, isbn = {978-3-319-45509-9}, pages = {295-302}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {Annotated Amharic Corpora}, url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45510-5_34}, year = {2016} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Evaluation of the Sketch Engine Thesaurus on Analogy Queries. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 147-152, 6 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365143, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {distributional thesaurus; analogy queries}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {147-152}, publisher = {Tribun EU}, title = {Evaluation of the Sketch Engine Thesaurus on Analogy Queries}, year = {2016} }

2015

 • BAISA, Vít, Barbora ULIPOVÁ a Michal CUKR. Bilingual Terminology Extraction in Sketch Engine. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 61-67, 7 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318603, author = {Baisa, Vít and Ulipová, Barbora and Cukr, Michal}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {bilingual terminology extraction; Sketch Engine; logDice; parallel corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {61-67}, publisher = {Tribun EU}, title = {Bilingual Terminology Extraction in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Corpus Based Extraction of Hypernyms in Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain. In Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 69-74, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. Sborník info
  @inproceedings{1318498, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {Sketch Engine; concordance; thesaurus; word sketch; language learning; English language; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {69-74}, publisher = {Tribun EU}, title = {Corpus Based Extraction of Hypernyms in Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan15.pdf}, year = {2015} }
 • MEDVEĎ, Marek, Vít BAISA a Aleš HORÁK. Increasing Coverage of Translation Memories with Linguistically Motivated Segment Combination Methods. In Constantin Orasan and Rohit Gupta. Proceedings of The Workshop on Natural Language Processing for Translation Memories (NLP4TM). Bulgaria: INCOMA Ltd. Shoumen, 2015. s. 31-35, 5 s. ISBN 978-954-452-032-8. The workshop on Natural Language Processing for Translation Memories info
  @inproceedings{1311833, author = {Medveď, Marek and Baisa, Vít and Horák, Aleš}, address = {Bulgaria}, booktitle = {Proceedings of The Workshop on Natural Language Processing for Translation Memories (NLP4TM)}, editor = {Constantin Orasan and Rohit Gupta}, keywords = {transaltion memories; DGT; MemoQ; Moses; segment; CAT}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bulgaria}, isbn = {978-954-452-032-8}, pages = {31-35}, publisher = {INCOMA Ltd. Shoumen}, title = {Increasing Coverage of Translation Memories with Linguistically Motivated Segment Combination Methods}, url = {http://rgcl.wlv.ac.uk/events/NLP4TM/3_Paper.pdf}, year = {2015} }
 • KOCINCOVÁ, Lucia, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ a Vít BAISA. Interactive Visualizations of Corpus Data in Sketch Engine. In Gintaré Grigonyté, Simon Clematide, Andrius Utka, Martin Volk. Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015. Vilnius, Lithuania: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2015. s. 17-22, 6 s. ISBN 978-91-7519-035-8. info
  @inproceedings{1299713, author = {Kocincová, Lucia and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít}, address = {Vilnius, Lithuania}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015}, editor = {Gintaré Grigonyté, Simon Clematide, Andrius Utka, Martin Volk}, keywords = {information visualization; interactive visualization; corpora; Sketch Engine; thesaurus; word sketch; Data-Driven Documents; generative design}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Vilnius, Lithuania}, isbn = {978-91-7519-035-8}, pages = {17-22}, publisher = {Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet}, title = {Interactive Visualizations of Corpus Data in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK a Pavel RYCHLÝ. Longest-commonest Match. In Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S.. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Jlubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2015. s. 397-404, 8 s. ISBN 978-961-93594-3-3. URL info
  @inproceedings{1308616, author = {Kilgarriff, Adam and Baisa, Vít and Jakubíček, Miloš and Rychlý, Pavel}, address = {Jlubljana}, booktitle = {Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom.}, editor = {Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S.}, keywords = {multiword expresion; collocation; word sketch; Sketch Engine}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Jlubljana}, isbn = {978-961-93594-3-3}, pages = {397-404}, publisher = {Trojina, Institute for Applied Slovene Studies}, title = {Longest-commonest Match}, url = {https://elex.link/elex2015/proceedings/eLex_2015_26_Kilgarriff+etal.pdf}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Jane BRADBURY, Silvie CINKOVÁ, Ismaïl EL MAAROUF, Adam KILGARRIFF a Octavian POPESCU. SemEval-2015 Task 15: A CPA dictionary-entry-building task. In Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015). Denver, Colorado: Association for Computational Linguistics, 2015. s. 315-324, 10 s. ISBN 978-1-941643-40-2. URL info
  @inproceedings{1308719, author = {Baisa, Vít and Bradbury, Jane and Cinková, Silvie and El Maarouf, Ismaïl and Kilgarriff, Adam and Popescu, Octavian}, address = {Denver, Colorado}, booktitle = {Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015)}, keywords = {semeval; corpus pattern analysis; concordance clustering; semantic evaluation}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Denver, Colorado}, isbn = {978-1-941643-40-2}, pages = {315-324}, publisher = {Association for Computational Linguistics}, title = {SemEval-2015 Task 15: A CPA dictionary-entry-building task}, url = {http://www.aclweb.org/anthology/S15-2053}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Ismaïl EL MAAROUF, Pavel RYCHLÝ a Adam RAMBOUSEK. Software and Data for Corpus Pattern Analysis. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 75-86, 12 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318604, author = {Baisa, Vít and El Maarouf, Ismaïl and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; Pattern Dictionary of English Verbs; Sketch Engine; linked open data; ontology; LEMON}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {75-86}, publisher = {Tribun EU}, title = {Software and Data for Corpus Pattern Analysis}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Vít BAISA, Vít SUCHOMEL a Aleš HORÁK. Technologie pro využití obsahu tezauru pro publikační účely. 2015. info
  @techreport{1321769, author = {Rambousek, Adam and Baisa, Vít and Suchomel, Vít and Horák, Aleš}, keywords = {thesaurus; application; web service; extraction of terms; corpus; term}, language = {cze}, institution = {Technologická agentura České republiky}, organization = {Technologická agentura České republiky}, title = {Technologie pro využití obsahu tezauru pro publikační účely}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Vít BAISA, Vít SUCHOMEL, Aleš HORÁK a Lucia KOCINCOVÁ. Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí: Certifikovaná metodika. 2015. info
  @misc{1321771, author = {Rambousek, Adam and Baisa, Vít and Suchomel, Vít and Horák, Aleš and Kocincová, Lucia}, keywords = {certified methodology; thesaurus; automatic extractions of terms; corpus; concordance; application; web service; surveying; cadastre}, language = {cze}, title = {Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí: Certifikovaná metodika}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Ondřej HERMAN a Miloš JAKUBÍČEK. Towards Automatic Finding of Word Sense Changes in Time. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 33-41, 9 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318600, author = {Baisa, Vít and Herman, Ondřej and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {neologism; Sketch Engine; word sense; word sketch}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {33-41}, publisher = {Tribun EU}, title = {Towards Automatic Finding of Word Sense Changes in Time}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Turkic Language Support in Sketch Engine. In Proceedings of the international conference "Turkic Languages processing: TurkLang 2015". Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Press, 2015. s. 214-223, 10 s. ISBN 978-5-9690-0262-3. info
  @inproceedings{1311893, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Kazan}, booktitle = {Proceedings of the international conference "Turkic Languages processing: TurkLang 2015"}, keywords = {corpus; Sketch Engine; Turkic language; Turkish; Kazakh; Kyrgyz; Turkmen; Azeri; Tatar}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Kazan}, isbn = {978-5-9690-0262-3}, pages = {214-223}, publisher = {Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Press}, title = {Turkic Language Support in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 3-15. ISSN 1804-137X. info
  @article{1336268, author = {Cvrček, František and Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, article_location = {Hradec Králové}, article_number = {12}, keywords = {Czech Law; Corpus evidence; collocations; reform of Private Law;}, language = {eng}, issn = {1804-137X}, journal = {Korpus - gramatika - axiologie}, title = {Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence}, volume = {2015}, year = {2015} }
 • HORÁK, Aleš a Marie DUŽÍ. TIL as Hyperintensional Logic for Natural Language Analysis. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 113-124, 12 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320597, author = {Horák, Aleš and Duží, Marie}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {Transparent intensional logic; TIL; hyperintensional logic; semantic analysis of natural language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {113-124}, publisher = {Tribun EU}, title = {TIL as Hyperintensional Logic for Natural Language Analysis}, year = {2015} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015. info
  @proceedings{1324068, author = {Osolsobě, Klára and Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, booktitle = {Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015}, keywords = {derivational morphology; softwaretool}, language = {cze}, title = {Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy}, year = {2015} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. s. 42-46, 5 s. ISBN 978-80-904571-9-5. URL info
  @inproceedings{1313051, author = {Osolsobě, Klára and Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Praha}, booktitle = {Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách}, edition = {1.}, editor = {Hlaváčová, Jaroslava}, keywords = {derivational morphology; softwaretool}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-904571-9-5}, pages = {42-46}, publisher = {ÚFAL MFF UK}, title = {Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy}, url = {http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf}, year = {2015} }
 • MEDVEĎ, Marek a Aleš HORÁK. AST: New Tool for Logical Analysis of Sentences based on Transparent Intensional Logic. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 95-102, 8 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320592, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {semantics; semantic analysis; logical analysis; Transparent Intensional Logic; TIL}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {95-102}, publisher = {Tribun EU}, title = {AST: New Tool for Logical Analysis of Sentences based on Transparent Intensional Logic}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System. In Kosem, I., Jakubiček, M., Kallas, J., Krek, S.. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Ljubljana/Brighton: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., 2015. s. 443-451, 9 s. ISBN 978-961-93594-3-3. paper PDF info
  @inproceedings{1308365, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Ljubljana/Brighton}, booktitle = {Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age}, editor = {Kosem, I., Jakubiček, M., Kallas, J., Krek, S.}, keywords = {dictionary writing system; lexicographic platform; dictionary authoring; DEB platform}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Ljubljana/Brighton}, isbn = {978-961-93594-3-3}, pages = {443-451}, publisher = {Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd.}, title = {DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System}, url = {https://elex.link/elex2015/conference-proceedings/paper-29/}, year = {2015} }
 • HORÁK, Aleš, Miroslav PRÝMEK, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Economic Aspects of Multi-Source Demand-Side Consumption Optimization in the Smart Home Concept. Acta Polytechnica Hungarica, Budapest TECH, 2015, roč. 12, č. 7, s. 89-108. ISSN 1785-8860. info
  @article{1319447, author = {Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav and Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav}, article_number = {7}, keywords = {energy consumption; renewable energy sources; demand-side management; Priority-driven Appliance Control System; PAX}, language = {eng}, issn = {1785-8860}, journal = {Acta Polytechnica Hungarica}, title = {Economic Aspects of Multi-Source Demand-Side Consumption Optimization in the Smart Home Concept}, volume = {12}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. Management and Publishing of Multimedia Dictionary of the Czech Sign Language. In Chris Biemann, Siegfried Handschuh, André Freitas, Farid Meziane, Elisabeth Métais. Natural Language Processing and Information Systems, NLDB 2015. Heidelberg: Springer International Publishing, 2015. s. 399-403, 5 s. ISBN 978-3-319-19580-3. doi:10.1007/978-3-319-19581-0_37. Springer Link info
  @inproceedings{1301102, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Heidelberg}, booktitle = {Natural Language Processing and Information Systems, NLDB 2015}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19581-0_37}, editor = {Chris Biemann, Siegfried Handschuh, André Freitas, Farid Meziane, Elisabeth Métais}, keywords = {Dictionary writing system; Sign language; Multimedia dictionary; DEB platform}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Heidelberg}, isbn = {978-3-319-19580-3}, pages = {399-403}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {Management and Publishing of Multimedia Dictionary of the Czech Sign Language}, url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19581-0_37}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. Webová služba pro publikaci obsahu tezauru. 2015. Webová služba info
  @misc{1321772, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, keywords = {thesaurus; application; web service; extraction of terms; term}, language = {cze}, institution = {Technologická agentura České republiky}, organization = {Technologická agentura České republiky}, title = {Webová služba pro publikaci obsahu tezauru}, url = {https://nlp.fi.muni.cz/projekty/tecu/webservice/}, year = {2015} }
 • PALA, Karel a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 125-132, 8 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320602, author = {Pala, Karel and Nevěřilová, Zuzana}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {poetry; natural language generation; definite clause grammars; semantics}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {125-132}, publisher = {Tribun EU}, title = {Generating Czech Iambic Verse}, year = {2015} }
 • PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. Derivancze. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015. s. 515-523, 9 s. ISBN 978-3-319-24032-9. doi:10.1007/978-3-319-24033-6_58. info
  @inproceedings{1322843, author = {Pala, Karel and Šmerk, Pavel}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Derivancze}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24033-6_58}, editor = {P. Král, V.Matoušek}, keywords = {derivational morphology; word formation; Czech language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-319-24032-9}, pages = {515-523}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Derivancze - Derivational Analyzer of Czech}, year = {2015} }
 • RÁBARA, Radoslav a Pavel RYCHLÝ. Concurrent Processing of Text Corpus Queries. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 49-58, 10 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320590, author = {Rábara, Radoslav and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {query evaluation; concurrency; Manatee; Go; lines of code}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {49-58}, publisher = {Tribun EU}, title = {Concurrent Processing of Text Corpus Queries}, year = {2015} }
 • RYŠAVÁ, Daniela, Nikol VOLKOVÁ a Adam RAMBOUSEK. Converting the Corpus Query Language to the Natural Language. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 43-48, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318717, author = {Ryšavá, Daniela and Volková, Nikol and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {Corpus Query Language; CQL; natural language generation; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {43-48}, publisher = {Tribun EU}, title = {Converting the Corpus Query Language to the Natural Language}, year = {2015} }
 • ŠMERK, Pavel. Semantic Regularity of Derivational Relations. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 87-92, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320591, author = {Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {derivational morphology; semantics of the derivational relations; word2vec}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {87-92}, publisher = {Tribun EU}, title = {Semantic Regularity of Derivational Relations}, year = {2015} }

2014

 • ARTS, Tressy, Yonatan BELINKOV, Nizar HABASH, Adam KILGARRIFF a Vít SUCHOMEL. arTenTen: Arabic Corpus and Word Sketches. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, Elsevier, 2014, roč. 2014, č. 26, s. 381-395. ISSN 1319-1578. doi:10.1016/j.jksuci.2014.06.009. plný text článku info
  @article{1210667, author = {Arts, Tressy and Belinkov, Yonatan and Habash, Nizar and Kilgarriff, Adam and Suchomel, Vít}, article_number = {26}, doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.06.009}, keywords = {Corpora; Lexicography; Morphology; Concordance; Arabic}, language = {eng}, issn = {1319-1578}, journal = {Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences}, title = {arTenTen: Arabic Corpus and Word Sketches}, url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157814000330}, volume = {2014}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít a Ismaïl EL MAAROUF. Automatic classification of patterns from the Pattern Dictionary of English Verbs. In Joint Symposium on Semantic Processing 2013: Textual Inference and Structures in Corpora. první. Trento: Curran Associates, Inc., 2014. s. 95-99, 5 s. ISBN 978-1-62993-539-3. URL info
  @inproceedings{1131263, author = {Baisa, Vít and El Maarouf, Ismaïl}, address = {Trento}, booktitle = {Joint Symposium on Semantic Processing 2013: Textual Inference and Structures in Corpora}, edition = {první}, keywords = {corpus pattern analysis; pattern dictionary of english verbs; semantic type; verb pattern}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Trento}, isbn = {978-1-62993-539-3}, pages = {95-99}, publisher = {Curran Associates, Inc.}, title = {Automatic classification of patterns from the Pattern Dictionary of English Verbs}, url = {http://www.proceedings.com/20541.html}, year = {2014} }
 • EL MAAROUF, Ismaïl, Bradbury JANE, Vít BAISA a Patrick HANKS. Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 1001-1006, 6 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1196633, author = {El Maarouf, Ismaïl and Jane, Bradbury and Baisa, Vít and Hanks, Patrick}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; Word Sense Disambiguation; Lexical Semantics}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {1001-1006}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/34_Paper.pdf}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Pavel RYCHLÝ, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Vít BAISA a Lucia KOCINCOVÁ. Extrinsic Corpus Evaluation with a Collocation Dictionary Task. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1186170, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít and Kocincová, Lucia}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {corpus; evaluation; collocation}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {1-8}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Extrinsic Corpus Evaluation with a Collocation Dictionary Task}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/52.html}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít. Character-based Language Model. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 3-10, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210679, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {language model; suffix array; LCP; trie; character-based; random text generator; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {3-10}, publisher = {Tribun EU}, title = {Character-based Language Model}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít, Josef BUŠTA a Aleš HORÁK. Improving Coverage of Translation Memories with Language Modelling. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 27-34, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210692, author = {Baisa, Vít and Bušta, Josef and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {translation memory; CAT; segment; subsegment leveraging; partial translation; Moses; GIZA++; word matrix; METEOR; MemoQ; language model}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {27-34}, publisher = {Tribun EU}, title = {Improving Coverage of Translation Memories with Language Modelling}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít a Vojtěch KOVÁŘ. Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham: Springer, 2014. s. 155-165, 11 s. ISBN 978-3-319-08957-7. doi:10.1007/978-3-319-08958-4_13. info
  @inproceedings{1210672, author = {Baisa, Vít and Kovář, Vojtěch}, address = {Cham}, booktitle = {Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08958-4_13}, editor = {Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani}, keywords = {information extraction; Czech language; syntactic analysis}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Cham}, isbn = {978-3-319-08957-7}, pages = {155-165}, publisher = {Springer}, title = {Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis}, year = {2014} }
 • PALA, Karel, Vít BAISA, Zdeňka SITOVÁ a Jakub VONŠOVSKÝ. Mapping Czech and English Valency Lexicons: Preliminary Report. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 139-145, 7 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210710, author = {Pala, Karel and Baisa, Vít and Sitová, Zdeňka and Vonšovský, Jakub}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {valency; lexicon; PDEV; CPA; VerbaLex; ontology; WordNet}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {139-145}, publisher = {Tribun EU}, title = {Mapping Czech and English Valency Lexicons: Preliminary Report}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. SkELL: Web Interface for English Language Learning. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 63-70, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210697, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {Sketch Engine; concordance; thesaurus; word sketch; language learning; English language; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {63-70}, publisher = {Tribun EU}, title = {SkELL: Web Interface for English Language Learning}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography, Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. doi:10.1007/s40607-014-0009-9. URL info
  @article{1193200, author = {Kilgarriff, Adam and Baisa, Vít and Bušta, Jan and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Michelfeit, Jan and Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, article_number = {1}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9}, keywords = {Corpora; Corpus lexicography; Corpus tools; Word sketches; Sketch Engine}, language = {eng}, issn = {2197-4292}, journal = {Lexicography}, title = {The Sketch Engine: ten years on}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9}, volume = {1}, year = {2014} }
 • BOJAR, Ondřej, Vojtěch DIATKA, Pavel RYCHLÝ, Pavel STRAŇÁK, Vít SUCHOMEL, Aleš TAMCHYNA a Daniel ZEMAN. HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 3550-3555, 6 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1195822, author = {Bojar, Ondřej and Diatka, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Straňák, Pavel and Suchomel, Vít and Tamchyna, Aleš and Zeman, Daniel}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Machine Translation; SpeechToSpeech Translation; Metadata}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {3550-3555}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/835.html}, year = {2014} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Vít SUCHOMEL a Lucia KOCINCOVÁ. Semiautomatic Building and Extension of Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 129-137, 9 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210709, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Suchomel, Vít and Kocincová, Lucia}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {corpus building; thesaurus; terminological dictionary; term extraction; DEB platform}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {129-137}, publisher = {Tribun EU}, title = {Semiautomatic Building and Extension of Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain}, year = {2014} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Smart Home Modeling with Real Appliances. In International Conference SOCO’13. Berlin Heidelberg: Springer, 2014. s. 369-378, 10 s. ISBN 978-3-319-01853-9. doi:10.1007/978-3-319-01854-6_38. info
  @inproceedings{1159237, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {International Conference SOCO’13}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01854-6_38}, keywords = {smart home;consumption optimization;simulation;Priority-driven Appliances Control System;PAX}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-01853-9}, pages = {369-378}, publisher = {Springer}, title = {Smart Home Modeling with Real Appliances}, year = {2014} }
 • HORÁK, Aleš a Marek MEDVEĎ. SQAD: Simple Question Answering Database. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 121-128, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210707, author = {Horák, Aleš and Medveď, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {question answering; Simple Question Answering Database; SQAD; syntax-based question answering; SBQA}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {121-128}, publisher = {Tribun EU}, title = {SQAD: Simple Question Answering Database}, year = {2014} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014. 613 s. ISBN 978-3-319-10816-2. doi:10.1007/978-3-319-10816-2. TSD 2014 conference homepage DOI of Proceedings info
  @misc{1195306, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10816-2}, note = {17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2014/}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine. In Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden: The Association for Computational Linguistics, 2014. s. 53-56, 4 s. ISBN 978-1-937284-75-6. Plný text výsledku info
  @inproceedings{1181590, author = {Kilgarriff, Adam and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, address = {Gothenburg, Sweden}, booktitle = {Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics}, keywords = {terminology; terms; corpora; sketch engine}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Gothenburg, Sweden}, isbn = {978-1-937284-75-6}, pages = {53-56}, publisher = {The Association for Computational Linguistics}, title = {Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine}, url = {http://aclweb.org/anthology/E/E14/E14-2014.pdf}, year = {2014} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Pavel RYCHLÝ a Miloš JAKUBÍČEK. Low Inter-Annotator Agreement = An Ill-Defined Problem? In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 57-62, 6 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210696, author = {Kovář, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {NLP; inter-annotator agreement; low inter-annotator agreement; evaluation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {57-62}, publisher = {Tribun EU}, title = {Low Inter-Annotator Agreement = An Ill-Defined Problem?}, year = {2014} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel RYCHLÝ. Optimization of Regular Expression Evaluation within the Manatee Corpus Management System. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 37-48, 12 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210693, author = {Jakubíček, Miloš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {text corpus; regular expression; Manatee}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {37-48}, publisher = {Tribun EU}, title = {Optimization of Regular Expression Evaluation within the Manatee Corpus Management System}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Jan POMIKÁLEK, Tony Berber SARDINHA a Pete WHITELOCK. PtTenTen: A corpus for Portuguese lexicography. In Tony Berber Sardinha, Telma de Lurdes São Bento Ferreira. Working with Portuguese Corpora. 1. vyd. London: Bloomsbury Publishing, 2014. s. 280-287, 8 s. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4411-9050-5. URL info
  @inbook{1173363, author = {Kilgarriff, Adam and Jakubíček, Miloš and Pomikálek, Jan and Sardinha, Tony Berber and Whitelock, Pete}, address = {London}, booktitle = {Working with Portuguese Corpora}, edition = {1}, editor = {Tony Berber Sardinha, Telma de Lurdes São Bento Ferreira}, keywords = {pttenten; portuguese; lexicography; corpus; corpora}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {London}, isbn = {978-1-4411-9050-5}, pages = {280-287}, publisher = {Bloomsbury Publishing}, title = {PtTenTen: A corpus for Portuguese lexicography}, url = {http://www.bloomsbury.com/uk/working-with-portuguese-corpora-9781441190505/}, year = {2014} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Partial Grammar Checking for Czech Using the SET Parser. In 17th International Conference, TSD 2014. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 308-314, 7 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_38. info
  @inproceedings{1211584, author = {Kovář, Vojtěch}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {17th International Conference, TSD 2014}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2_38}, edition = {prvni}, keywords = {parser; SET; Czech; grammar checking; punctuation detection; syntactic analysis}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10815-5}, pages = {308-314}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Partial Grammar Checking for Czech Using the SET Parser}, year = {2014} }
 • LINKOV, Václav, Pavel ŠMERK, Bingbing LI a David ŠMAHEL. Personality Perception in Instant Messenger Communication in the Czech Republic and People’s Republic of China. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences, 2014, roč. 56, č. 4, s. 287-300. ISSN 0039-3320. info
  @article{1215468, author = {Linkov, Václav and Šmerk, Pavel and Li, Bingbing and Šmahel, David}, article_number = {4}, keywords = {personality perception accuracy; cues for personality perception; Big Five; social perception; computer mediated communication}, language = {eng}, issn = {0039-3320}, journal = {Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences}, title = {Personality Perception in Instant Messenger Communication in the Czech Republic and People’s Republic of China}, volume = {56}, year = {2014} }
 • RYGL, Jan a Marek MEDVEĎ. Style Markers Based on Stop-word List. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 85-89, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210701, author = {Rygl, Jan and Medveď, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {style marker; stop-word list; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {85-89}, publisher = {Tribun EU}, title = {Style Markers Based on Stop-word List}, year = {2014} }
 • SUCHOMEL, Vít, Jan MICHELFEIT a Jan POMIKÁLEK. Text Tokenisation Using unitok. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 71-75, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210699, author = {Suchomel, Vít and Michelfeit, Jan and Pomikálek, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {tokenisation; corpus tool}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {71-75}, publisher = {Tribun EU}, title = {Text Tokenisation Using unitok}, year = {2014} }
 • NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Vít SUCHOMEL. Intelligent Search and Replace for Czech Phrases. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 97-105, 9 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210703, author = {Nevěřilová, Zuzana and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {search and replace; detecting phrases; generating phrases; subject-predicative complement}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {97-105}, publisher = {Tribun EU}, title = {Intelligent Search and Replace for Czech Phrases}, year = {2014} }
 • PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. An Experiment with Theme–Rheme Identification. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. An Experiment with Theme–Rheme Identification. první. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 275-284, 10 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_34. URL info
  @inproceedings{1322884, author = {Pala, Karel and Svoboda, Ondřej}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {An Experiment with Theme–Rheme Identification}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2_34}, edition = {první}, editor = {Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.}, keywords = {FSP; theme; rheme; automatic identification}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10815-5}, pages = {275-284}, publisher = {Springer Verlag}, title = {An Experiment with Theme–Rheme Identification}, url = {http://fi.muni.cz}, year = {2014} }
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Building large corpora and tools for computer lexicography. In Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Bratislava: VEDA 2014, 2014. s. 113-122, 10 s. ISBN 978-80-224-1391-6. info
  @inproceedings{1229941, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, address = {Bratislava}, booktitle = {Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)}, editor = {Katarína Gajdošová, Adriána Žáková}, keywords = {corpora tools; large corpora; computer lexicography; natural language processing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bratislava}, isbn = {978-80-224-1391-6}, pages = {113-122}, publisher = {VEDA 2014}, title = {Building large corpora and tools for computer lexicography}, year = {2014} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Finding the Best Name for a Set of Words Automatically. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 77-81, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210700, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {names of word sets; naming clusters; distributional thesaurus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {77-81}, publisher = {Tribun EU}, title = {Finding the Best Name for a Set of Words Automatically}, year = {2014} }
 • ŠMERK, Pavel. Tools for Fast Morphological Analysis Based on Finite State Automata. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 147-150, 4 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210712, author = {Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {morphological analysis; minimal deterministic finite state automata}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {147-150}, publisher = {Tribun EU}, title = {Tools for Fast Morphological Analysis Based on Finite State Automata}, year = {2014} }

2013

 • BAISA, Vít, Aleš HORÁK a Josef BUŠTA. Expanding Translation Memories: Proposal and Evaluation of Several Methods. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. první. Brno: Tribun EU, 2013. s. 71-78, 8 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131261, author = {Baisa, Vít and Horák, Aleš and Bušta, Josef}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {první}, editor = {A. Horák, P. Rychlý}, keywords = {translation memory; computer-aided translation; expanding translation memories}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {71-78}, publisher = {Tribun EU}, title = {Expanding Translation Memories: Proposal and Evaluation of Several Methods}, year = {2013} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Intrinsic Methods for Comparison of Corpora. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. první. Brno: Tribun EU, 2013. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131260, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {první}, editor = {A. Horák, P. Rychlý}, keywords = {text corpus; corpora comparison}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {51-58}, publisher = {Tribun EU}, title = {Intrinsic Methods for Comparison of Corpora}, year = {2013} }
 • WOJCIECHOWSKI, Krzys, Petr SOJKA, Nicolas HOUILLON, Michal RŮŽIČKA, Radim HATLAPATKA, Vlastimil KREJČÍŘ, Miroslav HRDINA, Jiří SOCHOR, Pavel RYCHLÝ, Aleš HORÁK, Alan SEXTON, Gilberto PEDROSA, Franck LONTIN, Thierry BOUCHE a Maciej KOŁUDA. Toolset for Image and Text Processing and Metadata Enhancements — Final Release: Deliverable 7.4 of project EuDML. 1 as of 9th February 2013. : EU CIP-ICT-PSP project 250503 EuDML: The European Digital Mathematics Library, 2013. 24 s. Deliverable D7.4. Fulltext info
  @misc{1102834, author = {Wojciechowski, Krzys and Sojka, Petr and Houillon, Nicolas and Růžička, Michal and Hatlapatka, Radim and Krejčíř, Vlastimil and Hrdina, Miroslav and Sochor, Jiří and Rychlý, Pavel and Horák, Aleš and Sexton, Alan and Pedrosa, Gilberto and Lontin, Franck and Bouche, Thierry and Kołuda, Maciej}, edition = {1 as of 9th February 2013}, keywords = {The European Digital Mathematics Library; EuDML; toolset; image; text; processing; metadata; metadata enhancements}, language = {eng}, publisher = {EU CIP-ICT-PSP project 250503 EuDML: The European Digital Mathematics Library}, title = {Toolset for Image and Text Processing and Metadata Enhancements — Final Release: Deliverable 7.4 of project EuDML}, url = {https://wiki.eudml.eu/eudml-w/images/D7.4-v1.0.pdf}, year = {2013} }
 • BUŠTA, Jan. Type-based Search of Idiomatic Expression. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 93-96, 4 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131878, author = {Bušta, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {idioms; idiomatic candidates; syntactic fixedness; lexical fixedness; transitive verbs; thesaurus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {93-96}, publisher = {Tribun EU}, title = {Type-based Search of Idiomatic Expression}, year = {2013} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Ondřej HERMAN. Methods for Detection of Word Usage over Time. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 79-85, 7 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131909, author = {Kovář, Vojtěch and Herman, Ondřej}, address = {Brno}, booktitle = {Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013}, keywords = {word usage; time series; regression methods; Theil-Sen estimator; Mann-Kendall test;}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {79-85}, publisher = {Tribun EU}, title = {Methods for Detection of Word Usage over Time}, year = {2013} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. Korpusové zpracování korespondenčních textů : morfologické značkování. In Hladká, Zdeňka a kol.. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 19-31, 13 s. ISBN 978-80-210-6140-8. info
  @inbook{1091106, author = {Hlaváčková, Dana}, address = {Brno}, booktitle = {Soukromá korespondence jako lingvistický pramen}, edition = {Vyd. 1.}, editor = {Hladká, Zdeňka a kol.}, keywords = {private correspondence; corpus; lemmatization; morphological tagging; disambiguation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-6140-8}, pages = {19-31}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Korpusové zpracování korespondenčních textů : morfologické značkování}, year = {2013} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Preparing VerbaLex Printed Edition. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131900, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Brno}, booktitle = {Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013}, keywords = {verb; verb frame; verb valency; VerbaLex; WordNet; VerbNet;}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {3-11}, publisher = {Tribun EU}, title = {Preparing VerbaLex Printed Edition}, year = {2013} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Lukáš PROKOP. Automatic Consumption Optimization with regard to the Green Premium Policy. In Proceedings of the 10th Workshop ELNET 2013. Ostrava, Czech Republic: FEECS, VŠB--Technical University of Ostrava, 2013. s. 55-59, 5 s. ISBN 978-80-248-3254-8. info
  @inproceedings{1159180, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Prokop, Lukáš}, address = {Ostrava, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of the 10th Workshop ELNET 2013}, keywords = {demand-side consumption management;renewable energy sources;Green premium;Priority-driven Appliances Control System;PAX}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Ostrava, Czech Republic}, isbn = {978-80-248-3254-8}, pages = {55-59}, publisher = {FEECS, VŠB--Technical University of Ostrava}, title = {Automatic Consumption Optimization with regard to the Green Premium Policy}, year = {2013} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Integrating Renewable Energy Sources Using a Smart Household System. In 2013 13 International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2013. Wroclaw: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2013. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-1-4799-2802-6. doi:10.1109/EEEIC-2.2013.6737885. info
  @inproceedings{1159307, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav}, address = {Wroclaw}, booktitle = {2013 13 International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2013}, doi = {http://dx.doi.org/10.1109/EEEIC-2.2013.6737885}, keywords = {smart grid; operation; micro grid; demand side management; multi-agent system}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Wroclaw}, isbn = {978-1-4799-2802-6}, pages = {1-6}, publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)}, title = {Integrating Renewable Energy Sources Using a Smart Household System}, year = {2013} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. PRALED – A New Kind of Lexicographic Workstation. In Adam Przepiórkowski, Maciej Piasecki, Krzysztof Jassem, Piotr Fuglewicz. Studies in Computational Intelligence, Volume 458, Computational Linguistic: Applications. Berlin: Springer, 2013. s. 131-141, 11 s. ISBN 978-3-642-34398-8. doi:10.1007/978-3-642-34399-5_7. URL info
  @inproceedings{1073505, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Berlin}, booktitle = {Studies in Computational Intelligence, Volume 458, Computational Linguistic: Applications}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34399-5_7}, editor = {Adam Przepiórkowski, Maciej Piasecki, Krzysztof Jassem, Piotr Fuglewicz}, keywords = {PRALED; DEB; dictionaries}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-642-34398-8}, pages = {131-141}, publisher = {Springer}, title = {PRALED – A New Kind of Lexicographic Workstation}, url = {http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/book/978-3-642-34398-8}, year = {2013} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel RYCHLÝ. Proceedings of the Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2013. prvni. Brno: Tribun EU, 2013. 106 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @misc{1231636, author = {Horák, Aleš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, publisher = {Tribun EU}, title = {Proceedings of the Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2013}, year = {2013} }
 • PROKOP, Lukáš, Stanislav MIŠÁK, Aleš HORÁK a Miroslav PRÝMEK. Řídicí systém pro malý ostrovní systém založeny na agentním principu. In Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2013. Stara Lesna; Slovakia: Technical University of Kosice, 2013. s. 500-503, 4 s. ISBN 978-80-553-1442-6. info
  @inproceedings{1344398, author = {Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav and Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav}, address = {Stara Lesna; Slovakia}, booktitle = {Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2013}, keywords = {Automation; Computer software; Control systems; Electrical engineering; Equipment testing; Intelligent buildings; Local area networks; Renewable energy resources}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Stara Lesna; Slovakia}, isbn = {978-80-553-1442-6}, pages = {500-503}, publisher = {Technical University of Kosice}, title = {Řídicí systém pro malý ostrovní systém založeny na agentním principu}, year = {2013} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Smart Household -- Selected Problem Solutions Using Intelligent Controllable Electric Appliances. In Joaquim Filipe and Ana Fred. Proceedings of 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2013). Barcelona, Spain: SciTePress – Science and Technology Publications, 2013. s. 204-210, 7 s. ISBN 978-989-8565-38-9. info
  @inproceedings{1077968, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Barcelona, Spain}, booktitle = {Proceedings of 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2013)}, editor = {Joaquim Filipe and Ana Fred}, keywords = {smart home systems; intelligent power consumption controll;multi-agent system}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Barcelona, Spain}, isbn = {978-989-8565-38-9}, pages = {204-210}, publisher = {SciTePress – Science and Technology Publications}, title = {Smart Household -- Selected Problem Solutions Using Intelligent Controllable Electric Appliances}, year = {2013} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Tomáš HRUŠO. Web Application for Semantic Network Editing. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 13-19, 7 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131233, author = {Rambousek, Adam and Hrušo, Tomáš}, address = {Brno}, booktitle = {Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {semantic network; ontology; editor; web application; DEBVisDic}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {13-19}, publisher = {Tribun EU}, title = {Web Application for Semantic Network Editing}, year = {2013} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Vojtěch KOVÁŘ. Enhancing Czech Parsing with Verb Valency Frames. In CICLing 2013. Greece: Springer Verlag, 2013. s. 282-293, 12 s. ISBN 978-3-642-37246-9. doi:10.1007/978-3-642-37247-6_23. info
  @inproceedings{1081576, author = {Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch}, address = {Greece}, booktitle = {CICLing 2013}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37247-6_23}, keywords = {parsing; syntactic analysis; verb valencies; valency frames; Czech}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Greece}, isbn = {978-3-642-37246-9}, pages = {282-293}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Enhancing Czech Parsing with Verb Valency Frames}, year = {2013} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel ŠMERK a Pavel RYCHLÝ. Fast Construction of a Word-Number Index for Large Data. In A. Horák, P. Rychlý. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2013. s. 63-67, 5 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131334, author = {Jakubíček, Miloš and Šmerk, Pavel and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {A. Horák, P. Rychlý}, keywords = {word to number index; number to word index; finite state automata; hat-trie}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {63-67}, publisher = {Tribun EU}, title = {Fast Construction of a Word-Number Index for Large Data}, year = {2013} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Marek MEDVEĎ. Portable Lexical Analysis for Parsing of Morphologically-Rich Languages. In A. Horák, P. Rychlý.. RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2013. s. 21-26, 6 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131336, author = {Jakubíček, Miloš and Medveď, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2013 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {A. Horák, P. Rychlý.}, keywords = {lexical analysis; synt parser}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {21-26}, publisher = {Tribun EU}, title = {Portable Lexical Analysis for Parsing of Morphologically-Rich Languages}, year = {2013} }
 • MEDVEĎ, Marek, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Towards taggers and parsers for Slovak. In Zygmunt Vetulani & Hans Uszkoreit. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of the 6th Language and Technology Conference. Poznań, Poland: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2013. s. 527-530, 4 s. ISBN 978-83-932640-3-2. LTC website info
  @inproceedings{1131339, author = {Medveď, Marek and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch}, address = {Poznań, Poland}, booktitle = {Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of the 6th Language and Technology Conference}, editor = {Zygmunt Vetulani & Hans Uszkoreit}, keywords = {Slovak; parsing; tagging; parser adaptation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Poznań, Poland}, isbn = {978-83-932640-3-2}, pages = {527-530}, publisher = {Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza}, title = {Towards taggers and parsers for Slovak}, url = {http://www.ltc.amu.edu.pl}, year = {2013} }
 • PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. Semi-automatic Theme-Rheme Identification. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 39-48, 10 s. ISBN 978-80-263-0520-0. info
  @inproceedings{1131906, author = {Pala, Karel and Svoboda, Ondřej}, address = {Brno}, booktitle = {Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013}, keywords = {theme-rheme; Functional Sentence Perspective; topic-focus articulation;}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0520-0}, pages = {39-48}, publisher = {Tribun EU}, title = {Semi-automatic Theme-Rheme Identification}, year = {2013} }

2012

 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Detecting Spam in Web Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. 6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2012. s. 69-76, 8 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1077953, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {spam detection; web corpora; n-gram}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {69-76}, publisher = {Tribun EU}, title = {Detecting Spam in Web Corpora}, year = {2012} }
 • KILGARRIFF, Adam, Pavel RYCHLÝ, Vojtěch KOVÁŘ a Vít BAISA. Finding Multiwords of More Than Two Words. In Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012. s. 693-700, 8 s. ISBN 978-82-303-2095-2. info
  @inproceedings{982493, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel and Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít}, address = {Oslo}, booktitle = {Proceedings of the 15th EURALEX International Congress}, keywords = {collocations; multiword expressions; multiwords; corpus lexicography; word sketches}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Oslo}, isbn = {978-82-303-2095-2}, pages = {693-700}, publisher = {Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo}, title = {Finding Multiwords of More Than Two Words}, year = {2012} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Large Corpora for Turkic Languages and Unsupervised Morphological Analysis. In Seniz Demir, Ilknur Durgar El-Kahlout, Mehmet Ugur Dogan. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012. s. 28-32, 5 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{982494, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Istanbul, Turkey}, booktitle = {Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)}, editor = {Seniz Demir, Ilknur Durgar El-Kahlout, Mehmet Ugur Dogan}, keywords = {corpus; turkic languages; unsupervised morphological analysis}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Istanbul, Turkey}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {28-32}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Large Corpora for Turkic Languages and Unsupervised Morphological Analysis}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/02.Turkic%20Languages%20Proceedings.pdf}, year = {2012} }
 • BLAHUŠ, Marek a Karel PALA. Extending Czech WordNet Using a Bilingual Dictionary. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 50-55, 6 s. ISBN 978-80-263-0244-5. info
  @inproceedings{966663, author = {Blahuš, Marek and Pala, Karel}, address = {Matsue, Japan}, booktitle = {6th International Global Wordnet Conference Proceedings}, editor = {Christiane Fellbaum, Piek Vossen}, keywords = {Cornetto; XML databáze; platforma DEB}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Matsue, Japan}, isbn = {978-80-263-0244-5}, pages = {50-55}, publisher = {Toyohashi University of Technology}, title = {Extending Czech WordNet Using a Bilingual Dictionary}, year = {2012} }
 • CINKOVÁ, Silvie, Martin HOLUB, Adam RAMBOUSEK a Lenka SMEJKALOVA. A database of semantic clusters of verb usages. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul, Turkey: European Language Resources Association, 2012. s. 3176-3183, 8 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{1193158, author = {Cinková, Silvie and Holub, Martin and Rambousek, Adam and Smejkalova, Lenka}, address = {İstanbul, Turkey}, booktitle = {Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012)}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; clustering; lexical semantics}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {İstanbul, Turkey}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {3176-3183}, publisher = {European Language Resources Association}, title = {A database of semantic clusters of verb usages}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/359_Paper.pdf}, year = {2012} }
 • DOVUDOV, Gulshan, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. POS Annotated 50M Corpus of Tajik Language. In Proceedings of the Workshop on Language Technology for Normalisation of Less-Resourced Languages (SALTMIL 8/AfLaT 2012). Istanbul: European Language Resources Association (ELRA), 2012. s. 93-98, 6 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{1073390, author = {Dovudov, Gulshan and Suchomel, Vít and Šmerk, Pavel}, address = {Istanbul}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Language Technology for Normalisation of Less-Resourced Languages (SALTMIL 8/AfLaT 2012)}, keywords = {Tajik language; Tajik corpus; morphological analysis of Tajik}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Istanbul}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {93-98}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {POS Annotated 50M Corpus of Tajik Language}, url = {http://www.cnts.ua.ac.be/sites/default/files/saltmil8-aflat2012.pdf}, year = {2012} }
 • DOVUDOV, Gulshan, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. Towards 100M Morphologically Annotated Corpus of Tajik. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012. s. 91-94, 4 s. ISBN 978-80-263-0313-8. URL info
  @inproceedings{1096012, author = {Dovudov, Gulshan and Suchomel, Vít and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {web corpora; Tajik}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {91-94}, publisher = {Tribun EU}, title = {Towards 100M Morphologically Annotated Corpus of Tajik}, url = {http://raslan2012.nlp-consulting.net/program}, year = {2012} }
 • GARDOŇ, Andrej a Aleš HORÁK. Towards an Intelligent Question-Answering System - State-of-the-art in the artificial mind. In Joaquim Filipe, Ana Fred. Proceedings of 4th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2012). Volume 1. Vilamoura, Algarve, Portugal: SciTePress – Science and Technology Publications, 2012. s. 406-412, 6 s. ISBN 978-989-8425-95-9. info
  @inproceedings{979281, author = {Gardoň, Andrej and Horák, Aleš}, address = {Vilamoura, Algarve, Portugal}, booktitle = {Proceedings of 4th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2012)}, edition = {Volume 1}, editor = {Joaquim Filipe, Ana Fred}, keywords = {Artificial intelligence; Watson; True Knowledge; AURA; Dolphin-Nick; Transparent Intensional Logic; GuessME!; Mind theor; Mind axioms}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Vilamoura, Algarve, Portugal}, isbn = {978-989-8425-95-9}, pages = {406-412}, publisher = {SciTePress – Science and Technology Publications}, title = {Towards an Intelligent Question-Answering System - State-of-the-art in the artificial mind}, year = {2012} }
 • GRÁC, Marek a Adam RAMBOUSEK. Improving Automatic Ontology Developement. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. 6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2012. s. 105-110, 6 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1076436, author = {Grác, Marek and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {semantic network; ontology; ontology development}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {105-110}, publisher = {Tribun EU}, title = {Improving Automatic Ontology Developement}, year = {2012} }
 • GRÁC, Marek a Adam RAMBOUSEK. Low-cost ontology development. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 299-304, 6 s. ISBN 978-80-263-0244-5. info
  @inproceedings{966117, author = {Grác, Marek and Rambousek, Adam}, address = {Matsue, Japan}, booktitle = {6th International Global Wordnet Conference Proceedings}, editor = {Christiane Fellbaum, Piek Vossen}, keywords = {ontology; WordNet; annotation; VerbaLex}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Matsue, Japan}, isbn = {978-80-263-0244-5}, pages = {299-304}, publisher = {Toyohashi University of Technology}, title = {Low-cost ontology development}, year = {2012} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Behaviour of the Czech Suffix -ák – A Case Study. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012. s. 9-13, 5 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1181471, author = {Hlaváčková, Dana and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {Czech morphology; Czech suffixes}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {9-13}, publisher = {Tribun EU}, title = {Behaviour of the Czech Suffix -ák – A Case Study}, year = {2012} }
 • RYGL, Jan a Aleš HORÁK. Authorship Attribution: Comparison of Single-layer and Double-layer Machine Learning. In Petr Sojka, Ales Horák, Ivan Kopecek, Karel Pala. Text, Speech and Dialogue - 15th International Conference. 7499. vyd. Brno: Springer, 2012. s. 282-289, 8 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_34. URL info
  @inproceedings{985959, author = {Rygl, Jan and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue - 15th International Conference}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2_34}, edition = {7499}, editor = {Petr Sojka, Ales Horák, Ivan Kopecek, Karel Pala}, keywords = {double layered machine learning; authorship attribution; similarity of documents}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-3-642-32789-6}, pages = {282-289}, publisher = {Springer}, title = {Authorship Attribution: Comparison of Single-layer and Double-layer Machine Learning}, url = {http://www.springerlink.com/content/v9021r456183/#section=1107995&page;=1}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Jan RYGL. Authorship Identification to Improve Public Security. In Zygmunt Vetulani and Edouard Geoffrois. Proceedings of the LREC 2012 Workshop on Language Resources for Public Security Applications. Neuveden: Neuveden, 2012. s. 42-45, 4 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{985957, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rygl, Jan}, address = {Neuveden}, booktitle = {Proceedings of the LREC 2012 Workshop on Language Resources for Public Security Applications}, editor = {Zygmunt Vetulani and Edouard Geoffrois}, keywords = {authorship attribution; web document analysis}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Neuveden}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {42-45}, publisher = {Neuveden}, title = {Authorship Identification to Improve Public Security}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/23.LREC%202012%20Public%20Security%20Proceedings.pdf}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Linguistic Logical Analysis of Direct Speech. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2012. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1079842, author = {Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {direct speech; indirect speech; Transparent Intensional Logic; TIL; Normal Translation Algorithm; NTA; logical analysis; syntactic analysis; parsing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {51-59}, publisher = {Tribun EU}, title = {Linguistic Logical Analysis of Direct Speech}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Migrating Cornetto Lexicon to New XML Database Engine. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 305-311, 7 s. ISBN 978-80-263-0244-5. info
  @inproceedings{966121, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Matsue, Japan}, booktitle = {6th International Global Wordnet Conference Proceedings}, editor = {Christiane Fellbaum, Piek Vossen}, keywords = {Cornetto; XML databáze; platforma DEB}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Matsue, Japan}, isbn = {978-80-263-0244-5}, pages = {305-311}, publisher = {Toyohashi University of Technology}, title = {Migrating Cornetto Lexicon to New XML Database Engine}, year = {2012} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Modelling Optimal Household Power Consumption. In Proceedings of ELNET 2012. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. s. 16-21, 6 s. ISBN 978-80-248-2926-5. info
  @inproceedings{1077963, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2012}, keywords = {smart home systems; intelligent power consumption controll;multi-agent system}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-2926-5}, pages = {16-21}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Modelling Optimal Household Power Consumption}, year = {2012} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. MTW 2012 -- Hybrid Machine Translation, Machine Translation Workshop, Brno, Czech Republic, September 3, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Brno: Tribun EU a Springer Verlag, 2012. 68 s. ISBN 978-80-263-0266-7. MTW 2012 workshop homepage info
  @misc{991864, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {machine translation;NLP;natural language processing;natural language understanding;hybrid machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0266-7}, note = {MTW 2012, Brno, Czech Republic, September 3, 2012, Proceedings}, publisher = {Tribun EU a Springer Verlag}, title = {MTW 2012 -- Hybrid Machine Translation, Machine Translation Workshop, Brno, Czech Republic, September 3, 2012}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2012/conf_workshop.html}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš, Miroslav PRÝMEK a Tadeusz SIKORA. Power Network Reliability Computations Using Multi-Agent Simulation. Transactions on Computational Collective Intelligence, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012, roč. 2012, VIII, s. 63-81. ISSN 2190-9288. info
  @article{964581, author = {Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav and Sikora, Tadeusz}, article_location = {Berlin Heidelberg}, article_number = {VIII}, keywords = {power network simulation; power network reliability; economic modelling of power network; multi-agent simulation}, language = {eng}, issn = {2190-9288}, journal = {Transactions on Computational Collective Intelligence}, title = {Power Network Reliability Computations Using Multi-Agent Simulation}, volume = {2012}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš, Miroslav PRÝMEK a Tadeusz SIKORA. Power Network Reliability Computations Using Multi-Agent Simulation. In Transactions on Computational Collective Intelligence. Berlin: Springer-Verlag, 2012. s. 63-81, 19 s. ISBN 978-3-642-34644-6. doi:10.1007/978-3-642-34645-3_3. info
  @inproceedings{1181636, author = {Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav and Sikora, Tadeusz}, address = {Berlin}, booktitle = {Transactions on Computational Collective Intelligence}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34645-3_3}, keywords = {economic modelling of power network; multi-agent simulation; power network reliability; power network simulation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-642-34644-6}, pages = {63-81}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Power Network Reliability Computations Using Multi-Agent Simulation}, year = {2012} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Priority-Based Smart Household Power Control Model. In IEEE Electrical Power and Energy Conference 2012. New York, USA: IEEE Xplore, 2012. s. 405-411, 7 s. ISBN 978-1-4673-2080-1. info
  @inproceedings{1072518, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {New York, USA}, booktitle = {IEEE Electrical Power and Energy Conference 2012}, keywords = {smart home; home automation; power consumption planning; multi-agent systems}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {New York, USA}, isbn = {978-1-4673-2080-1}, pages = {405-411}, publisher = {IEEE Xplore}, title = {Priority-Based Smart Household Power Control Model}, year = {2012} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel RYCHLÝ. Proceedings of the Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2012. první. Brno: Tribun EU, 2012. 142 s. ISBN 978-80-263-0313-8. all in one PDF Workshop web page info
  @misc{1077973, author = {Horák, Aleš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, edition = {první}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, publisher = {Tribun EU}, title = {Proceedings of the Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2012}, url = {http://raslan2012.nlp-consulting.net/proceedings}, year = {2012} }
 • RYGL, Jan a Aleš HORÁK. Similarity Ranking as Attribute for Machine Learning Approach to Authorship Identification. In Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation. Istanbul (Turkey): European Language Resources Association, 2012. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{985956, author = {Rygl, Jan and Horák, Aleš}, address = {Istanbul (Turkey)}, booktitle = {Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation}, editor = {Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {authorship identification; machine learning; similarity ranking}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Istanbul (Turkey)}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {nestránkováno}, publisher = {European Language Resources Association}, title = {Similarity Ranking as Attribute for Machine Learning Approach to Authorship Identification}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/summaries/618.html}, year = {2012} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Smart Power Network Reliability Modelling Using Intelligent Agents. In Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT 2011). New York, USA: IEEE Xplore, 2012. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-1-4577-1592-1. doi:10.1109/CEWIT.2011.6135860. info
  @inproceedings{964616, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {New York, USA}, booktitle = {Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT 2011)}, doi = {http://dx.doi.org/10.1109/CEWIT.2011.6135860}, keywords = {power distribution network simulation; multi-agent systems; economic aspects of power network reliability}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {New York, USA}, isbn = {978-1-4577-1592-1}, pages = {1-6}, publisher = {IEEE Xplore}, title = {Smart Power Network Reliability Modelling Using Intelligent Agents}, year = {2012} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Aleš HORÁK. Syntactic parser SET. 2012. URL info
  @misc{1083242, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš and Horák, Aleš}, keywords = {syntax;parser;syntactic analysis;pattern matching}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Syntactic parser SET}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projects/set}, year = {2012} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012. 697 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2. DOI of Proceedings TSD 2012 conference homepage info
  @misc{987933, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-642-32789-6}, note = {15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2}, year = {2012} }
 • MEDVEĎ, Marek, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ a Václav NĚMČÍK. Adaptation of Czech Parsers for Slovak. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2012. s. 23-30, 8 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1079840, author = {Medveď, Marek and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Němčík, Václav}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {RASLAN 2012 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {syntactic analysis; parsing; Slovak}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {23-30}, publisher = {Tribun EU}, title = {Adaptation of Czech Parsers for Slovak}, year = {2012} }
 • POMIKÁLEK, Jan, Pavel RYCHLÝ a Miloš JAKUBÍČEK. Building a 70 billion word corpus of English from ClueWeb. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012. s. 502-506, 5 s. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
  @inproceedings{991165, author = {Pomikálek, Jan and Rychlý, Pavel and Jakubíček, Miloš}, address = {Istanbul, Turkey}, booktitle = {Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {corpus; clueweb; English; encoding; word sketch}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Istanbul, Turkey}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, pages = {502-506}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Building a 70 billion word corpus of English from ClueWeb}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/lrec2012_xpomikal_pary_xjakub/lrec2012.pdf}, year = {2012} }
 • KILGARRIFF, Adam, Jan POMIKÁLEK, Miloš JAKUBÍČEK a Pete WHITELOCK. Setting up for corpus lexicography. In Ruth Vatvedt Fjeld and Julie Matilde Torjusen. Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Oslo, Norway: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012. s. 606-612, 7 s. ISBN 978-82-303-2228-4. URL info
  @inproceedings{991176, author = {Kilgarriff, Adam and Pomikálek, Jan and Jakubíček, Miloš and Whitelock, Pete}, address = {Oslo, Norway}, booktitle = {Proceedings of the 15th EURALEX International Congress}, editor = {Ruth Vatvedt Fjeld and Julie Matilde Torjusen}, keywords = {corpora; corpus lexicography; web crawling; dependency parsing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Oslo, Norway}, isbn = {978-82-303-2228-4}, pages = {606-612}, publisher = {Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo}, title = {Setting up for corpus lexicography}, url = {http://trac.sketchengine.co.uk/attachment/wiki/AK/Papers/pt_31may2012.doc?format=raw}, year = {2012} }
 • RYGL, Jan, Kristýna ZEMKOVÁ a Vojtěch KOVÁŘ. Authorship Verification based on Syntax Features. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of the Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. 1st ed. Brno (Czech Republic): Tribun EU, 2012. s. 111-119, 9 s. ISBN 978-80-263-0313-8. URL info
  @inproceedings{1077977, author = {Rygl, Jan and Zemková, Kristýna and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno (Czech Republic)}, booktitle = {Proceedings of the Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012}, edition = {1st ed.}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {authorship verification;syntactic analysis;SET;machine learning}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno (Czech Republic)}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {111-119}, publisher = {Tribun EU}, title = {Authorship Verification based on Syntax Features}, url = {http://raslan2012.nlp-consulting.net/}, year = {2012} }
 • RYCHLÝ, Pavel. CzAccent - Simple Tool for Restoring Accents in Czech Texts. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. 6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2012. s. 15-22, 8 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1095740, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {accents; natural language; czech text; software tool}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {15-22}, publisher = {Tribun EU}, title = {CzAccent - Simple Tool for Restoring Accents in Czech Texts}, year = {2012} }
 • SUCHOMEL, Vít. Recent Czech Web Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. 6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2012. s. 77-83, 7 s. ISBN 978-80-263-0313-8. info
  @inproceedings{1079512, author = {Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {6th Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {web corpora; czech corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0313-8}, pages = {77-83}, publisher = {Tribun EU}, title = {Recent Czech Web Corpora}, year = {2012} }
 • SUCHOMEL, Vít. SpiderLing. 2012. Domovská stránka software, zdrojový kód info
  @misc{1095720, author = {Suchomel, Vít}, keywords = {web crawler; web spider; text corpora}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {SpiderLing}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/trac/spiderling/}, year = {2012} }

2011

 • BAISA, Vít. Corpus-based Disambiguation for Machine Translation. In Horák A., Rychlý P.. Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. první. Brno: Tribun EU, 2011. s. 81-87, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959035, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {první}, editor = {Horák A., Rychlý P.}, keywords = {word sense disambiguation machine translation word sketch collocations}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {81-87}, publisher = {Tribun EU}, title = {Corpus-based Disambiguation for Machine Translation}, year = {2011} }
 • BAISA, Vít. Extrakce korpusových příkladů pro valenční slovník. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika, 3: Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 110-120, 11 s. ISBN 978-80-7422-116-3. info
  @inproceedings{951187, author = {Baisa, Vít}, address = {Praha}, booktitle = {Korpusová lingvistika, 3: Gramatika a značkování korpusů}, edition = {1}, editor = {Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen}, keywords = {valency lexicon; VerbaLex; corpus; valency frame; CQL}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-116-3}, pages = {110-120}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Extrakce korpusových příkladů pro valenční slovník}, year = {2011} }
 • BAISA, Vít a Vojtěch KOVÁŘ. Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis. In Zygmunt Vetulani. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Proceedings of 5th Language and Technology Conference. Poznań: Funcacja Universytetu im. A. Mickiewicza, 2011. s. 466-470, 5 s. ISBN 978-83-932640-1-8. info
  @inproceedings{959033, author = {Baisa, Vít and Kovář, Vojtěch}, address = {Poznań}, booktitle = {Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Proceedings of 5th Language and Technology Conference}, editor = {Zygmunt Vetulani}, keywords = {information extraction; syntactic analysis; semantic classification; morphological disambiguation}, language = {eng}, location = {Poznań}, isbn = {978-83-932640-1-8}, pages = {466-470}, publisher = {Funcacja Universytetu im. A. Mickiewicza}, title = {Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis}, year = {2011} }
 • ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011. URL info
  @misc{1344319, author = {Černá, Anna and Konečná, Hana and Mžourková, Hana and Pravdová, Markéta and Prošek, Martin and Smejkalová, Kamila and Svobodová, Ivana and Uhlířová, Ludmila and Chromý, Jan and Hlaváčková, Dana and Pala, Karel and Šmerk, Pavel}, address = {Praha}, keywords = {dictionary; orthography; grammar}, language = {cze}, location = {Praha}, publisher = {Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i}, title = {Internetová jazyková příručka}, url = {http://prirucka.ujc.cas.cz/}, year = {2011} }
 • DOVUDOV, Gulshan, Jan POMIKÁLEK, Vít SUCHOMEL a Pavel ŠMERK. Building a 50M Corpus of Tajik Language. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 89-95, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959067, author = {Dovudov, Gulshan and Pomikálek, Jan and Suchomel, Vít and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {language corpora; corpus; corpus building; tajik}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {89-95}, publisher = {Tribun EU}, title = {Building a 50M Corpus of Tajik Language}, year = {2011} }
 • GARDOŇ, Andrej a Aleš HORÁK. Knowledge Base for Transparent Intensional Logic and Its Use in Automated Daily News Retrieval and Answering Machine. In Dr. Steve Thatcher. Proceedings of 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011). Volume 1. Printed in Chengdu, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2011. s. 59-63, 5 s. ISBN 978-1-4244-9252-7. info
  @inproceedings{953258, author = {Gardoň, Andrej and Horák, Aleš}, address = {Printed in Chengdu, China}, booktitle = {Proceedings of 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011)}, edition = {Volume 1}, editor = {Dr. Steve Thatcher}, keywords = {Transparent Intensional Logic; Knowledge Base; Dolphin; Inference; Temporal aspect; News answering machine;}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Printed in Chengdu, China}, isbn = {978-1-4244-9252-7}, pages = {59-63}, publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.}, title = {Knowledge Base for Transparent Intensional Logic and Its Use in Automated Daily News Retrieval and Answering Machine}, year = {2011} }
 • GARDOŇ, Andrej a Aleš HORÁK. Time Dimension in the Dolphin Nick Knowledge Base Using Transparent Intensional Logic. In Ivan Habernal, Václav Matoušek. Proceedings of 14th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2011). Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. s. 323-330, 10 s. ISBN 978-3-642-23537-5. info
  @inproceedings{953195, author = {Gardoň, Andrej and Horák, Aleš}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of 14th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2011)}, editor = {Ivan Habernal, Václav Matoušek}, keywords = {TIL; Dolphin Nick; knowledge base; time; inference; reasoning}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-642-23537-5}, pages = {323-330}, publisher = {Springer}, title = {Time Dimension in the Dolphin Nick Knowledge Base Using Transparent Intensional Logic}, year = {2011} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Marek GRÁC. Anotácia dát. In Jiří Jelínek, Radim Jiroušek. Znalosti 2011, sborník příspěvků. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 263-266, 4 s. ISBN 978-80-248-2369-0. konference info
  @inproceedings{924456, author = {Rambousek, Adam and Grác, Marek}, address = {Ostrava}, booktitle = {Znalosti 2011, sborník příspěvků}, editor = {Jiří Jelínek, Radim Jiroušek}, keywords = {annotation;corpora;inter-annotator agreement}, language = {sla}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-2369-0}, pages = {263-266}, publisher = {Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-Technická univerzita Ostrava}, title = {Anotácia dát}, url = {http://znalosti.ics.upjs.sk/}, year = {2011} }
 • ŠMERK, Pavel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivační analyzátor češtiny. 2011. URL info
  @misc{979827, author = {Šmerk, Pavel and Hlaváčková, Dana}, keywords = {derivational morphology; derivational analysis; Czech morphology}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Derivační analyzátor češtiny}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/derivance}, year = {2011} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Dana HLAVÁČKOVÁ. Extended VerbaLex Editor Interface Based on the DEB platform. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 59-65, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959042, author = {Rambousek, Adam and Hlaváčková, Dana}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {VerbaLex; verb valencies; DEB; dictionary writing systems}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {59-65}, publisher = {Tribun EU}, title = {Extended VerbaLex Editor Interface Based on the DEB platform}, year = {2011} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. Korpusové zpracování korespondenčních textů: problematika morfologického značkování. In Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011. info
  @proceedings{975460, author = {Hlaváčková, Dana}, booktitle = {Korespondenční texty a jejich lingvistické využití}, keywords = {private correspondence; corpus; lemmatization; morphological tagging; disambiguation}, language = {cze}, title = {Korpusové zpracování korespondenčních textů: problematika morfologického značkování}, year = {2011} }
 • RYGL, Jan a Aleš HORÁK. A Framework for Authorship Identification in the Internet Environment. In Proceedings of Fifth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. 1st ed. Brno (Czech Republic): Tribun EU, 2011. s. 117-124, 8 s. ISBN 978-80-263-0077-9. URL info
  @inproceedings{959039, author = {Rygl, Jan and Horák, Aleš}, address = {Brno (Czech Republic)}, booktitle = {Proceedings of Fifth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011}, edition = {1st ed.}, keywords = {authorship identification;authorship similarity}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno (Czech Republic)}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {117-124}, publisher = {Tribun EU}, title = {A Framework for Authorship Identification in the Internet Environment}, url = {http://raslan2011.nlp-consulting.net/}, year = {2011} }
 • HORÁK, Aleš, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Analyzing Time-Related Clauses in Transparent Intensional Logic. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 3-9, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959105, author = {Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011}, editor = {Horák, Rychlý}, keywords = {Transparent Intensional Logic;TIL;Normal Translation Algorithm;NTA;logical analysis;temporal analysis;time-related clauses}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {3-9}, publisher = {Tribun EU}, title = {Analyzing Time-Related Clauses in Transparent Intensional Logic}, year = {2011} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Aleš HORÁK, Maria KHOKHLOVA a Victor ZAKHAROV. Integrated Lexicographic Platform for the Russian Language. International Journal of Computational Linguistics and Applications, New Delhi, India: Bahri Publications, 2011, roč. 2, 1-2, s. 17-25. ISSN 0976-0962. info
  @article{953193, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš and Khokhlova, Maria and Zakharov, Victor}, article_location = {New Delhi, India}, article_number = {1-2}, keywords = {dictionaries; lexicographic platform}, language = {eng}, issn = {0976-0962}, journal = {International Journal of Computational Linguistics and Applications}, title = {Integrated Lexicographic Platform for the Russian Language}, volume = {2}, year = {2011} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Modelling Economic Aspects of Power Network Reliability. In Proceedings of ELNET 2011. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 20-25, 6 s. ISBN 978-80-248-2510-6. info
  @inproceedings{962566, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2011}, keywords = {power network reliability; economic modelling of power network; multi-agent system}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-2510-6}, pages = {20-25}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Modelling Economic Aspects of Power Network Reliability}, year = {2011} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Modelling Three-Phase Power Network with a Multi-Agent System. In Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. s. 130-137, 8 s. ISBN 978-3-642-21999-3. info
  @inproceedings{946109, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications}, keywords = {power network simulation;power network modelling;multi-agent simulation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-642-21999-3}, pages = {130-137}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Modelling Three-Phase Power Network with a Multi-Agent System}, year = {2011} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Aleš HORÁK a Miroslav PRÝMEK. Multi-agent System for Blackout Prevention by Means of Computer Simulations. In Advances in Practical Multi-Agent Systems. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. s. 327-337, 11 s. ISBN 978-3-642-16097-4. doi:10.1007/978-3-642-16098-1_20. Springer info
  @inproceedings{908775, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {Advances in Practical Multi-Agent Systems}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16098-1_20}, keywords = {multi-agent system;simulation;KQML;blackout;electric distribution network}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-642-16097-4}, pages = {327-337}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Multi-agent System for Blackout Prevention by Means of Computer Simulations}, url = {http://www.springer.com/engineering/mathematical/book/978-3-642-16097-4}, year = {2011} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel RYCHLÝ. Proceedings of the Fifth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2011. první. Brno: Tribun EU, 2011. 148 s. ISBN 978-80-263-0077-9. Workshop web page all in one PDF info
  @misc{1077972, author = {Horák, Aleš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, edition = {první}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, publisher = {Tribun EU}, title = {Proceedings of the Fifth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2011}, url = {http://raslan2011.nlp-consulting.net/}, year = {2011} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Rice Power Distribution Network Simulator. 2011. URL info
  @misc{964126, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, keywords = {power distribution network; simulator; multi-agent system}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Rice Power Distribution Network Simulator}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/elnet/ricevm/}, year = {2011} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Russian lexicographic station. 2011. URL info
  @misc{979446, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, keywords = {DEB platform;dictionary editor;dictionar browser;lexicographic station}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Russian lexicographic station}, url = {http://deb.fi.muni.cz/clients-ruslex.php}, year = {2011} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Syntactic Analysis Using Finite Patterns: A New Parsing System for Czech. In Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Berlin/Heidelberg: Springer, 2011. s. 161-171, 11 s. ISBN 978-3-642-20094-6. URL info
  @inproceedings{932481, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš}, address = {Berlin/Heidelberg}, booktitle = {Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics}, keywords = {syntactic analysis; freeword- order languages; an alternative approach; natural language processing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin/Heidelberg}, isbn = {978-3-642-20094-6}, pages = {161-171}, publisher = {Springer}, title = {Syntactic Analysis Using Finite Patterns: A New Parsing System for Czech}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-20095-3_15}, year = {2011} }
 • SRDANOVIĆ, Irena, Naomi IDA, Chikako SHIGEMORI BUČAR, Adam KILGARRIFF a Vojtěch KOVÁŘ. Japanese Word Sketches: Advances and Problems. Acta Linguistica Asiatica, Ljubljana: University of Ljubljana, 2011, roč. 1/2011, č. 2, s. 63-82. ISSN 2232-3317. URL info
  @article{954282, author = {Srdanović, Irena and Ida, Naomi and Shigemori Bučar, Chikako and Kilgarriff, Adam and Kovář, Vojtěch}, article_location = {Ljubljana}, article_number = {2}, keywords = {word sketches;evaluation;japanese}, language = {eng}, issn = {2232-3317}, journal = {Acta Linguistica Asiatica}, title = {Japanese Word Sketches: Advances and Problems}, url = {http://revije.ff.uni-lj.si/ala/article/view/38}, volume = {1/2011}, year = {2011} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel ŠMERK. Czech Morphological Tagset Revisited. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 29-42, 14 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959110, author = {Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011}, editor = {Horák, Rychlý}, keywords = {morphology;tag;tagset;annotation;Czech}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {29-42}, publisher = {Tribun EU}, title = {Czech Morphological Tagset Revisited}, year = {2011} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Effective Parsing Using Competing CFG Rules. In Habernal, Matoušek. Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2011. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2011. s. 115-122, 8 s. ISBN 978-3-642-23537-5. URL info
  @inproceedings{949222, author = {Jakubíček, Miloš}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2011}, editor = {Habernal, Matoušek}, keywords = {parsing; syntactic analysis; CFG; competing rule}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-642-23537-5}, pages = {115-122}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Effective Parsing Using Competing CFG Rules}, url = {http://www.kiv.zcu.cz/tsd2011/}, year = {2011} }
 • POMIKÁLEK, Jan a Vít SUCHOMEL. Chared. 2011. Domovská stránka software, online demo Repozitář zdrojového kódu, instalační balíček ke stažení info
  @misc{979276, author = {Pomikálek, Jan and Suchomel, Vít}, keywords = {character encoding; character encoding detection; charset; Unicode}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Chared}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projects/chared/}, year = {2011} }
 • POMIKÁLEK, Jan a Vít SUCHOMEL. chared: Character Encoding Detection with a Known Language. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. RASLAN 2011. 5. vyd. Brno, Czech Republic: Tribun EU, 2011. s. 125-129, 5 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959065, author = {Pomikálek, Jan and Suchomel, Vít}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {RASLAN 2011}, edition = {5}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {character encoding; character encoding detection; charset; Unicode}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {125-129}, publisher = {Tribun EU}, title = {chared: Character Encoding Detection with a Known Language}, year = {2011} }
 • SUCHOMEL, Vít a Jan POMIKÁLEK. Practical Web Crawling for Text Corpora. In A. Horák, P. Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 97-108, 11 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{959084, author = {Suchomel, Vít and Pomikálek, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011}, editor = {A. Horák, P. Rychlý}, keywords = {crawler; web crawling; corpus; web corpus; text corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {97-108}, publisher = {Tribun EU}, title = {Practical Web Crawling for Text Corpora}, year = {2011} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Words’ Burstiness in Language Models. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 131-137, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9. info
  @inproceedings{1181474, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {Burstiness; Language models; Words' probability}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0077-9}, pages = {131-137}, publisher = {Tribun EU}, title = {Words’ Burstiness in Language Models}, year = {2011} }

2010

 • DOVUDOV, Gulshan a Vít BAISA. Morphological Analysis of Tajik - Notes and Preliminary Results. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. 8 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{913316, author = {Dovudov, Gulshan and Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010}, keywords = {morphological analysis; morphemes; Tajik language}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, publisher = {Masaryk University}, title = {Morphological Analysis of Tajik - Notes and Preliminary Results}, year = {2010} }
 • BAISA, Vít. Towards Disambiguation of Word Sketches. In Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer-Verlag, 2010. s. 37-42, 6 s. ISBN 978-3-642-15759-2. doi:10.1007/978-3-642-15760-8_6. info
  @inproceedings{903438, author = {Baisa, Vít}, address = {Berlin}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15760-8_6}, keywords = {word sketch; disambiguation; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-642-15759-2}, pages = {37-42}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Towards Disambiguation of Word Sketches}, year = {2010} }
 • BAISA, Vít. Valency Frames of Polysemous and Homonymous Verbs in VerbaLex. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{913317, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010}, keywords = {valency lexicon; homonymous verbs; polysemous verbs; valency frames}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, publisher = {Masaryk University}, title = {Valency Frames of Polysemous and Homonymous Verbs in VerbaLex}, year = {2010} }
 • PALA, Karel, Tomáš ČAPEK, Barbora ZAJÍČKOVÁ, Dita BARTŮŠKOVÁ, Kateřina KULKOVÁ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Petra HOFFMANNOVÁ, Eduard BEJČEK, Pavel STRAŇÁK a Jan HAJIČ. Český WordNet 1.9 PDT. 2010. info
  @misc{979836, author = {Pala, Karel and Čapek, Tomáš and Zajíčková, Barbora and Bartůšková, Dita and Kulková, Kateřina and Hlaváčková, Dana and Hoffmannová, Petra and Bejček, Eduard and Straňák, Pavel and Hajič, Jan}, keywords = {wordnet; czech}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita; Univerzita Karlova v Praze}, organization = {Masarykova univerzita; Univerzita Karlova v Praze}, title = {Český WordNet 1.9 PDT}, year = {2010} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Petr BAXANT a Aleš HORÁK. Automatic Power Load Balancing using a Multi-Agent System. In Proceedings of EPE 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. s. 93-98, 6 s. ISBN 978-80-214-4094-4. info
  @inproceedings{914298, author = {Prýmek, Miroslav and Baxant, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of EPE 2010}, keywords = {Multi-Agent System; Power Load Balancing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-214-4094-4}, pages = {93-98}, publisher = {Brno University of Technology}, title = {Automatic Power Load Balancing using a Multi-Agent System}, year = {2010} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK a Martin BUKATOVIČ. Which XML Storage for Knowledge and Ontology Systems? In Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems. Heidelberg: Springer, 2010. s. 432-441, 10 s. ISBN 978-3-642-15386-0. doi:10.1007/978-3-642-15387-7_47. SpringerLink info
  @inproceedings{897128, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Bukatovič, Martin}, address = {Heidelberg}, booktitle = {Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15387-7_47}, keywords = {xml database;DEB;dictionaries;wordnet;ontology}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Heidelberg}, isbn = {978-3-642-15386-0}, pages = {432-441}, publisher = {Springer}, title = {Which XML Storage for Knowledge and Ontology Systems?}, url = {http://www.springerlink.com/content/w410q46u3g20qh84/}, year = {2010} }
 • BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. E-learning punctuation test based on the error corpus. 2010. URL info
  @misc{935745, author = {Bušta, Jan and Jakubíček, Miloš}, keywords = {e-learning;punctuation;text errors; corpus}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {E-learning punctuation test based on the error corpus}, url = {http://is.muni.cz/el/1433/jaro2009/VB000/odp/interpunkce.qref}, year = {2010} }
 • MORAVEC, Jaroslav, Vojtěch KOVÁŘ, Jan BUŠTA a Miloš JAKUBÍČEK. OOCorr. 2010. URL info
  @misc{935743, author = {Moravec, Jaroslav and Kovář, Vojtěch and Bušta, Jan and Jakubíček, Miloš}, keywords = {text corpus; text errors; annotation; OpenOffice.org}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {OOCorr}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/oocorr/}, year = {2010} }
 • CINKOVÁ, Silvie, Martin HOLUB, Pavel RYCHLÝ, Lenka SMEJKALOVÁ a Jana ŠINDLEROVÁ. Can Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP? In Text, Speech and Dialogue, 2010. Berlin: Springer, 2010. s. 67-74, 8 s. ISBN 978-3-642-15759-2. doi:10.1007/978-3-642-15760-8_10. URL info
  @inproceedings{914364, author = {Cinková, Silvie and Holub, Martin and Rychlý, Pavel and Smejkalová, Lenka and Šindlerová, Jana}, address = {Berlin}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue, 2010}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15760-8_10}, keywords = {corpus; nlp; corpus pattern analysis}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-642-15759-2}, pages = {67-74}, publisher = {Springer}, title = {Can Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP?}, url = {http://www.springerlink.com/index/15G111T3P76196R5.pdf}, year = {2010} }
 • ČAPEK, Tomáš a Pavel ŠMERK. Towards Partial Word Sense Disambiguation Tools for Czech. In Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0. URL info
  @inproceedings{914408, author = {Čapek, Tomáš and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010}, keywords = {word sense desambiguation; morphological desambiguation; multi-word expression recognition}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, publisher = {Tribun EU}, title = {Towards Partial Word Sense Disambiguation Tools for Czech}, url = {http://raslan.nlp-consulting.net/2010/}, year = {2010} }
 • GOLEMBIOVSKÝ, Jiří, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. wwwsynt - webové rozhraní analyzátoru synt. 2010. URL info
  @misc{935708, author = {Golembiovský, Jiří and Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš}, keywords = {syntactic analysis;Czech;parsing;synt}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {wwwsynt - webové rozhraní analyzátoru synt}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/}, year = {2010} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Marek GRÁC. Through Low-Cost Annotation to Reliable Parsing Evaluation. In PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Tokyo: Waseda University, 2010. s. 555-562, 8 s. ISBN 978-4-905166-00-9. URL info
  @inproceedings{908010, author = {Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Grác, Marek}, address = {Tokyo}, booktitle = {PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation}, keywords = {noun phrases;parsing;parser evaluation;annotation;inter-annotator agreement}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Tokyo}, isbn = {978-4-905166-00-9}, pages = {555-562}, publisher = {Waseda University}, title = {Through Low-Cost Annotation to Reliable Parsing Evaluation}, url = {http://aclweb.org/anthology//Y/Y10/Y10-1064.pdf}, year = {2010} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Václav NĚMČÍK. Editing of VerbaLex. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. s. 15--20, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{914280, author = {Hlaváčková, Dana and Němčík, Václav}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010}, keywords = {verb valency; mistakes; editing}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {15--20}, publisher = {Masaryk University}, title = {Editing of VerbaLex}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel, Adam RAMBOUSEK a Aleš HORÁK. Corpus Pattern Analysis Software Tools. 2010. URL info
  @misc{935726, author = {Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, keywords = {corpus;cpa;pattern dictionary;verb;DEB}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Corpus Pattern Analysis Software Tools}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projects/cpa}, year = {2010} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. How to Analyze Natural Language with Transparent Intensional Logic? In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. s. 69--76, 8 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{914266, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010}, keywords = {TIL;transparent intensional logic;syntactic analysis;valency frames;logic}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {69--76}, publisher = {Masaryk University}, title = {How to Analyze Natural Language with Transparent Intensional Logic?}, year = {2010} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Local and Global Models of Three-Phase Power Network State: A Comparison. In Proceedings of ELNET 2010. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2010. s. 83-90, 8 s. ISBN 978-80-248-2349-2. info
  @inproceedings{930275, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2010}, keywords = {power network steady state;three-phase model;power network simulation;multi-agent system}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-2349-2}, pages = {83-90}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Local and Global Models of Three-Phase Power Network State: A Comparison}, year = {2010} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Multi-agent Approach to Power Distribution Network Modelling. Integrated Computer-Aided Engineering, Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2010, roč. 17/2010, č. 4, s. 291-304. ISSN 1069-2509. info
  @article{905262, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, article_location = {Amsterdam, The Netherlands}, article_number = {4}, keywords = {power network simulation; multi-agent systems; economic aspects of power outages}, language = {eng}, issn = {1069-2509}, journal = {Integrated Computer-Aided Engineering}, title = {Multi-agent Approach to Power Distribution Network Modelling}, volume = {17/2010}, year = {2010} }
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Edited by Sojka P., Horák A. první. Brno: Tribun EU, 2010. 124 s. ISBN 978-80-7399-246-0. Workshop web page all in one PDF info
  @misc{914313, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, edition = {první}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, publisher = {Tribun EU}, title = {Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010}, url = {http://raslan.nlp-consulting.net/2010/}, year = {2010} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Aleš HORÁK. Punctuation Detection with Full Syntactic Parsing. Research in Computing Science, Special issue: Natural Language Processing and its Applications, Mexiko: Instituto Politécnico Nacional, 2010, roč. 46, March 2010, s. 335-343. ISSN 1870-4069. URL info
  @article{876509, author = {Jakubíček, Miloš and Horák, Aleš}, article_location = {Mexiko}, article_number = {March 2010}, keywords = {punctuation; grammar checking; parsing; syntactic analysis}, language = {eng}, issn = {1870-4069}, journal = {Research in Computing Science, Special issue: Natural Language Processing and its Applications}, title = {Punctuation Detection with Full Syntactic Parsing}, url = {http://www.cicling.org/2010/Vol46.pdf}, volume = {46}, year = {2010} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010. 593 s. ISBN 978-3-642-15759-2. TSD 2010 conference homepage DOI of Proceedings info
  @misc{900132, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-642-15759-2}, note = {13th International Conference, TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2010/}, year = {2010} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. The KYOTO Database System. 2010. URL info
  @techreport{935716, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, keywords = {kyoto;database;wordnet;lexical markup format}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {The KYOTO Database System}, url = {http://www.kyoto-project.eu/}, year = {2010} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Using DEB Services for Knowledge Representation within the KYOTO Project. In Principles, Construction and Application of Multilingual WordNets, Proceedings of the Fifth Global WordNet Conference. New Delhi, India: Narosa Publishing House Pvt. Ltd., 2010. s. 165-170, 6 s. ISBN 978-81-8487-083-1. Conference web info
  @inproceedings{871010, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {New Delhi, India}, booktitle = {Principles, Construction and Application of Multilingual WordNets, Proceedings of the Fifth Global WordNet Conference}, keywords = {WordNet; DEB platform; DEBVisDic; KYOTO Project}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {New Delhi, India}, isbn = {978-81-8487-083-1}, pages = {165-170}, publisher = {Narosa Publishing House Pvt. Ltd.}, title = {Using DEB Services for Knowledge Representation within the KYOTO Project}, url = {http://www.globalwordnet-iitb2010.in/}, year = {2010} }
 • ŠMERK, Pavel, Vít HOTÁREK a Pavel RYCHLÝ. WWWAjka. 2010. URL info
  @misc{935737, author = {Šmerk, Pavel and Hotárek, Vít and Rychlý, Pavel}, keywords = {morphological analysis}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {WWWAjka}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka}, year = {2010} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Vojtěch KOVÁŘ. CzechParl: Corpus of Stenographic Protocols from Czech Parliament. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. s. 41--46, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{914268, author = {Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010}, keywords = {corpus;corpora;parliament;stenographic protocol}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {41--46}, publisher = {Masaryk University}, title = {CzechParl: Corpus of Stenographic Protocols from Czech Parliament}, year = {2010} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel RYCHLÝ, Adam KILGARRIFF a Diana MCCARTHY. Fast syntactic searching in very large corpora for many languages. In PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Tokyo: Waseda University, 2010. s. 741-747, 7 s. ISBN 978-4-905166-00-9. info
  @inproceedings{908008, author = {Jakubíček, Miloš and Rychlý, Pavel and Kilgarriff, Adam and McCarthy, Diana}, address = {Tokyo}, booktitle = {PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation}, keywords = {corpus search; large corpora; CQL; syntactic search}, language = {eng}, location = {Tokyo}, isbn = {978-4-905166-00-9}, pages = {741-747}, publisher = {Waseda University}, title = {Fast syntactic searching in very large corpora for many languages}, year = {2010} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vojtěch KOVÁŘ, Simon KREK, Irena SRDANOVIĆ a Carole TIBERIUS. A Quantitative Evaluation of Word Sketches. In Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Academy, 2010. 7 s. ISBN 978-90-6273-840-3. URL info
  @inproceedings{900029, author = {Kilgarriff, Adam and Kovář, Vojtěch and Krek, Simon and Srdanović, Irena and Tiberius, Carole}, address = {Leeuwarden}, booktitle = {Proceedings of the XIV Euralex International Congress}, keywords = {word sketches evaluation}, language = {eng}, location = {Leeuwarden}, isbn = {978-90-6273-840-3}, publisher = {Fryske Academy}, title = {A Quantitative Evaluation of Word Sketches}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/kilgarriff_xkovar3_etal/kilgarriff_xkovar3_etal.pdf}, year = {2010} }
 • KILGARRIFF, Adam a Pavel RYCHLÝ. Semi-Automatic Dictionary, Drafting. In A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. Uganda: Menha Publishers Ltd., 2010. s. 299-312, 14 s. ISBN 978-9970-10-101-6. URL info
  @inbook{935897, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel}, address = {Uganda}, booktitle = {A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis}, keywords = {how the Theory of Norms and Exploitations makes a link between the high theory of philosophy and language}, language = {eng}, location = {Uganda}, isbn = {978-9970-10-101-6}, pages = {299-312}, publisher = {Menha Publishers Ltd.}, title = {Semi-Automatic Dictionary, Drafting}, url = {http://www.menhapublishers.com/products.html}, year = {2010} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel RYCHLÝ. Tickbox Lexicography. In Sylviane Granger, Magali Paquot. eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications. Brussels: Presses universitaires de Louvain, 2010. s. 411-418, 8 s. ISBN 2-87463-211-2. URL info
  @inproceedings{934177, author = {Kilgarriff, Adam and Kovář, Vojtěch and Rychlý, Pavel}, address = {Brussels}, booktitle = {eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications}, editor = {Sylviane Granger, Magali Paquot}, keywords = {corpus lexicography; dictionary editing}, language = {eng}, location = {Brussels}, isbn = {2-87463-211-2}, pages = {411-418}, publisher = {Presses universitaires de Louvain}, title = {Tickbox Lexicography}, url = {http://www.i6doc.com/en/livre/?GCOI=28001100345140}, year = {2010} }
 • MATERNA, Jiří a Karel PALA. Using Ontologies for Semi-automatic Linking VerbaLex with FrameNet. In roceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta, Malta: European Language Resources Association (ELRA), 2010. s. 3331 -- 3337, 2000 s. ISBN 2-9517408-6-7. URL info
  @inproceedings{896172, author = {Materna, Jiří and Pala, Karel}, address = {Valletta, Malta}, booktitle = {roceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10)}, keywords = {VerbaLex; FrameNet; linking; ontology}, language = {eng}, location = {Valletta, Malta}, isbn = {2-9517408-6-7}, pages = {3331 -- 3337}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Using Ontologies for Semi-automatic Linking VerbaLex with FrameNet}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/867_Paper.pdf}, year = {2010} }
 • MRÁKOVÁ, Eva a Karel PALA. Legal Terms and Word Sketches - A Case Study. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 31–39, 9 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{1181476, author = {Mráková, Eva and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010}, editor = {Petr Sojka, Aleš Horák}, keywords = {Character recognition; Natural language processing systems Czech Republic; Financial domains; Large corpora; Legal texts; Noun phrase; Relevant terms; Valencies}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {31–39}, publisher = {Tribun EU}, title = {Legal Terms and Word Sketches - A Case Study}, year = {2010} }
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. A Case Study in Word Sketches - Czech Verb vidět 'see'. In A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. Uganda: Menha Publishers Ltd., 2010. s. 187-198, 12 s. ISBN 978-9970-10-101-6. URL info
  @inbook{935889, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, address = {Uganda}, booktitle = {A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis}, keywords = {collocational behaviour ob the czech verb vidět 'see'}, language = {eng}, location = {Uganda}, isbn = {978-9970-10-101-6}, pages = {187-198}, publisher = {Menha Publishers Ltd.}, title = {A Case Study in Word Sketches - Czech Verb vidět 'see'}, url = {http://www.menhapublishers.com/products.html}, year = {2010} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts. In Semantic Processing of Legal Texts. Berlin: Springer, 2010. s. 83-94, 12 s. ISBN 978-3-642-12836-3. doi:10.1007/978-3-642-12837-0_5. info
  @inproceedings{884809, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Šmerk, Pavel}, address = {Berlin}, booktitle = {Semantic Processing of Legal Texts}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12837-0_5}, keywords = {terminology extraction; natural language processing; legal language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-642-12836-3}, pages = {83-94}, publisher = {Springer}, title = {Automatic Identification of Legal Terms in Czech Law Texts}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK a Karel PALA. DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů. 2010. URL info
  @techreport{935754, author = {Rychlý, Pavel and Šmerk, Pavel and Pala, Karel}, keywords = {morphology; annotation; Czech; lemmatization; grammatical tags}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {DESAM – morfologicky označkovaný korpus českých textů}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projects/desam}, year = {2010} }
 • ŠMERK, Pavel, Karel PALA a Markéta PRAVDOVÁ. Internetová jazyková příručka. 2010. URL info
  @misc{935738, author = {Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Pravdová, Markéta}, keywords = {internet language reference book; orthography; language norm; codification}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Internetová jazyková příručka}, url = {http://prirucka.ujc.cas.cz}, year = {2010} }
 • PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Multiword Expressions in Czech (a case study). In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host, 2010. s. 331-344, 14 s. ISBN 978-80-7294-412-5. info
  @inproceedings{913082, author = {Pala, Karel and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám}, editor = {Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková}, keywords = {Czech Multiword Expressions; Word Sketches; n-grams}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7294-412-5}, pages = {331-344}, publisher = {Host}, title = {Multiword Expressions in Czech (a case study)}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Bonito2 - web-based graphical user interface to the Manatee system. 2010. URL info
  @misc{935753, author = {Rychlý, Pavel}, keywords = {corpora; corpus querying; language analysis}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Bonito2 - web-based graphical user interface to the Manatee system}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/trac/noske}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel. FinLib -- fast indexing library. 2010. URL info
  @misc{935750, author = {Rychlý, Pavel}, keywords = {C++ library; indexing; NLP}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {FinLib -- fast indexing library}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/trac/noske}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Frequency of Low-Frequency Words in Text Corpora. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 53–57, 5 s. ISBN 978-80-7399-246-0. info
  @inproceedings{1181475, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2010}, editor = {Petr Sojka, Aleš Horák}, keywords = {Computational linguistics Language model; Low-frequency; Text analysis; Text corpora}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {53–57}, publisher = {Tribun EU}, title = {Frequency of Low-Frequency Words in Text Corpora}, year = {2010} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Manatee -- corpus management system. 2010. URL info
  @misc{935752, author = {Rychlý, Pavel}, keywords = {corpora; corpus management; language analysis}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Manatee -- corpus management system}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/trac/noske}, year = {2010} }
 • ŠMERK, Pavel. A New Data Format for Czech Morphological Analysis. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0. Workshop web page info
  @inproceedings{914403, author = {Šmerk, Pavel and Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010}, keywords = {morphology analysis; czech morphology}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-246-0}, pages = {3-8}, publisher = {Tribun EU}, title = {A New Data Format for Czech Morphological Analysis}, url = {http://raslan.nlp-consulting.net/2010/}, year = {2010} }
 • ŠMERK, Pavel. Deriv. 2010. URL info
  @misc{935735, author = {Šmerk, Pavel}, keywords = {derivational relations; morphological analysis}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Deriv}, url = {http://deb.fi.muni.cz/deriv}, year = {2010} }

2009

 • BAISA, Vít. Problems of Machine Translation Evaluation. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2009. Brno: Masaryk University, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
  @inproceedings{866520, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2009}, keywords = {machine translation; machine translation evaluation; METEOR; BLEU; NEVA; WAFT; TER; HTER; LAMENT}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, publisher = {Masaryk University}, title = {Problems of Machine Translation Evaluation}, year = {2009} }
 • BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech. In SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 144-149, 6 s. ISBN 978-80-210-4878-2. SCO 2009 info
  @inproceedings{836948, author = {Bušta, Jan and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky}, edition = {1. vyd.}, keywords = {corpus;e-learning;real-world examples;writing of Czech texts;categorization of mistakes}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4878-2}, pages = {144-149}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech}, url = {http://sco.muni.cz/2009}, year = {2009} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Jan BUŠTA, Dana HLAVÁČKOVÁ a Karel PALA. Classification of Errors in Text. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 109-119, 11 s. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
  @inproceedings{866439, author = {Jakubíček, Miloš and Bušta, Jan and Hlaváčková, Dana and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {errors in text; classification of errors}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, pages = {109-119}, publisher = {Masaryk University}, title = {Classification of Errors in Text}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2009/}, year = {2009} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Jan BUŠTA. Czech Vulgarisms in Text Corpora. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 141-145, 5 s. ISBN 978-80-7399-815-8. info
  @inbook{847703, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš and Bušta, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {vulgarism; text corpus}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-7399-815-8}, pages = {141-145}, publisher = {Tribun EU s.r.o.}, title = {Czech Vulgarisms in Text Corpora}, year = {2009} }
 • BUŠTA, Jan. Četnost idiomů v textovém korpusu. In VARIA XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. s. 89-92, 3 s. ISBN 978-80-555-0083-6. info
  @inproceedings{866663, author = {Bušta, Jan}, address = {Prešov}, booktitle = {VARIA XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov}, keywords = {idioms MWE corpora}, language = {cze}, location = {Prešov}, isbn = {978-80-555-0083-6}, pages = {89-92}, publisher = {Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove}, title = {Četnost idiomů v textovém korpusu}, year = {2009} }
 • ČAPEK, Tomáš a Pavel ŠMERK. SAFT - sémantický anotátor volného textu. 2009. URL info
  @misc{928565, author = {Čapek, Tomáš and Šmerk, Pavel}, keywords = {semantic annotation; wordnet; morphological analysis}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {SAFT - sémantický anotátor volného textu}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projekty/saft/}, year = {2009} }
 • DUŽÍ, Marie, Aleš HORÁK a Pavel MATERNA. Temporal Aspects of Knowledge and Information. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009. Brno: Masaryk University, 2009. s. 39-47, 9 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
  @inproceedings{1181479, author = {Duží, Marie and Horák, Aleš and Materna, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009}, editor = {Petr Sojka, Aleš Horák}, keywords = {Transparent intensional logic; TIL; temporal knowledge}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, pages = {39-47}, publisher = {Masaryk University}, title = {Temporal Aspects of Knowledge and Information}, year = {2009} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. 261 s. ISBN 978-80-7399-815-8. URL info
  @misc{855282, author = {Hlaváčková, Dana and Horák, Aleš and Osolsobě, Klára and Rychlý, Pavel}, address = {Brno, Czech Republic}, keywords = {natural language processing}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-7399-815-8}, publisher = {Masaryk University}, title = {After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/festkp2009/festkp2009.pdf}, year = {2009} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009. s. 152-161, 10 s. ISBN 978-80-7399-875-2. info
  @inproceedings{857324, author = {Osolsobě, Klára and Hlaváčková, Dana and Pala, Karel and Šmerk, Pavel}, address = {Bratislava, Slovakia}, booktitle = {NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research}, keywords = {NLP; word derivation; corpus linguistics}, language = {eng}, location = {Bratislava, Slovakia}, isbn = {978-80-7399-875-2}, pages = {152-161}, publisher = {Tribun}, title = {Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool}, year = {2009} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. Počet lemmat v synsetech VerbaLexu. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. s. 91-99, 9 s. ISBN 978-80-7399-815-8. info
  @inbook{873466, author = {Hlaváčková, Dana}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {valency; synonyms; lemmas}, language = {cze}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-7399-815-8}, pages = {91-99}, publisher = {Masaryk University}, title = {Počet lemmat v synsetech VerbaLexu}, year = {2009} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. s. 79-87, 9 s. ISBN 978-3-89586-282-3. info
  @inproceedings{862414, author = {Osolsobě, Klára and Pala, Karel and Šmerk, Pavel and Hlaváčková, Dana}, address = {Mnichov}, booktitle = {Czech in Formal Grammar}, keywords = {formal morphology; derivational morphology; NLP;}, language = {cze}, location = {Mnichov}, isbn = {978-3-89586-282-3}, pages = {79-87}, publisher = {Lincom}, title = {Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech}, year = {2009} }
 • PALA, Karel, Dana HLAVÁČKOVÁ a Maria KHOKHLOVÁ. Semantic Classes of Czech Verbs. In Proceedings of the Conference on Intelligent Information Systems 2009. první. Warszava: IPI PAN Warszava, 2009. s. 207-217, 10 s. ISBN 978-83-60434-59-8. info
  @inproceedings{864080, author = {Pala, Karel and Hlaváčková, Dana and Khokhlová, Maria}, address = {Warszava}, booktitle = {Proceedings of the Conference on Intelligent Information Systems 2009}, edition = {první}, keywords = {semantic classes of Czech verbs - lexical database VerbaLex - valency frames}, language = {eng}, location = {Warszava}, isbn = {978-83-60434-59-8}, pages = {207-217}, publisher = {IPI PAN Warszava}, title = {Semantic Classes of Czech Verbs}, year = {2009} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK, Tadeusz SIKORA a Adam RAMBOUSEK. Computation of Power Network Steady State by Means of Local Interactions. In Proceedings of ELNET 2009. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. 9 s. ISBN 978-80-248-2146-7. info
  @inproceedings{865711, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz and Rambousek, Adam}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2009}, keywords = {power network steady state;power network simulation;multi-agent system}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-2146-7}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Computation of Power Network Steady State by Means of Local Interactions}, year = {2009} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Piek VOSSEN, Roxane SEGERS, Isa MAKS a Hennie VAN DER VLIET. Cornetto Tools and Methodology for Interlinking Lexical Units, Synsets and Ontology. In Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Seoul, Republic of Korea: The Linguistic Society of Korea, 2009. s. 2695-2713, 19 s. ISBN 978-89-90696-71-7. info
  @inproceedings{773205, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Vossen, Piek and Segers, Roxane and Maks, Isa and van der Vliet, Hennie}, address = {Seoul, Republic of Korea}, booktitle = {Current Issues in Unity and Diversity of Languages}, keywords = {Cornetto;DEB;ontology;wordnet}, language = {eng}, location = {Seoul, Republic of Korea}, isbn = {978-89-90696-71-7}, pages = {2695-2713}, publisher = {The Linguistic Society of Korea}, title = {Cornetto Tools and Methodology for Interlinking Lexical Units, Synsets and Ontology}, year = {2009} }
 • HORÁK, Aleš, Pavel RYCHLÝ a Adam KILGARRIFF. Czech Word Sketch Relations with Full Syntax Parser. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. s. 101-112, 12 s. ISBN 978-80-7399-815-8. info
  @inbook{855289, author = {Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Kilgarriff, Adam}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {word sketch;syntax parsing}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-7399-815-8}, pages = {101-112}, publisher = {Masaryk University}, title = {Czech Word Sketch Relations with Full Syntax Parser}, year = {2009} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel RYCHLÝ. Discovering Grammatical Relations in Czech Sentences. In Proceedings of the RASLAN Workshop 2009. první. Brno: Masaryk University, 2009. s. 81-90, 9 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
  @inproceedings{864104, author = {Horák, Aleš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of the RASLAN Workshop 2009}, edition = {první}, keywords = {parsing - grammatical relations - dependency relations - word sketches - contexts}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, pages = {81-90}, publisher = {Masaryk University}, title = {Discovering Grammatical Relations in Czech Sentences}, year = {2009} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Global WordNet Tools. In Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. s. 74-77, 4 s. ISBN 978-80-87136-03-4. info
  @inproceedings{827578, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Praha}, booktitle = {Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu}, keywords = {wordnet;deb platform;debvisdic}, language = {eng}, location = {Praha}, isbn = {978-80-87136-03-4}, pages = {74-77}, publisher = {Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.}, title = {Global WordNet Tools}, year = {2009} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Aleš HORÁK. Measuring Coverage of a Valency Lexicon using Full Syntactic Analysis. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 75-79, 5 s. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
  @inproceedings{866435, author = {Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {verb valency; valency lexicon; parsing; syntactic analysis}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, pages = {75-79}, publisher = {Masaryk University}, title = {Measuring Coverage of a Valency Lexicon using Full Syntactic Analysis}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2009/}, year = {2009} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Aleš HORÁK a Vojtěch KOVÁŘ. Mining Phrases from Syntactic Analysis. In Text, Speech, Dialogue 2009. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2009. s. 124-130, 7 s. ISBN 978-3-642-04207-2. doi:10.1007/978-3-642-04208-9_20. URL info
  @inproceedings{847718, author = {Jakubíček, Miloš and Horák, Aleš and Kovář, Vojtěch}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {Text, Speech, Dialogue 2009}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04208-9_20}, edition = {1.}, keywords = {parsing; syntactic structures; mining phrases}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-642-04207-2}, pages = {124-130}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Mining Phrases from Syntactic Analysis}, url = {http://www.springerlink.com/content/p153184279t56250/}, year = {2009} }
 • PALA, Karel a Aleš HORÁK. Multilingual Features of Complex Valency Frames. In Recent Advances in Intelligent Information Systems. Warsaw, Poland: Academic Publishing House EXIT, 2009. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-83-60434-59-8. info
  @inproceedings{855279, author = {Pala, Karel and Horák, Aleš}, address = {Warsaw, Poland}, booktitle = {Recent Advances in Intelligent Information Systems}, keywords = {verb valency; VerbaLex; complex valency frames}, language = {eng}, location = {Warsaw, Poland}, isbn = {978-83-60434-59-8}, pages = {41-49}, publisher = {Academic Publishing House EXIT}, title = {Multilingual Features of Complex Valency Frames}, year = {2009} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Power Distribution Network Reliability Modeling Based on the Statistical Data and Multi-agent Simulation. In Proceedings of EPE 2009. Kouty nad Desnou, Czech Republic: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. 5 s. ISBN 978-80-248-1947-1. text článku info
  @inproceedings{855276, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {Kouty nad Desnou, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of EPE 2009}, keywords = {power network simulation; power network reliability; multi-agent simulation}, language = {eng}, location = {Kouty nad Desnou, Czech Republic}, isbn = {978-80-248-1947-1}, publisher = {VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Power Distribution Network Reliability Modeling Based on the Statistical Data and Multi-agent Simulation}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/epe2009_xprymek_hales_sikora/epe2009_xprymek_hales_sikora.pdf}, year = {2009} }
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Third Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2009. Edited by Sojka P., Horák A. Brno: Masaryk University, 2009. 143 s. ISBN 978-80-210-5048-8. RASLAN 2009 proceedings page Workshop web page info
  @misc{858954, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, publisher = {Masaryk University}, title = {Proceedings of Third Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2009}, url = {http://www.fi.muni.cz/usr/sojka/download/raslan2009/}, year = {2009} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Syntactic Analysis as Pattern Matching: The SET Parsing System. In Proceedings of 4th Language & Technology Conference. Poznań (Poland): Wydawnictwo Poznańskie, 2009. s. 100-104, 5 s. ISBN 978-83-7177-746-2. info
  @inproceedings{855311, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš}, address = {Poznań (Poland)}, booktitle = {Proceedings of 4th Language & Technology Conference}, keywords = {syntactic analysis;pattern matching;SET}, language = {eng}, location = {Poznań (Poland)}, isbn = {978-83-7177-746-2}, pages = {100-104}, publisher = {Wydawnictwo Poznańskie}, title = {Syntactic Analysis as Pattern Matching: The SET Parsing System}, year = {2009} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Using Wordnets and Ontologies for Text-Meaning Assignment - Implementation Details of the KYOTO Project First Phase. In Proceedings of the 4th International Conference on Software and Data Technologies, Volume 2. Portugalsko: INSTICC, 2009. s. 303-307, 5 s. ISBN 978-989-674-010-8. Conference web info
  @inproceedings{855271, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Portugalsko}, booktitle = {Proceedings of the 4th International Conference on Software and Data Technologies, Volume 2}, keywords = {wordnet; semantic network; ontology; fact extraction}, language = {eng}, location = {Portugalsko}, isbn = {978-989-674-010-8}, pages = {303-307}, publisher = {INSTICC}, title = {Using Wordnets and Ontologies for Text-Meaning Assignment - Implementation Details of the KYOTO Project First Phase}, url = {http://www.icsoft.org/ICSOFT2009/index.htm}, year = {2009} }
 • INUMELLA, Abhilash, Adam KILGARRIFF a Vojtěch KOVÁŘ. Associating Collocations with Dictionary Senses. In Proceedings of 6th Biennial Conference of the Asian Association for Lexicography. 2009. URL info
  @proceedings{873881, author = {Inumella, Abhilash and Kilgarriff, Adam and Kovář, Vojtěch}, booktitle = {Proceedings of 6th Biennial Conference of the Asian Association for Lexicography}, keywords = {collocation;collocations;dictionary;sense;dictionary sense}, language = {eng}, title = {Associating Collocations with Dictionary Senses}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/asialex2009_yabhil_kilgarriff_xkovar3/AbhilashKilgKovar_30jun09.pdf}, year = {2009} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Miloš JAKUBÍČEK. Prague Dependency Treebank Annotation Errors: A Preliminary Analysis. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 101-108, 8 s. ISBN 978-80-210-5048-8. URL info
  @inproceedings{866437, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {error in text; annotation; Prague Dependency Treebank; PDT}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, pages = {101-108}, publisher = {Masaryk University}, title = {Prague Dependency Treebank Annotation Errors: A Preliminary Analysis}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2009/}, year = {2009} }
 • POMIKÁLEK, Jan, Pavel RYCHLÝ a Adam KILGARRIFF. Scaling to Billion-plus Word Corpora. Advances in Computational Linguistics, Mexiko: Instituto Politécnico Nacional, 2009, roč. 41, zima 2009, s. 3-13. ISSN 1870-4069. info
  @article{827749, author = {Pomikálek, Jan and Rychlý, Pavel and Kilgarriff, Adam}, article_location = {Mexiko}, article_number = {zima 2009}, keywords = {word corpora; web as corpus; duplicate detection}, language = {eng}, issn = {1870-4069}, journal = {Advances in Computational Linguistics}, title = {Scaling to Billion-plus Word Corpora}, volume = {41}, year = {2009} }
 • LINKOV, Václav a Pavel ŠMERK. Rozdíly mezi pravdivou a lživou online textovou komunikací. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 6, č. 2, s. 73-95. ISSN 1214-813X. URL info
  @article{849797, author = {Linkov, Václav and Šmerk, Pavel}, article_location = {Brno}, article_number = {2}, keywords = {computer-mediated communication; cues; deception detection; linguistic analysis}, language = {cze}, issn = {1214-813X}, journal = {Sociální studia}, title = {Rozdíly mezi pravdivou a lživou online textovou komunikací}, url = {http://socstudia.fss.muni.cz/Eng/index.php?ukol=1&clanek;=290}, volume = {6}, year = {2009} }
 • PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. Verb Valency Frames in Czech Legal Texts. In Proceedings of the RASLAN 2009 Workshop. Brno: Masaryk University, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
  @inproceedings{864076, author = {Pala, Karel and Mráková, Eva}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of the RASLAN 2009 Workshop}, keywords = {complex valency frames - semantic roles - legal texts - semantic classes of verbs}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, publisher = {Masaryk University}, title = {Verb Valency Frames in Czech Legal Texts}, year = {2009} }
 • ŠMERK, Pavel a Pavel RYCHLÝ. Majka – rychlý morfologický analyzátor. 2009. URL info
  @techreport{935762, author = {Šmerk, Pavel and Rychlý, Pavel}, keywords = {morphology; annotation; Czech; lemmatization; grammatical tags}, language = {cze}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Majka – rychlý morfologický analyzátor}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/ma/}, year = {2009} }
 • ŠMERK, Pavel. Fast Morphological Analysis of Czech. In Proceedings of the Raslan Workshop 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5048-8. info
  @inproceedings{866518, author = {Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of the Raslan Workshop 2009}, keywords = {morphological analysis; finite state automata}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-5048-8}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Fast Morphological Analysis of Czech}, year = {2009} }

2008

 • BOSCH, Sonja, Christiane FELLBAUM a Karel PALA. Enhancing WordNets with Morphological Relations: A Case Study from Czech, English and Zulu. In Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference. Szeged: University of Szeged, 2008. s. 74-90, 17 s. ISBN 978-963-482-854-9. Conference web info
  @inproceedings{750948, author = {Bosch, Sonja and Fellbaum, Christiane and Pala, Karel}, address = {Szeged}, booktitle = {Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference}, keywords = {WordNet; morphological relations}, language = {eng}, location = {Szeged}, isbn = {978-963-482-854-9}, pages = {74-90}, publisher = {University of Szeged}, title = {Enhancing WordNets with Morphological Relations: A Case Study from Czech, English and Zulu}, url = {http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/gwc2008/}, year = {2008} }
 • KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Miroslav KŘIPAČ a Pavel ŠMERK. Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution. In ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration. Setúbal, Portugal: INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication), 2008. s. 437-440, 4 s. ISBN 978-989-8111-36-4. info
  @inproceedings{838694, author = {Kasprzak, Jan and Brandejs, Michal and Křipač, Miroslav and Šmerk, Pavel}, address = {Setúbal, Portugal}, booktitle = {ICEIS 2008: Proceedings of the Tenth International Conference on Enterprise Information Systems, Vol. DISI - Databases and Informations Systems Integration}, keywords = {University; Plagiarism; Similar Documents; Cluster; Information System; Theses}, language = {eng}, location = {Setúbal, Portugal}, isbn = {978-989-8111-36-4}, pages = {437-440}, publisher = {INSTICC (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication)}, title = {Distributed System for Discovering Similar Documents: From a Relational Database to the Custom-Developed Parallel Solution}, year = {2008} }
 • BUŠTA, Jan. Computing Idioms Frequency in Text Corpora. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 0-0, 4 s. ISBN 978-80-210-4741-9. info
  @inproceedings{806007, author = {Bušta, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008}, keywords = {frequency of idioms; headwords; text corpora; czech language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {0-0}, publisher = {Masaryk University}, title = {Computing Idioms Frequency in Text Corpora}, year = {2008} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK, Radomír GOŇO a Stanislav RUSEK. Power Distribution Network Reliability Modeling Based on the Statistical Data and Multi-agent Simulation. In Proceedings of EPE 2008. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2008. s. 303-308. ISBN 978-80-214-3650-3. text článku info
  @inproceedings{771711, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Goňo, Radomír and Rusek, Stanislav}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of EPE 2008}, keywords = {electrical power system; reliability;multi-agent dynamic network}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-214-3650-3}, pages = {303-308}, publisher = {Brno University of Technology}, title = {Power Distribution Network Reliability Modeling Based on the Statistical Data and Multi-agent Simulation}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/epe2008_xprymek_hales_gono_rusek/epe2008_xprymek_hales_gono_rusek.pdf}, year = {2008} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. s. 105-114, 10 s. ISBN 978-80-7106-982-9. info
  @inproceedings{783275, author = {Hlaváčková, Dana and Osolsobě, Klára}, address = {Praha}, booktitle = {Čeština v mluveném korpusu}, edition = {1.}, keywords = {corpus; spoken corpora; tagging}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7106-982-9}, pages = {105-114}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu}, title = {Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky}, year = {2008} }
 • NĚMČÍK, Václav, Dana HLAVÁČKOVÁ, Aleš HORÁK, Karel PALA a Michal ÚRADNÍK. Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 49-55, 7 s. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
  @inproceedings{806057, author = {Němčík, Václav and Hlaváčková, Dana and Horák, Aleš and Pala, Karel and Úradník, Michal}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2008}, edition = {2}, keywords = {WordNet; Verbalex; Czech; linking; translation; valency; valency frame; human readable form}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {49-55}, publisher = {Masarykova Univerzita}, title = {Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2008/}, year = {2008} }
 • NĚMČÍK, Václav, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Semi-automatic Linking of New Czech Synsets Using Princeton WordNet. In Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of the International IIS'08 Conference. Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2008. s. 369-374, 6 s. ISBN 978-83-60434-44-4. URL info
  @inproceedings{771853, author = {Němčík, Václav and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Warszawa}, booktitle = {Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of the International IIS'08 Conference}, keywords = {WordNet; Verbalex; Czech; linking; translation; dictionary}, language = {eng}, location = {Warszawa}, isbn = {978-83-60434-44-4}, pages = {369-374}, publisher = {Academic Publishing House EXIT}, title = {Semi-automatic Linking of New Czech Synsets Using Princeton WordNet}, url = {http://iis.ipipan.waw.pl/}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK a Piek VOSSEN. A Distributed Database System for Developing Ontological and Lexical Resources in Harmony. In 9th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics. Berlin: Springer, 2008. s. 1-15, 15 s. ISBN 978-3-540-78134-9. SpringerLink info
  @inproceedings{756023, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Vossen, Piek}, address = {Berlin}, booktitle = {9th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics}, keywords = {Cornetto; DEBVisDic; ontology}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-3-540-78134-9}, pages = {1-15}, publisher = {Springer}, title = {A Distributed Database System for Developing Ontological and Lexical Resources in Harmony}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78135-6_1}, year = {2008} }
 • PALA, Karel a Aleš HORÁK. Can Complex Valency Frames be Universal? In RASLAN 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 41-48, 8 s. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
  @inproceedings{817020, author = {Pala, Karel and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2008}, edition = {1}, keywords = {Verbalex; Czech; valency; valency frame}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {41-48}, publisher = {Masarykova Univerzita}, title = {Can Complex Valency Frames be Universal?}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2008/}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš. Computer Processing of Czech Syntax and Semantics. 1st edition. Brno, Czech Republic: Librix.eu, 2008. 241 s. 1st edition. ISBN 978-80-7399-375-7. info
  @book{762984, author = {Horák, Aleš}, address = {Brno, Czech Republic}, edition = {1st edition}, keywords = {Czech;natural language processing;syntax;semantics}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-7399-375-7}, publisher = {Librix.eu}, title = {Computer Processing of Czech Syntax and Semantics}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK a Martin KUDLEJ. Cornetto Lexical Database System. 2008. URL info
  @techreport{824132, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Kudlej, Martin}, keywords = {lexical database; lexicographic station}, language = {eng}, institution = {CZPJ FI MU Brno}, organization = {CZPJ FI MU Brno}, title = {Cornetto Lexical Database System}, url = {http://www.let.vu.nl/oz/cornetto/}, year = {2008} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. DEBDict - General Dictionary Browser. 2008. URL info
  @misc{836480, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, keywords = {DEB platform;dictionar browser}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {DEBDict - General Dictionary Browser}, url = {http://deb.fi.muni.cz/debdict}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK a Martin KUDLEJ. DEBVisDic - WordNet Editor and Browser. 2008. URL info
  @misc{836492, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Kudlej, Martin}, keywords = {DEBVisDic;DEB platform;wordnet editor;wordnet browser}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {DEBVisDic - WordNet Editor and Browser}, url = {http://deb.fi.muni.cz/clients-debvisdic.php}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Handling Multilingual Lexical Resources with Web based tools. In Internet and modern society: Proceedings of the XI All-Russia Joint Conference. Petrohrad, Rusko: Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University, 2008. s. 96-106, 11 s. ISBN 978-5-8465-0871-2. Paper info
  @inproceedings{855278, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam}, address = {Petrohrad, Rusko}, booktitle = {Internet and modern society: Proceedings of the XI All-Russia Joint Conference}, keywords = {DEB platform; dictionary editor and browser; dictionary writing systems}, language = {eng}, location = {Petrohrad, Rusko}, isbn = {978-5-8465-0871-2}, pages = {96-106}, publisher = {Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University}, title = {Handling Multilingual Lexical Resources with Web based tools}, url = {http://conf.infosoc.ru/2008/pdf_CL/Horak&Pala;&Rambousek.pdf;}, year = {2008} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Inter-Agent Communication Adaptations for Power Network Processes Simulation. In Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics. Berlin: Springer Science, 2008. s. 22-25. ISBN 978-1-4020-8736-3. URL info
  @inproceedings{755131, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Berlin}, booktitle = {Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics}, keywords = {intelligent agent; power networksimulation}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-1-4020-8736-3}, pages = {22-25}, publisher = {Springer Science}, title = {Inter-Agent Communication Adaptations for Power Network Processes Simulation}, url = {http://www.springer.com/engineering/signals/book/978-1-4020-8736-3}, year = {2008} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. New Methods for Pruning and Ordering of Syntax Parsing Trees. In Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2008. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. s. 125-131, 7 s. ISBN 978-3-540-87390-7. info
  @inproceedings{789416, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš and Kadlec, Vladimír}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of Text, Speech and Dialogue 2008}, keywords = {syntactic analysis; parsing; natural language processing}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-540-87390-7}, pages = {125-131}, publisher = {Springer}, title = {New Methods for Pruning and Ordering of Syntax Parsing Trees}, year = {2008} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Optimizing KQML for Usage in Power Distribution Network Simulator. In Proceedings of 3rd International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP 2008). St. Julians, Malta: IEEE, 2008. s. 846-849, 4 s. ISBN 978-1-4244-1687-5. info
  @inproceedings{763002, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {St. Julians, Malta}, booktitle = {Proceedings of 3rd International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP 2008)}, keywords = {electrical power system; multi-agent dynamic network;KQML}, language = {eng}, location = {St. Julians, Malta}, isbn = {978-1-4244-1687-5}, note = {IEEE Catalog Number: CFP08824}, pages = {846-849}, publisher = {IEEE}, title = {Optimizing KQML for Usage in Power Distribution Network Simulator}, year = {2008} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK a Tadeusz SIKORA. Power Network Simulation Using Real Data and RiceVM. In Proceedings of ELNET 2008. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 61-71, 11 s. ISBN 978-80-248-1875-7. info
  @inproceedings{808025, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sikora, Tadeusz}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2008}, keywords = {electrical power networks;multi-agen environment;simulation}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-1875-7}, pages = {61-71}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Power Network Simulation Using Real Data and RiceVM}, year = {2008} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Power Networks Dialogs - Enhancing Domain-Specific Text Processing Techniques and Resources. In Proceedings of ELNET 2008. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. s. 72-80, 9 s. ISBN 978-80-248-1875-7. info
  @inproceedings{806006, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš and Jakubíček, Miloš}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2008}, keywords = {electrical power networks;czech domain-specific resources;syntax analysis;text corpora}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-1875-7}, pages = {72-80}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Power Networks Dialogs - Enhancing Domain-Specific Text Processing Techniques and Resources}, year = {2008} }
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Second Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2008. Edited by Sojka P., Horák A. prvni. Brno: Masaryk University, 2008. 110 s. ISBN 978-80-210-4741-9. RASLAN 2008 proceedings page Workshop web page info
  @misc{794433, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, publisher = {Masaryk University}, title = {Proceedings of Second Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2008}, url = {http://www.fi.muni.cz/usr/sojka/download/raslan2008/}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Server for Dictionary Editor and Browser (DEB) Platform. 2008. URL info
  @misc{836465, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, keywords = {DEB platform;dictionary editor;dictionar browser;lexicographic station}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Server for Dictionary Editor and Browser (DEB) Platform}, url = {http://deb.fi.muni.cz/}, year = {2008} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. 667 s. ISBN 978-3-540-87390-7. Proceedings page Publisher's page about book, ordering conference homepage info
  @misc{779114, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-540-87390-7}, note = {11th International Conference, TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2008, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2008/tsdproc.html}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Piek VOSSEN a Adam RAMBOUSEK. The Development of a Complex-Structured Lexicon based on WordNet. In Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference. Szeged: University of Szeged, 2008. s. 200-208, 9 s. ISBN 978-963-482-854-9. Conference web info
  @inproceedings{750938, author = {Horák, Aleš and Vossen, Piek and Rambousek, Adam}, address = {Szeged}, booktitle = {Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference}, keywords = {Cornetto project; WordNet; DEB platform; DEBVisDic}, language = {eng}, location = {Szeged}, isbn = {978-963-482-854-9}, pages = {200-208}, publisher = {University of Szeged}, title = {The Development of a Complex-Structured Lexicon based on WordNet}, url = {http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/gwc2008/}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. The Global WordNet Grid Software Design. In Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference. Szeged: University of Szeged, 2008. s. 194-199, 6 s. ISBN 978-963-482-854-9. Conference web info
  @inproceedings{750906, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam}, address = {Szeged}, booktitle = {Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference}, keywords = {WordNet; DEB platform; DEBVisDic; Global WordNet Grid}, language = {eng}, location = {Szeged}, isbn = {978-963-482-854-9}, pages = {194-199}, publisher = {University of Szeged}, title = {The Global WordNet Grid Software Design}, url = {http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/gwc2008/}, year = {2008} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Tools for Managing Multilingual Lexical Resources. In Procedings of the 16th International Conference Intelligent Information Systems. Zakopane, Poland: Polish Academy of Sciences, 2008. s. 451-460, 10 s. ISBN 978-83-60434-44-4. Paper info
  @inproceedings{770979, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam}, address = {Zakopane, Poland}, booktitle = {Procedings of the 16th International Conference Intelligent Information Systems}, keywords = {DEB platform; dictionary editor and browser; dictionary writing systems}, language = {eng}, location = {Zakopane, Poland}, isbn = {978-83-60434-44-4}, pages = {451-460}, publisher = {Polish Academy of Sciences}, title = {Tools for Managing Multilingual Lexical Resources}, url = {http://iis.ipipan.waw.pl/2008/proceedings/iis08-45.pdf}, year = {2008} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Using KQML as the Agent Message Content Language in an Electrical Power Network Simulation. In Proceedings of the 7th Annual Conference ZNALOSTI 2008. Bratislava, Slovakia: Vydavatelstvo Slovenskej technickej univerzity, 2008. s. 371-374, 5 s. ISBN 978-80-227-2827-0. info
  @inproceedings{763000, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Bratislava, Slovakia}, booktitle = {Proceedings of the 7th Annual Conference ZNALOSTI 2008}, keywords = {electrical power system simulation; multi-agent system; agent message content language;KQML}, language = {eng}, location = {Bratislava, Slovakia}, isbn = {978-80-227-2827-0}, pages = {371-374}, publisher = {Vydavatelstvo Slovenskej technickej univerzity}, title = {Using KQML as the Agent Message Content Language in an Electrical Power Network Simulation}, year = {2008} }
 • RYCHLÝ, Pavel, Miloš HUSÁK, Adam KILGARRIFF, Michael RUNDELL a Katy MCADAM. GDEX: Automatically finding good dictionary examples in a corpus. In Proceedings of the XIII EURALEX International Congress. 1. vyd. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2008. s. 425-432, 7 s. ISBN 9788496742673. info
  @inproceedings{772821, author = {Rychlý, Pavel and Husák, Miloš and Kilgarriff, Adam and Rundell, Michael and McAdam, Katy}, address = {Barcelona}, booktitle = {Proceedings of the XIII EURALEX International Congress}, edition = {1.}, keywords = {good dictionary examples; evaluation of sentence informativeness and readability}, language = {eng}, location = {Barcelona}, isbn = {9788496742673}, pages = {425-432}, publisher = {Institut Universitari de Lingüística Aplicada}, title = {GDEX: Automatically finding good dictionary examples in a corpus}, year = {2008} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš. Extraction of Syntactic Structures Based on the Czech Parser Synt. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 56-62. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
  @inproceedings{806050, author = {Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008}, keywords = {synt;syntactic analysis;syntactic structures;parsing}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {56-62}, publisher = {Masaryk University}, title = {Extraction of Syntactic Structures Based on the Czech Parser Synt}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2008/papers/8.pdf}, year = {2008} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Miloš JAKUBÍČEK. Test Suite for the Czech Parser Synt. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 63-70. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
  @inproceedings{806003, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008}, keywords = {synt;syntactic analysis;parsing;test suite;brno phrasal treebank}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {63-70}, publisher = {Masaryk University}, title = {Test Suite for the Czech Parser Synt}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2008/papers/9.pdf}, year = {2008} }
 • KILGARRIFF, Adam, Pavel RYCHLÝ, Pavel SMRŽ a David TUGWELL. The Sketch Engine. In Practical Lexicography: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2008. s. 297-306, 10 s. ISBN 978-0-19-929234-9. info
  @inbook{936409, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel and Tugwell, David}, address = {Oxford}, booktitle = {Practical Lexicography: A Reader}, keywords = {lexicography; grammar patterns}, language = {eng}, location = {Oxford}, isbn = {978-0-19-929234-9}, pages = {297-306}, publisher = {Oxford University Press}, title = {The Sketch Engine}, year = {2008} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Automatic Identification of Legal Terms in Czech Legal Texts. In Proceedings of the Workshop on Semantic processing of legal texts, LREC 2008. Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008. s. 11-15, 5 s. ISBN 2-9517408-4-0. URL info
  @inproceedings{770626, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Šmerk, Pavel}, address = {Marrakech, Morocco}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Semantic processing of legal texts, LREC 2008}, keywords = {legal texts; law terms; recognition; morphological and syntactic analysis}, language = {eng}, location = {Marrakech, Morocco}, isbn = {2-9517408-4-0}, pages = {11-15}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Automatic Identification of Legal Terms in Czech Legal Texts}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/workshops/W9_Proceedings.pdf}, year = {2008} }
 • PALA, Karel, Lukáš SVOBODA a Pavel ŠMERK. Czech MWE Database. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC '08). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008. s. 1-5. ISBN 2-9517408-4-0. URL info
  @inproceedings{769845, author = {Pala, Karel and Svoboda, Lukáš and Šmerk, Pavel}, address = {Marrakech, Morocco}, booktitle = {Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC '08)}, keywords = {multiword expressions;word sketch engine}, language = {eng}, location = {Marrakech, Morocco}, isbn = {2-9517408-4-0}, pages = {1-5}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Czech MWE Database}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/summaries/746.html}, year = {2008} }
 • PALA, Karel. Derivational Relations in Slavonic Languages. In Proceedings of the FASSBL 2008. Zagreb: Croatian Language Technologies Society, 2008. s. 21-28, 8 s. ISBN 978-953-55375-0-2. info
  @inproceedings{835760, author = {Pala, Karel}, address = {Zagreb}, booktitle = {Proceedings of the FASSBL 2008}, keywords = {derivational relations; Slavonic languages; semantics; morphology;}, language = {eng}, location = {Zagreb}, isbn = {978-953-55375-0-2}, pages = {21-28}, publisher = {Croatian Language Technologies Society}, title = {Derivational Relations in Slavonic Languages}, year = {2008} }
 • RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Radek SEDLÁČEK. Morphological Analyzer Ajka. 2008. URL info
  @techreport{836478, author = {Rychlý, Pavel and Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Sedláček, Radek}, keywords = {morphology; annotation; Czech; lemmatization; grammatical tags}, language = {eng}, institution = {NLPC FI MU}, organization = {NLPC FI MU}, title = {Morphological Analyzer Ajka}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/projects/ajka}, year = {2008} }
 • POMIKÁLEK, Jan a Pavel RYCHLÝ. Detecting Co-Derivative Documents in Large Text Collections. In Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Marrakech, Morocco: European Language Resources Association (ELRA), 2008. s. 132-135, 3 s. ISBN 2-9517408-4-0. URL info
  @inproceedings{769142, author = {Pomikálek, Jan and Rychlý, Pavel}, address = {Marrakech, Morocco}, booktitle = {Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08)}, keywords = {Detecting; Large Text Collections}, language = {eng}, location = {Marrakech, Morocco}, isbn = {2-9517408-4-0}, pages = {132-135}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Detecting Co-Derivative Documents in Large Text Collections}, url = {http://www.lrec-conf.org/lrec2008/}, year = {2008} }
 • RYCHLÝ, Pavel. A Lexicographer-Friendly Association Score. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno, RASLAN 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 6-9, 4 s. ISBN 978-80-210-4741-9. info
  @inproceedings{937193, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2008}, edition = {2. vyd. Brno, RASLAN 2008}, keywords = {corpus linguistics tools; grammatical relations in the Sketch Engine; the logDice score}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {6-9}, publisher = {Masarykova Univerzita}, title = {A Lexicographer-Friendly Association Score}, year = {2008} }
 • RYCHLÝ, Pavel. czaccent - Adding Diacritics in Czech. 2008. URL info
  @misc{836486, author = {Rychlý, Pavel}, keywords = {adding diacritics; czech;}, language = {eng}, institution = {CZPJ FI MU}, organization = {CZPJ FI MU}, title = {czaccent - Adding Diacritics in Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/trac/cz_accent}, year = {2008} }
 • ŠMERK, Pavel. Towards Czech Morphological Guesser. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-4, 4 s. ISBN 978-80-210-4741-9. RASLAN 2008 Workshop web page URL info
  @inproceedings{805962, author = {Šmerk, Pavel and Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2008}, keywords = {morphological guesser; morphological analysis; morphological guessing}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4741-9}, pages = {1-4}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Towards Czech Morphological Guesser}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2008}, year = {2008} }

2007

 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Pavel MATERNA a Marie DUŽÍ. Verb Valency Semantic Representation for Deep Linguistic Processing. In ACL 2007, Proceedings of the Workshop on Deep Linguistic Processing. 1. vyd. Praha: The Association for Computational Linguistics (ACL), 2007. s. 97-104. ISBN 978-1-932432-86-2. info
  @inproceedings{747876, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Materna, Pavel and Duží, Marie}, address = {Praha}, booktitle = {ACL 2007, Proceedings of the Workshop on Deep Linguistic Processing}, edition = {1}, keywords = {verb valency; verb frames; semantic representation; deep processing}, language = {eng}, location = {Praha}, isbn = {978-1-932432-86-2}, pages = {97-104}, publisher = {The Association for Computational Linguistics (ACL)}, title = {Verb Valency Semantic Representation for Deep Linguistic Processing}, year = {2007} }
 • GARDOŇ, Andrej a Aleš HORÁK. Dolphin - a Knowledge base for Transparent Intensional Logic. In Proceedings of IWCS 2007. Tilburg, Netherlands: University of Tilburg, 2007. s. 316-319. ISBN 90-74029-31-0. info
  @inproceedings{747988, author = {Gardoň, Andrej and Horák, Aleš}, address = {Tilburg, Netherlands}, booktitle = {Proceedings of IWCS 2007}, keywords = {transparent intensional logic; knowledge base}, language = {eng}, location = {Tilburg, Netherlands}, isbn = {90-74029-31-0}, pages = {316-319}, publisher = {University of Tilburg}, title = {Dolphin - a Knowledge base for Transparent Intensional Logic}, year = {2007} }
 • GARDOŇ, Andrej a Aleš HORÁK. The Learning and Question Answering Modes in the Dolphin System for the Transparent Intensional Logic. In RASLAN 2007: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007. s. 29-36, 8 s. ISBN 978-80-210-4471-5. web konference info
  @inproceedings{747994, author = {Gardoň, Andrej and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2007: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {transparent intensional logic; knowledge base}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {29-36}, publisher = {Masaryk University}, title = {The Learning and Question Answering Modes in the Dolphin System for the Transparent Intensional Logic}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/}, year = {2007} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Computer Processing Derivational Relations in Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava: Slovak National Corpus, L. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, 2007. s. 198-208, 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9. info
  @inproceedings{746112, author = {Hlaváčková, Dana and Pala, Karel}, address = {Bratislava}, booktitle = {Computer Treatment of Slavic and East European Languages}, keywords = {derivational relations; WordNet; derivational interface; noun suffixes; verb prefixes}, language = {eng}, location = {Bratislava}, isbn = {978-80-87139-05-9}, pages = {198-208}, publisher = {Slovak National Corpus, L. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences}, title = {Computer Processing Derivational Relations in Czech}, year = {2007} }
 • PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, ÚFAL MFF UK, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6. info
  @inproceedings{721005, author = {Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Praha}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing}, edition = {1.}, keywords = {derivational relations; WordNet; semantic networks; computer processing}, language = {eng}, location = {Praha}, isbn = {978-1-932432-88-6}, pages = {75-81}, publisher = {Universita Karlova, ÚFAL MFF UK}, title = {Derivational Relations in Czech WordNet}, year = {2007} }
 • PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007. 1. vyd. Praha: The Association for Computational Linguistics, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6. info
  @inproceedings{747888, author = {Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Praha}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007}, edition = {1.}, keywords = {WordNet derivational relations Czech Language semantic subnets}, language = {eng}, location = {Praha}, isbn = {978-1-932432-88-6}, pages = {75-81}, publisher = {The Association for Computational Linguistics}, title = {Derivational Relations in Czech WordNet}, year = {2007} }
 • PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Slovotvorné vztahy v českém WordNetu. In Gramatika a korpus,. 2007. ISBN 80-86496-35-X. info
  @proceedings{747891, author = {Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, booktitle = {Gramatika a korpus,}, keywords = {Czech WordNet; derivational morphology; derivational relations; automatic morhological analysis}, language = {cze}, isbn = {80-86496-35-X}, title = {Slovotvorné vztahy v českém WordNetu}, year = {2007} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. The Relations between Semantic Roles and Semantic Classes in VerbaLex. In Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 97-101, 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5. info
  @inproceedings{746162, author = {Hlaváčková, Dana}, address = {Brno}, booktitle = {Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007}, keywords = {valency database; semantic role; semantic class; verb}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {97-101}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {The Relations between Semantic Roles and Semantic Classes in VerbaLex}, year = {2007} }
 • HORÁK, Aleš, Tomáš HOLAN, Vladimír KADLEC a Vojtěch KOVÁŘ. Dependency and Phrasal Parsers of the Czech Language: A Comparison. In Proceedings of 10th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2007). Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. s. 76-84, 9 s. ISBN 978-3-540-74627-0. info
  @inproceedings{746063, author = {Horák, Aleš and Holan, Tomáš and Kadlec, Vladimír and Kovář, Vojtěch}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of 10th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2007)}, keywords = {parsing; Czech}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-540-74627-0}, pages = {76-84}, publisher = {Springer}, title = {Dependency and Phrasal Parsers of the Czech Language: A Comparison}, year = {2007} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Administration Framework for the DEB Dictionary Server. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, Slovakia: Slovenská akadémia vied, 2007. s. 70-79, 10 s. ISBN 9788087139059. Conference web info
  @inproceedings{726698, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Bratislava, Slovakia}, booktitle = {Computer Treatment of Slavic and East European Languages}, keywords = {dictionary server;dictionaries administration framework;DEB}, language = {eng}, location = {Bratislava, Slovakia}, isbn = {9788087139059}, pages = {70-79}, publisher = {Slovenská akadémia vied}, title = {Administration Framework for the DEB Dictionary Server}, url = {http://korpus.juls.savba.sk/~slovko/}, year = {2007} }
 • HORÁK, Aleš a Karel PALA. Building a Large Lexicon of Complex Valency Frames. In Proceedings of the FRAME 2007: Building Frame Semantics Resources for Scandinavian and Baltic Languages. Tartu, Estonia: Lund University, Sweden, 2007. s. 31-38, 8 s. ISBN 978-91-976939-0-5. URL info
  @inproceedings{718929, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel}, address = {Tartu, Estonia}, booktitle = {Proceedings of the FRAME 2007: Building Frame Semantics Resources for Scandinavian and Baltic Languages}, keywords = {VerbaLex;verb valency;complex valency frames}, language = {eng}, location = {Tartu, Estonia}, isbn = {978-91-976939-0-5}, pages = {31-38}, publisher = {Lund University, Sweden}, title = {Building a Large Lexicon of Complex Valency Frames}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/frame2007_pala_hales/}, year = {2007} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. DEB Platform Deployment -- Current Applications. In RASLAN 2007: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-80-210-4471-5. web konference info
  @inproceedings{746020, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2007: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {DEB platform; dictionary editor and browser; dictionary writing systems}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {3-11}, publisher = {Masaryk University}, title = {DEB Platform Deployment -- Current Applications}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/}, year = {2007} }
 • PALA, Karel, Aleš HORÁK, Adam RAMBOUSEK, Zygmunt VETULANI, Paweł KONIECZKA, Jacek MARCINIAK, Tomasz OBRĘBSKI, Przemysław RZEPECKI a Justyna WALKOWSKA. DEB Platform tools for effective development of WordNets in application to PolNet. In Proceedings of 3rd Language & Technology Conference. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2007. s. 514-518, 5 s. ISBN 978-83-7177-407-2. Conference Web info
  @inproceedings{746041, author = {Pala, Karel and Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Vetulani, Zygmunt and Konieczka, Paweł and Marciniak, Jacek and Obrębski, Tomasz and Rzepecki, Przemysław and Walkowska, Justyna}, address = {Poznań}, booktitle = {Proceedings of 3rd Language & Technology Conference}, keywords = {dictionary writing system; DEB development platform; WordNet; PolNet}, language = {eng}, location = {Poznań}, isbn = {978-83-7177-407-2}, pages = {514-518}, publisher = {Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza}, title = {DEB Platform tools for effective development of WordNets in application to PolNet}, url = {http://www.ltc.amu.edu.pl/}, year = {2007} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Dictionary Management System for DEB Development Platform. In NLPCS 2007: Proceedings of the 4th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science. 2007. vyd. Funchal, Portugal: INSTICC PRESS, 2007. s. 129-138, 10 s. ISBN 978-972-8865-97-9. info
  @inproceedings{719455, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, address = {Funchal, Portugal}, booktitle = {NLPCS 2007: Proceedings of the 4th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science}, edition = {2007}, keywords = {electronic dictionaries; dictionary management; dictionary writing system; DEB development platform}, language = {eng}, location = {Funchal, Portugal}, isbn = {978-972-8865-97-9}, pages = {129-138}, publisher = {INSTICC PRESS}, title = {Dictionary Management System for DEB Development Platform}, year = {2007} }
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Edited by Sojka P., Horák A. prvni. Brno: Masaryk University, 2007. 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5. RASLAN 2007 proceedings page Workshop web page info
  @misc{746056, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, publisher = {Masaryk University}, title = {First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007}, url = {http://www.fi.muni.cz/usr/sojka/download/raslan2007/}, year = {2007} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Aleš HORÁK. Power Networks Dialogues - Automatic Analysis and Evaluation of a Domain-Specific Text Corpus. In Proceedings of ELNET 2007. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 30-37. ISBN 978-80-248-1681-4. info
  @inproceedings{746344, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2007}, keywords = {power network; corpus; dialogue; domain-specific; synt; syntactic analysis}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-1681-4}, pages = {30-37}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {Power Networks Dialogues - Automatic Analysis and Evaluation of a Domain-Specific Text Corpus}, year = {2007} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch a Aleš HORÁK. Reducing the Number of Resulting Parsing Trees for the Czech Language Using the Beautified Chart Method. In Proceedings of 3rd Language and Technology Conference. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. s. 433-437. ISBN 978-83-7177-407-2. info
  @inproceedings{746082, author = {Kovář, Vojtěch and Horák, Aleš}, address = {Poznań}, booktitle = {Proceedings of 3rd Language and Technology Conference}, keywords = {syntactic analysis; parser; chart; forest of values; beautified chart}, language = {eng}, location = {Poznań}, isbn = {978-83-7177-407-2}, pages = {433-437}, publisher = {Wydawnictwo Poznańskie}, title = {Reducing the Number of Resulting Parsing Trees for the Czech Language Using the Beautified Chart Method}, year = {2007} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. XML as an Agent-Behaviour Definition Language. In Proceedings of ELNET 2007. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 57-67, 11 s. ISBN 978-80-248-1681-4. info
  @inproceedings{747987, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2007}, keywords = {power network simulation; multi-agent system}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {978-80-248-1681-4}, pages = {57-67}, publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava}, title = {XML as an Agent-Behaviour Definition Language}, year = {2007} }
 • RYCHLÝ, Pavel a Adam KILGARRIFF. An efficient algorithm for building a distributional thesaurus. In Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Companion Volume Proceedings of the Demo and Poster Sessions. Prague, Czech Republic: Association for Computational Linguistics, 2007. s. 41-44, 4 s. ISBN 978-1-932432-86-2. URL info
  @inproceedings{748864, author = {Rychlý, Pavel and Kilgarriff, Adam}, address = {Prague, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Companion Volume Proceedings of the Demo and Poster Sessions}, keywords = {text corpus; distributional thesaurus}, language = {eng}, location = {Prague, Czech Republic}, isbn = {978-1-932432-86-2}, pages = {41-44}, publisher = {Association for Computational Linguistics}, title = {An efficient algorithm for building a distributional thesaurus}, url = {http://www.aclweb.org/anthology/P/P07/P07-2011}, year = {2007} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Corpus Query System Bonito - Recent Development. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007. s. 71-76. ISBN 978-80-210-4471-5. conference web info
  @inproceedings{746083, author = {Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {corpus; cqs; manatee; bonito; xml; localization}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {71-76}, publisher = {Masaryk University}, title = {Corpus Query System Bonito - Recent Development}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/}, year = {2007} }
 • RYCHLÝ, Pavel a Vojtěch KOVÁŘ. Displaying Bidirectional Text Concordances in KWIC format. 2007. info
  @proceedings{746341, author = {Rychlý, Pavel and Kovář, Vojtěch}, keywords = {bidirectional; KWIC; corpus}, language = {eng}, title = {Displaying Bidirectional Text Concordances in KWIC format}, year = {2007} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel ŠMERK. Morphological Analysis of Law texts. In SOJKA, Petr, Aleš HORÁK a Petr SOJKA. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Brno: Masaryk University, 2007. s. 21-26, 7 s. ISBN 978-80-210-4471-5. RASLAN 2007 Workshop web page URL info
  @inproceedings{746343, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Šmerk, Pavel and Sojka, Petr and Horák, Aleš and Sojka, Petr}, address = {Brno}, booktitle = {First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007}, keywords = {morphological analysis; partial syntactic analysis; noun groups detection}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {21-26}, publisher = {Masaryk University}, title = {Morphological Analysis of Law texts}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/}, year = {2007} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Manatee/Bonito - A Modular Corpus Manager. In 1st Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 65-70. ISBN 978-80-210-4471-5. info
  @inproceedings{878374, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {1st Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {corpus; corpus manager}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {65-70}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Manatee/Bonito - A Modular Corpus Manager}, year = {2007} }
 • ŠMERK, Pavel. Morphemic Analysis: A Dictionary Lookup Instead of Real Analysis. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Brno: Masaryk University, 2007. s. 77-85, 9 s. ISBN 978-80-210-4471-5. RASLAN 2007 Workshop web page URL info
  @inproceedings{746346, author = {Šmerk, Pavel and Sojka, Petr and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007}, keywords = {morphological analysis; morphemic analysis}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-210-4471-5}, pages = {77-85}, publisher = {Masaryk University}, title = {Morphemic Analysis: A Dictionary Lookup Instead of Real Analysis}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/2007/}, year = {2007} }

2006

 • BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK a Pavel RYCHLÝ. WebBootCat: a Web Tool for Instant Corpora. In Proceeding of the EuraLex Conference 2006. 1. vyd. Italy: Edizioni dell'Orso s.r.l., 2006. s. 123-132, 9 s. ISBN 88-7694-918-6. info
  @inproceedings{708753, author = {Baroni, Marco and Kilgarriff, Adam and Pomikálek, Jan and Rychlý, Pavel}, address = {Italy}, booktitle = {Proceeding of the EuraLex Conference 2006}, edition = {1.}, keywords = {text corpora; web application; automatic text corpus creation}, language = {eng}, location = {Italy}, isbn = {88-7694-918-6}, pages = {123-132}, publisher = {Edizioni dell'Orso s.r.l.}, title = {WebBootCat: a Web Tool for Instant Corpora}, year = {2006} }
 • BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK a Pavel RYCHLÝ. WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators. In Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo: The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway), 2006. s. 247-252, 252 s. ISBN 82-7368-294-3. URL info
  @inproceedings{638048, author = {Baroni, Marco and Kilgarriff, Adam and Pomikálek, Jan and Rychlý, Pavel}, address = {Oslo}, booktitle = {Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation}, keywords = {webbootcat; bootcat; web; corpus}, language = {eng}, location = {Oslo}, isbn = {82-7368-294-3}, pages = {247-252}, publisher = {The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway)}, title = {WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators}, url = {http://corpora.fi.muni.cz/bootcat/}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš, Lukáš SVOBODA, Vladimír KADLEC a Pavel CENEK. Language Resources for Intelligent Processing of Dialogues about Electrical Networks. In Proceedings of ElNet 2005. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. s. 42-49, 7 s. ISBN 80-248-0975-3. info
  @inproceedings{595309, author = {Horák, Aleš and Svoboda, Lukáš and Kadlec, Vladimír and Cenek, Pavel}, address = {Ostrava}, booktitle = {Proceedings of ElNet 2005}, keywords = {corpora; question answering; desambiguation; electircal networks}, language = {eng}, location = {Ostrava}, isbn = {80-248-0975-3}, pages = {42-49}, publisher = {VŠB TU Ostrava}, title = {Language Resources for Intelligent Processing of Dialogues about Electrical Networks}, year = {2006} }
 • GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK a Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-45, 7 s. ISBN 80-210-3923-X. Web konference info
  @inproceedings{617985, author = {Gregar, Tomáš and Nevěřilová, Zuzana and Rambousek, Adam and Pitner, Tomáš}, address = {Brno}, booktitle = {SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky}, edition = {2006}, keywords = {visualisation; RDF/OWL; ontology; e-learning; Java; web service}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-3923-X}, pages = {39-45}, publisher = {Masarykova univerzita}, title = {Vizualizace znalostí v e-learningu}, url = {http://sco.muni.cz/2006/}, year = {2006} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006). Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. s. 85--92, 8 s. ISBN 3-540-39090-1. info
  @inproceedings{701552, author = {Hlaváčková, Dana and Horák, Aleš and Kadlec, Vladimír}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006)}, keywords = {lexicon; valency; parsing; Czech}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {3-540-39090-1}, pages = {85--92}, publisher = {Springer}, title = {Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech}, year = {2006} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, Slovakia: Slovenský národný korpus, 2006. s. 107-115, 6 s. ISBN 80-224-0895-6. info
  @inproceedings{595965, author = {Hlaváčková, Dana and Horák, Aleš}, address = {Bratislava, Slovakia}, booktitle = {Computer Treatment of Slavic and East European Languages}, keywords = {verb; valency; valency frame; semantic role}, language = {eng}, location = {Bratislava, Slovakia}, isbn = {80-224-0895-6}, pages = {107-115}, publisher = {Slovenský národný korpus}, title = {VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš a Vladimír KADLEC. Czech Language Parsing using Meta-grammar Formalism with Contextual Constraints. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. 2005. vyd. Bratislava, Slovakia: VEDA, Slovenská akadémia vied, 2006. s. 124-129, 6 s. ISBN 80-224-0895-6. info
  @inproceedings{701557, author = {Horák, Aleš and Kadlec, Vladimír}, address = {Bratislava, Slovakia}, booktitle = {Computer Treatment of Slavic and East European Languages}, edition = {2005}, keywords = {parsing; meta-grammar; czech}, language = {eng}, location = {Bratislava, Slovakia}, isbn = {80-224-0895-6}, pages = {124-129}, publisher = {VEDA, Slovenská akadémia vied}, title = {Czech Language Parsing using Meta-grammar Formalism with Contextual Constraints}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš a Karel PALA. DEB Tools for Merging Linguistic Resources. In Proceedings of the Workshop on Layering Linguistic Information, LREC 2006. Italy: ELRA, 2006. s. 55-61, 6 s. ISBN 2-9517408-2-4. info
  @inproceedings{707731, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel}, address = {Italy}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Layering Linguistic Information, LREC 2006}, keywords = {linguistic resources; DEB platform}, language = {eng}, location = {Italy}, isbn = {2-9517408-2-4}, pages = {55-61}, publisher = {ELRA}, title = {DEB Tools for Merging Linguistic Resources}, year = {2006} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Design and Implementation of Multi-Agent System for Analysis of Electrical Power Networks. In Proceedings of ELNET 2005. Ostrava, ČR: VŠB TU, Ostrava, 2006. s. 525-538. ISBN 80-248-0975-3. info
  @inproceedings{593524, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Ostrava, ČR}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2005}, keywords = {intelligent agent; power system simulation}, language = {eng}, location = {Ostrava, ČR}, isbn = {80-248-0975-3}, pages = {525-538}, publisher = {VŠB TU, Ostrava}, title = {Design and Implementation of Multi-Agent System for Analysis of Electrical Power Networks}, year = {2006} }
 • PALA, Karel a Aleš HORÁK. From WEB Pages To Dictionary: A Language-Independent Dictionary Writing System. In Proceeding of the EuraLex Conference 2006. 1. vyd. Italy: Edizioni dell'Orso s.r.l., 2006. s. 199-204, 6 s. ISBN 88-7694-918-6. info
  @inproceedings{634367, author = {Pala, Karel and Horák, Aleš}, address = {Italy}, booktitle = {Proceeding of the EuraLex Conference 2006}, edition = {1.}, keywords = {Dictionary writing system; editor; browser; entry; client/server architecture}, language = {eng}, location = {Italy}, isbn = {88-7694-918-6}, pages = {199-204}, publisher = {Edizioni dell'Orso s.r.l.}, title = {From WEB Pages To Dictionary: A Language-Independent Dictionary Writing System}, year = {2006} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Vladimír KADLEC a Aleš HORÁK. Grammar Development for Czech Syntactic Parser with Corpus-based Techniques. In Proceedings of Corpus Linguistic 2006. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University, 2006. s. 159-165, 7 s. ISBN 5-288-04181-4. info
  @inproceedings{707744, author = {Kovář, Vojtěch and Kadlec, Vladimír and Horák, Aleš}, address = {Saint-Petersburg}, booktitle = {Proceedings of Corpus Linguistic 2006}, keywords = {parsing grammar czech corpus}, language = {eng}, location = {Saint-Petersburg}, isbn = {5-288-04181-4}, pages = {159-165}, publisher = {Saint-Petersburg State University}, title = {Grammar Development for Czech Syntactic Parser with Corpus-based Techniques}, year = {2006} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Modelling of Economical Aspects of a Power System Failure. In Proceedings of PEA 2006. Anaheim, USA: International Association of Science and Technology for Development, 2006. s. 61-66. ISBN 978-0-88986-614-0. info
  @inproceedings{707433, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Anaheim, USA}, booktitle = {Proceedings of PEA 2006}, keywords = {power network simulation; power system failure; economical aspects}, language = {eng}, location = {Anaheim, USA}, isbn = {978-0-88986-614-0}, pages = {61-66}, publisher = {International Association of Science and Technology for Development}, title = {Modelling of Economical Aspects of a Power System Failure}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Pavel RYCHLÝ. New clients for dictionary writing on the DEB platform. In DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writings Systems. 2006. vyd. Torino, Italy: Lexical Computing Ltd., U.K., 2006. s. 17-23, 7 s. ISBN 0-620-36890-X. Proceedings info
  @inproceedings{697649, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam and Rychlý, Pavel}, address = {Torino, Italy}, booktitle = {DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writings Systems}, edition = {2006}, keywords = {DEB; WordNet; lexical database; XML; dictionary writing system; dictionary}, language = {eng}, location = {Torino, Italy}, isbn = {0-620-36890-X}, pages = {17-23}, publisher = {Lexical Computing Ltd., U.K.}, title = {New clients for dictionary writing on the DEB platform}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/dws06/dws2006.pdf}, year = {2006} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. New Features in Power Networks Modelling Using the Rice System. In Proceedings of ELNET 2006. Ostrava, ČR: VŠB TU, Ostrava, 2006. s. 78-85. ISBN 80-248-1216-9. info
  @inproceedings{707431, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Ostrava, ČR}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2006}, keywords = {multi-agent system; power network modelling}, language = {eng}, location = {Ostrava, ČR}, isbn = {80-248-1216-9}, pages = {78-85}, publisher = {VŠB TU, Ostrava}, title = {New Features in Power Networks Modelling Using the Rice System}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Albena RANGELOVA. Nové nástroje pro českou lexikografii - DEB2. In Sborník konference Grammar & Corpora 2005. 2006. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2006. s. 190-196, 7 s. ISBN 80-86496-32-5. info
  @inproceedings{618037, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam and Rangelova, Albena}, address = {Praha}, booktitle = {Sborník konference Grammar & Corpora 2005}, edition = {2006}, keywords = {DEB; lexical database; lexical tool}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-86496-32-5}, pages = {190-196}, publisher = {Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR}, title = {Nové nástroje pro českou lexikografii - DEB2}, year = {2006} }
 • HORÁK, Aleš a Vladimír KADLEC. Platform for Full-Syntax Grammar Development Using Meta-grammar Constructs. In Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. 2006. vyd. Beijing, China: Tsinghua University Press, 2006. s. 311-318, 8 s. ISBN 7-302-14060-X. info
  @inproceedings{701563, author = {Horák, Aleš and Kadlec, Vladimír}, address = {Beijing, China}, booktitle = {Proceedings of the 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation}, edition = {2006}, keywords = {parsing; grammar; meta-grammar; tool}, language = {eng}, location = {Beijing, China}, isbn = {7-302-14060-X}, pages = {311-318}, publisher = {Tsinghua University Press}, title = {Platform for Full-Syntax Grammar Development Using Meta-grammar Constructs}, year = {2006} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. State-oriented Maintenance of Electrical Power Systems with Dynamic Multi-agent Network. In Proceedings of CSIT 2006. Amman, Jordan: Applied Science Private University, Amman, 2006. s. 310-315. ISBN 9957-8592-0-x. info
  @inproceedings{707428, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Amman, Jordan}, booktitle = {Proceedings of CSIT 2006}, keywords = {electrical power system; multi-agent dynamic network}, language = {eng}, location = {Amman, Jordan}, isbn = {9957-8592-0-x}, pages = {310-315}, publisher = {Applied Science Private University, Amman}, title = {State-oriented Maintenance of Electrical Power Systems with Dynamic Multi-agent Network}, year = {2006} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006. 721 s. ISBN 3-540-39090-1. TSD 2006 Proceedings page TSD 2006 conference homepage Publisher's page about book, ordering info
  @misc{698737, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {3-540-39090-1}, note = {9th International Conference, TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2006/tsdproc.html}, year = {2006} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE. 2006. TSD 2006 conference info
  @proceedings{698735, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, keywords = {text;speech;dialogue;corpora;tagging;parsing;multi-linguality;information retrieval and extraction;machine translation;speech recognition and synthesis;dialogue systems;prosody;applied systems and software;facial animation}, language = {eng}, note = {http://www.tsdconference.org/tsd2006/}, title = {TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2006/}, year = {2006} }

Before 2006

 • ROTH, Filip, Ahmad ABBADI, Ondřej HERMAN, Martin PAVELEK a Václav PŘENOSIL. Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution. In Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang. Optics in Health Care and Biomedical Optics VII. Beijing, China: SPIE Proceedings, 2016. s. 112-123, 12 s. ISBN 978-1-5106-0467-4. doi:10.1117/12.2246110. Online version info
  @inproceedings{1361508, author = {Roth, Filip and Abbadi, Ahmad and Herman, Ondřej and Pavelek, Martin and Přenosil, Václav}, address = {Beijing, China}, booktitle = {Optics in Health Care and Biomedical Optics VII}, doi = {http://dx.doi.org/10.1117/12.2246110}, editor = {Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang}, keywords = {real-time imaging system; spatial-spectral resolution; hyperspectral endoscope; video rate processing; medical spectroscopy; image-guided surgery}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Beijing, China}, isbn = {978-1-5106-0467-4}, pages = {112-123}, publisher = {SPIE Proceedings}, title = {Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution}, url = {http://dx.doi.org/10.1117/12.2246110}, year = {2016} }
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
  @book{1373483, author = {Karlík, Petr and Nekula, Marek and Pleskalová, Jana and Bachmannová, Jarmila and Balhar, Jan and Bičan, Aleš and Bičanová, Lenka and Bílková, Jana and Biskup, Petr and Bláha, Ondřej and Blaszczyk, Izabela and Blažek, Václav and Boháčová, Michaela and Bojar, Ondřej and Bořil, Tomáš and Bořkovcová, Máša and Bozděchová, Ivana and Caha, Pavel and Cvrček, Václav and Čech, Radek and Čechová, Marie and Čermák, František and Danaher, David S and Daneš, František and David, Jaroslav and Dočekal, Mojmír and Dotlačil, Jakub and Dovalil, Vít and Dvořák, Věra and Eckertová, Eva and Elšík, Viktor and Emonds, Joseph Embley and Erhart, Adolf and Esvan, Francois and Faltýnek, Dan and Fidler, Masako and Andrlová, Fidlerová Alena and Fišer, Zbyněk and Flanderková, Eva and Fried, Mirjam and Giger, Markus and Grepl, Miroslav and Hajič, Jan and Hajičová, Eva and Hansack, Ernst and Hansen, Björn and Harman, Radoslav and Harvalík, Milan and Havlík, Martin and Havlová, Eva and Hirschová, Milada and Hladká, Zdeňka and Hoffmannová, Jana and Homoláč, Jiří and Homolková, Milada and Hric, Jan and Hubáček, Jaroslav and Chloupek, Jan and Iomdin, Leonid and Ircing, Pavel and Janda, Laura A and Janyšková, Ilona and Jelínek, Tomáš and Jelínek, Milan and Jílková, Lucie and Jurčíček, Filip and Jurka, Michal and Kaderka, Petr and Karlík, ml Petr and Karlíková, Helena and Kloferová, Stanislava and Kloudová, Martina and Knappová, Miloslava and Kolár, Robert and Kolářová, Ivana and Kopřivová, Marie and Kořenský, Jan and Kosek, Pavel and Kosta, Peter and Koščová, Michaela and Koten, Jiří and Koupil, Ondřej and Kovář, Michal and Králíková, Michala and Krappmann, Marie and Kraus, Jiří and Krčmová, Marie and Kresin, Susan and Křen, Michal and Křístek, Michal and Kubaník, Pavel and Kubát, Miroslav and Kubík, Tomáš and Kuboň, Vladislav and Kučerová, Ivona and Levshina, Natalia and Macurová, Alena and Mačutek, Ján and Malicki, Jaroslaw Artur and Mareš, Petr and Martincová, Olga and Matoušek, Jindřich and Taraldsen, Medová Lucie and Mertins, Barbara and Meyer, Roland and Migdalski, Krzysztof Marek and Minářová, Eva and Mrázková, Kamila and Mrázová, Iveta and Müller, Richard and Nábělková, Mira and Navrátilová, Olga and Nebeská, Iva and Nedoluzhko, Anna and Nekvapil, Jiří and Nevěřilová, Zuzana and Newerkla, Stefan Michael and Newson, Mark and Novák, Pavel and Novotná, Renata and Nübler, Norbert Georg and Ocelák, Radek and Oliva, Karel and Osolsobě, Ivo and Osolsobě, Klára and Pacnerová, Ludmila and Pala, Karel and Palková, Zdena and Panevová, Jarmila and Pecina, Pavel and Peregrin, Jaroslav and Perissutti, Anna Maria and Pešek, Ondřej and Petkevič, Vladimír and Plecháč, Petr and Radimský, Jan and Rastall, Paul Richard and Rosen, Alexandr and Rusínová, Zdenka and Saicová, Římalová Lucie and Sherman, Tamah and Scheer, Tobias and Skalka, Boris and Skarnitzl, Radek and Sloboda, Marián and Stehlíková, Olga and Strachoňová, Hana and Straková, Jana and Sukač, Roman and Sviták, Zbyněk and Svoboda, Aleš and Šefčík, Ondřej and Šimík, Radek and Šipková, Milena and Gruet, Škrabalová Hana and Šlosar, Dušan and Šrámek, Rudolf and Štěpán, Jan and Štícha, František and Tabakovičová, Michaela and Taraldsen, Knut Tarald and Trávníček, Jiří and Trpka, Vladimír and Tušková, Jana Marie and Uhlířová, Ludmila and Uličná, Lenka and Uličný, Oldřich and Valdrová, Jana and Vaňková, Irena and Vasiljev, Ivo and Večerka, Radoslav and Vepřek, Jarmil and Veselinova, Ljuba and Veselovská, Ludmila and Veselovská, Kateřina and Volín, Jan and Vykypělová, Taťána and Wagner, Roland Anton and Wilson, James and Yazhinova, Uliana and Zeman, Daniel and Zeman, Jiří et al.}, address = {Praha}, edition = {První vydání}, keywords = {encyclopaedia; linguistic; Czech language; Slavonic studies}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-7422-480-5}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Nový encyklopedický slovník češtiny}, year = {2016} }
 • APRESJAN, Valentina, Vít BAISA, Olga BUIVOLOVA a Olga KULTEPINA. RuSkELL: Online Language Learning Tool for Russian Language. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 292-299, 8 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352900, author = {Apresjan, Valentina and Baisa, Vít and Buivolova, Olga and Kultepina, Olga}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {online language tool; Sketch Engine for Language Learning; sketches; collocations}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {292-299}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {RuSkELL: Online Language Learning Tool for Russian Language}, year = {2016} }
 • ARTS, Tressy, Yonatan BELINKOV, Nizar HABASH, Adam KILGARRIFF a Vít SUCHOMEL. arTenTen: Arabic Corpus and Word Sketches. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, Elsevier, 2014, roč. 2014, č. 26, s. 381-395. ISSN 1319-1578. doi:10.1016/j.jksuci.2014.06.009. plný text článku info
  @article{1210667, author = {Arts, Tressy and Belinkov, Yonatan and Habash, Nizar and Kilgarriff, Adam and Suchomel, Vít}, article_number = {26}, doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.06.009}, keywords = {Corpora; Lexicography; Morphology; Concordance; Arabic}, language = {eng}, issn = {1319-1578}, journal = {Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences}, title = {arTenTen: Arabic Corpus and Word Sketches}, url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157814000330}, volume = {2014}, year = {2014} }
 • ŠTROMAJEROVÁ, Adéla, Vít BAISA a Marek BLAHUŠ. Between Comparable and Parallel: English-Czech Corpus from Wikipedia. In RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1362553, author = {Štromajerová, Adéla and Baisa, Vít and Blahuš, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {parallel corpora; comparable corpora; Wikipedia}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {3-8}, publisher = {Tribun EU}, title = {Between Comparable and Parallel: English-Czech Corpus from Wikipedia}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít. Czech Grammar Agreement Dataset for Evaluation of Language Models. In RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 63-67, 5 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1362555, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {language model; grammar agreement; verb suffix; Czech language; subject; predicate; dataset; evaluation; perplexity}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {63-67}, publisher = {Tribun EU}, title = {Czech Grammar Agreement Dataset for Evaluation of Language Models}, year = {2016} }
 • HERMAN, Ondřej, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA a Pavel RYCHLÝ. DSL Shared task 2016: Perfect Is The Enemy of Good Language Discrimination Through Expectation-Maximization and Chunk-based Language Model. In Preslav Nakov, Marcos Zampieri, Liling Tan, Nikola Ljubešić, Jörg Tiedemann, Shervin Malmasi. Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial3). Osaka: Association for Natural Language Processing (ANLP), Osaka, Japan, 2016. s. 114-118, 5 s. ISBN 978-4-87974-716-7. info
  @inproceedings{1366107, author = {Herman, Ondřej and Suchomel, Vít and Baisa, Vít and Rychlý, Pavel}, address = {Osaka}, booktitle = {Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial3)}, editor = {Preslav Nakov, Marcos Zampieri, Liling Tan, Nikola Ljubešić, Jörg Tiedemann, Shervin Malmasi}, keywords = {language discrimination;expectation maximization;language model}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Osaka}, isbn = {978-4-87974-716-7}, pages = {114-118}, publisher = {Association for Natural Language Processing (ANLP), Osaka, Japan}, title = {DSL Shared task 2016: Perfect Is The Enemy of Good Language Discrimination Through Expectation-Maximization and Chunk-based Language Model}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Jan MICHELFEIT, Marek MEDVEĎ a Miloš JAKUBÍČEK. European Union Language Resources in Sketch Engine. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 2799-2803, 5 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. URL info
  @inproceedings{1346032, author = {Baisa, Vít and Michelfeit, Jan and Medveď, Marek and Jakubíček, Miloš}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {JRC-Acquis; DCEP; DGT-TM; Europarl; EUR-Lex; Sketch Engine; parallel corpus; word sketch; parallel concordance}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {2799-2803}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {European Union Language Resources in Sketch Engine}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/572_Paper.pdf}, year = {2016} }
 • CINKOVA, Silvie, Ema KREJČOVÁ, Anna VERNEROVÁ a Vít BAISA. Graded and Word-Sense-Disambiguation Decisions in Corpus Pattern Analysis: a Pilot Study. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. info
  @inproceedings{1346038, author = {Cinkova, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna and Baisa, Vít}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {CPA; graded decisions; English; verbs; usage patterns; annotation; Likert scales}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {848-854}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Graded and Word-Sense-Disambiguation Decisions in Corpus Pattern Analysis: a Pilot Study}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Sara MOŽE a Irene RENAU. Multilingual CPA: Linking Verb Patterns across Languages. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 410-417, 8 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352903, author = {Baisa, Vít and Može, Sara and Renau, Irene}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; corpus lexicography; multilingual resources; verb patterns}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {410-417}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {Multilingual CPA: Linking Verb Patterns across Languages}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Vít BAISA a Miloš JAKUBÍČEK. Sketch Engine for Bilingual Lexicography. International Journal of Lexicography, Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 29, č. 3, s. 339-352. ISSN 0950-3846. doi:10.1093/ijl/ecw029. URL info
  @article{1349930, author = {Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít and Jakubíček, Miloš}, article_location = {Oxford}, article_number = {3}, doi = {http://dx.doi.org/10.1093/ijl/ecw029}, keywords = {bilingual lexicography; Sketch Engine; word sketch; parallel corpus; parallel concordance; bilingual terminology extraction; TMX; TBX;}, language = {eng}, issn = {0950-3846}, journal = {International Journal of Lexicography}, title = {Sketch Engine for Bilingual Lexicography}, url = {http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/content/full/ecw029?ijkey=mOFypUskLgTX0jI&keytype;=ref}, volume = {29}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Silvie CINKOVA, Ema KREJČOVÁ a Anna VERNEROVÁ. VPS-GradeUp: Graded Decisions on Usage Patterns. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 823-827, 5 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. URL info
  @inproceedings{1347072, author = {Baisa, Vít and Cinkova, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Marko Grobelnik and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Corpus Creation; Corpus Annotation; Word Sense Disambiguation; Validation of Language Resources}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {823-827}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {VPS-GradeUp: Graded Decisions on Usage Patterns}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/summaries/73.html}, year = {2016} }
 • CINKOVÁ, Silvie, Ema KREJČOVÁ, Anna VERNEROVÁ a Vít BAISA. What Do Graded Decisions Tell Us about Verb Uses. In Tinatin Margalitadze, George Meladze. Proceedings of the XVII EURALEX International congress. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. s. 310-320, 11 s. ISBN 978-9941-13-542-2. info
  @inproceedings{1352902, author = {Cinková, Silvie and Krejčová, Ema and Vernerová, Anna and Baisa, Vít}, address = {Tbilisi}, booktitle = {Proceedings of the XVII EURALEX International congress}, editor = {Tinatin Margalitadze, George Meladze}, keywords = {Word Sense Disambiguation; usage patterns; computational lexicography; graded decisions; Likert scales; Corpus Pattern Analysis; Pattern Dictionary of English Verbs; regular polysemy; coercion}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Tbilisi}, isbn = {978-9941-13-542-2}, pages = {310-320}, publisher = {Ivane Javakhishvili Tbilisi State University}, title = {What Do Graded Decisions Tell Us about Verb Uses}, year = {2016} }
 • BAISA, Vít, Barbora ULIPOVÁ a Michal CUKR. Bilingual Terminology Extraction in Sketch Engine. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 61-67, 7 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318603, author = {Baisa, Vít and Ulipová, Barbora and Cukr, Michal}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {bilingual terminology extraction; Sketch Engine; logDice; parallel corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {61-67}, publisher = {Tribun EU}, title = {Bilingual Terminology Extraction in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Corpus Based Extraction of Hypernyms in Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain. In Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 69-74, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. Sborník info
  @inproceedings{1318498, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {Sketch Engine; concordance; thesaurus; word sketch; language learning; English language; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {69-74}, publisher = {Tribun EU}, title = {Corpus Based Extraction of Hypernyms in Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan15.pdf}, year = {2015} }
 • MEDVEĎ, Marek, Vít BAISA a Aleš HORÁK. Increasing Coverage of Translation Memories with Linguistically Motivated Segment Combination Methods. In Constantin Orasan and Rohit Gupta. Proceedings of The Workshop on Natural Language Processing for Translation Memories (NLP4TM). Bulgaria: INCOMA Ltd. Shoumen, 2015. s. 31-35, 5 s. ISBN 978-954-452-032-8. The workshop on Natural Language Processing for Translation Memories info
  @inproceedings{1311833, author = {Medveď, Marek and Baisa, Vít and Horák, Aleš}, address = {Bulgaria}, booktitle = {Proceedings of The Workshop on Natural Language Processing for Translation Memories (NLP4TM)}, editor = {Constantin Orasan and Rohit Gupta}, keywords = {transaltion memories; DGT; MemoQ; Moses; segment; CAT}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bulgaria}, isbn = {978-954-452-032-8}, pages = {31-35}, publisher = {INCOMA Ltd. Shoumen}, title = {Increasing Coverage of Translation Memories with Linguistically Motivated Segment Combination Methods}, url = {http://rgcl.wlv.ac.uk/events/NLP4TM/3_Paper.pdf}, year = {2015} }
 • KOCINCOVÁ, Lucia, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ a Vít BAISA. Interactive Visualizations of Corpus Data in Sketch Engine. In Gintaré Grigonyté, Simon Clematide, Andrius Utka, Martin Volk. Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015. Vilnius, Lithuania: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2015. s. 17-22, 6 s. ISBN 978-91-7519-035-8. info
  @inproceedings{1299713, author = {Kocincová, Lucia and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít}, address = {Vilnius, Lithuania}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015}, editor = {Gintaré Grigonyté, Simon Clematide, Andrius Utka, Martin Volk}, keywords = {information visualization; interactive visualization; corpora; Sketch Engine; thesaurus; word sketch; Data-Driven Documents; generative design}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Vilnius, Lithuania}, isbn = {978-91-7519-035-8}, pages = {17-22}, publisher = {Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet}, title = {Interactive Visualizations of Corpus Data in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK a Pavel RYCHLÝ. Longest-commonest Match. In Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S.. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Jlubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2015. s. 397-404, 8 s. ISBN 978-961-93594-3-3. URL info
  @inproceedings{1308616, author = {Kilgarriff, Adam and Baisa, Vít and Jakubíček, Miloš and Rychlý, Pavel}, address = {Jlubljana}, booktitle = {Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom.}, editor = {Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S.}, keywords = {multiword expresion; collocation; word sketch; Sketch Engine}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Jlubljana}, isbn = {978-961-93594-3-3}, pages = {397-404}, publisher = {Trojina, Institute for Applied Slovene Studies}, title = {Longest-commonest Match}, url = {https://elex.link/elex2015/proceedings/eLex_2015_26_Kilgarriff+etal.pdf}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Jane BRADBURY, Silvie CINKOVÁ, Ismaïl EL MAAROUF, Adam KILGARRIFF a Octavian POPESCU. SemEval-2015 Task 15: A CPA dictionary-entry-building task. In Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015). Denver, Colorado: Association for Computational Linguistics, 2015. s. 315-324, 10 s. ISBN 978-1-941643-40-2. URL info
  @inproceedings{1308719, author = {Baisa, Vít and Bradbury, Jane and Cinková, Silvie and El Maarouf, Ismaïl and Kilgarriff, Adam and Popescu, Octavian}, address = {Denver, Colorado}, booktitle = {Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015)}, keywords = {semeval; corpus pattern analysis; concordance clustering; semantic evaluation}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Denver, Colorado}, isbn = {978-1-941643-40-2}, pages = {315-324}, publisher = {Association for Computational Linguistics}, title = {SemEval-2015 Task 15: A CPA dictionary-entry-building task}, url = {http://www.aclweb.org/anthology/S15-2053}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Ismaïl EL MAAROUF, Pavel RYCHLÝ a Adam RAMBOUSEK. Software and Data for Corpus Pattern Analysis. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 75-86, 12 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318604, author = {Baisa, Vít and El Maarouf, Ismaïl and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; Pattern Dictionary of English Verbs; Sketch Engine; linked open data; ontology; LEMON}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {75-86}, publisher = {Tribun EU}, title = {Software and Data for Corpus Pattern Analysis}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Vít BAISA, Vít SUCHOMEL a Aleš HORÁK. Technologie pro využití obsahu tezauru pro publikační účely. 2015. info
  @techreport{1321769, author = {Rambousek, Adam and Baisa, Vít and Suchomel, Vít and Horák, Aleš}, keywords = {thesaurus; application; web service; extraction of terms; corpus; term}, language = {cze}, institution = {Technologická agentura České republiky}, organization = {Technologická agentura České republiky}, title = {Technologie pro využití obsahu tezauru pro publikační účely}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam, Vít BAISA, Vít SUCHOMEL, Aleš HORÁK a Lucia KOCINCOVÁ. Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí: Certifikovaná metodika. 2015. info
  @misc{1321771, author = {Rambousek, Adam and Baisa, Vít and Suchomel, Vít and Horák, Aleš and Kocincová, Lucia}, keywords = {certified methodology; thesaurus; automatic extractions of terms; corpus; concordance; application; web service; surveying; cadastre}, language = {cze}, title = {Terminologický tezaurus pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí: Certifikovaná metodika}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít, Ondřej HERMAN a Miloš JAKUBÍČEK. Towards Automatic Finding of Word Sense Changes in Time. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 33-41, 9 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318600, author = {Baisa, Vít and Herman, Ondřej and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {neologism; Sketch Engine; word sense; word sketch}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {33-41}, publisher = {Tribun EU}, title = {Towards Automatic Finding of Word Sense Changes in Time}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. Turkic Language Support in Sketch Engine. In Proceedings of the international conference "Turkic Languages processing: TurkLang 2015". Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Press, 2015. s. 214-223, 10 s. ISBN 978-5-9690-0262-3. info
  @inproceedings{1311893, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Kazan}, booktitle = {Proceedings of the international conference "Turkic Languages processing: TurkLang 2015"}, keywords = {corpus; Sketch Engine; Turkic language; Turkish; Kazakh; Kyrgyz; Turkmen; Azeri; Tatar}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Kazan}, isbn = {978-5-9690-0262-3}, pages = {214-223}, publisher = {Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan Press}, title = {Turkic Language Support in Sketch Engine}, year = {2015} }
 • BAISA, Vít a Ismaïl EL MAAROUF. Automatic classification of patterns from the Pattern Dictionary of English Verbs. In Joint Symposium on Semantic Processing 2013: Textual Inference and Structures in Corpora. první. Trento: Curran Associates, Inc., 2014. s. 95-99, 5 s. ISBN 978-1-62993-539-3. URL info
  @inproceedings{1131263, author = {Baisa, Vít and El Maarouf, Ismaïl}, address = {Trento}, booktitle = {Joint Symposium on Semantic Processing 2013: Textual Inference and Structures in Corpora}, edition = {první}, keywords = {corpus pattern analysis; pattern dictionary of english verbs; semantic type; verb pattern}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Trento}, isbn = {978-1-62993-539-3}, pages = {95-99}, publisher = {Curran Associates, Inc.}, title = {Automatic classification of patterns from the Pattern Dictionary of English Verbs}, url = {http://www.proceedings.com/20541.html}, year = {2014} }
 • EL MAAROUF, Ismaïl, Bradbury JANE, Vít BAISA a Patrick HANKS. Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 1001-1006, 6 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1196633, author = {El Maarouf, Ismaïl and Jane, Bradbury and Baisa, Vít and Hanks, Patrick}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Corpus Pattern Analysis; Word Sense Disambiguation; Lexical Semantics}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {1001-1006}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Disambiguating Verbs by Collocation: Corpus Lexicography meets Natural Language Processing}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/34_Paper.pdf}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Pavel RYCHLÝ, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Vít BAISA a Lucia KOCINCOVÁ. Extrinsic Corpus Evaluation with a Collocation Dictionary Task. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1186170, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Baisa, Vít and Kocincová, Lucia}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {corpus; evaluation; collocation}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {1-8}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Extrinsic Corpus Evaluation with a Collocation Dictionary Task}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/52.html}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít. Character-based Language Model. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 3-10, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210679, author = {Baisa, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {language model; suffix array; LCP; trie; character-based; random text generator; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {3-10}, publisher = {Tribun EU}, title = {Character-based Language Model}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít, Josef BUŠTA a Aleš HORÁK. Improving Coverage of Translation Memories with Language Modelling. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 27-34, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210692, author = {Baisa, Vít and Bušta, Josef and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {translation memory; CAT; segment; subsegment leveraging; partial translation; Moses; GIZA++; word matrix; METEOR; MemoQ; language model}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {27-34}, publisher = {Tribun EU}, title = {Improving Coverage of Translation Memories with Language Modelling}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít a Vojtěch KOVÁŘ. Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham: Springer, 2014. s. 155-165, 11 s. ISBN 978-3-319-08957-7. doi:10.1007/978-3-319-08958-4_13. info
  @inproceedings{1210672, author = {Baisa, Vít and Kovář, Vojtěch}, address = {Cham}, booktitle = {Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08958-4_13}, editor = {Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani}, keywords = {information extraction; Czech language; syntactic analysis}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Cham}, isbn = {978-3-319-08957-7}, pages = {155-165}, publisher = {Springer}, title = {Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis}, year = {2014} }
 • PALA, Karel, Vít BAISA, Zdeňka SITOVÁ a Jakub VONŠOVSKÝ. Mapping Czech and English Valency Lexicons: Preliminary Report. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 139-145, 7 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210710, author = {Pala, Karel and Baisa, Vít and Sitová, Zdeňka and Vonšovský, Jakub}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {valency; lexicon; PDEV; CPA; VerbaLex; ontology; WordNet}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {139-145}, publisher = {Tribun EU}, title = {Mapping Czech and English Valency Lexicons: Preliminary Report}, year = {2014} }
 • BAISA, Vít a Vít SUCHOMEL. SkELL: Web Interface for English Language Learning. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 63-70, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210697, author = {Baisa, Vít and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {Sketch Engine; concordance; thesaurus; word sketch; language learning; English language; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {63-70}, publisher = {Tribun EU}, title = {SkELL: Web Interface for English Language Learning}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography, Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. doi:10.1007/s40607-014-0009-9. URL info
  @article{1193200, author = {Kilgarriff, Adam and Baisa, Vít and Bušta, Jan and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Michelfeit, Jan and Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, article_number = {1}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9}, keywords = {Corpora; Corpus lexicography; Corpus tools; Word sketches; Sketch Engine}, language = {eng}, issn = {2197-4292}, journal = {Lexicography}, title = {The Sketch Engine: ten years on}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9}, volume = {1}, year = {2014} }
 • BOJAR, Ondřej, Vojtěch DIATKA, Pavel RYCHLÝ, Pavel STRAŇÁK, Vít SUCHOMEL, Aleš TAMCHYNA a Daniel ZEMAN. HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavik, Iceland: European Language Resources Association (ELRA), 2014. s. 3550-3555, 6 s. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
  @inproceedings{1195822, author = {Bojar, Ondřej and Diatka, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Straňák, Pavel and Suchomel, Vít and Tamchyna, Aleš and Zeman, Daniel}, address = {Reykjavik, Iceland}, booktitle = {Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Hrafn Loftsson and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, keywords = {Machine Translation; SpeechToSpeech Translation; Metadata}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Reykjavik, Iceland}, isbn = {978-2-9517408-8-4}, pages = {3550-3555}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {HindEnCorp – Hindi-English and Hindi-only Corpus for Machine Translation}, url = {http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/summaries/835.html}, year = {2014} }
 • CECH, Radek, Jan MACUTEK, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ a Aleš HORÁK. Polysemy and Synonymy in Syntactic Dependency Networks. Digital Scholarship Humanities, Oxford University Press, 2017, roč. 32, č. 1, s. 36-49. ISSN 2055-7671. doi:10.1093/llc/fqv028. Full Text info
  @article{1306967, author = {Cech, Radek and Macutek, Jan and Žabokrtský, Zdeněk and Horák, Aleš}, article_number = {1}, doi = {http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqv028}, keywords = {polysemy;synonymy;semantic networks;wordnet}, language = {eng}, issn = {2055-7671}, journal = {Digital Scholarship Humanities}, title = {Polysemy and Synonymy in Syntactic Dependency Networks}, url = {http://dsh.oxfordjournals.org/cgi/content/full/fqv028?ijkey=n9HFnkuUkyTVmnX&keytype;=ref}, volume = {32}, year = {2017} }
 • PALA, Karel, Frantisek CERMAK, Vladimir PETKEVIC a Jana KLIMOVA. The Design of Czech Lexical Database. In Proceedings of the Corpora'2001 Conference. Lancaster: Lancaster University, 2001. s. 157-163. CD ROM. info
  @inproceedings{385452, author = {Pala, Karel and Cermak, Frantisek and Petkevic, Vladimir and Klimova, Jana}, address = {Lancaster}, booktitle = {Proceedings of the Corpora'2001 Conference}, keywords = {Lexical Database; Czech Language; Entries; the design}, location = {Lancaster}, pages = {157-163}, publisher = {Lancaster University}, title = {The Design of Czech Lexical Database}, year = {2001} }
 • CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 3-15. ISSN 1804-137X. info
  @article{1336268, author = {Cvrček, František and Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, article_location = {Hradec Králové}, article_number = {12}, keywords = {Czech Law; Corpus evidence; collocations; reform of Private Law;}, language = {eng}, issn = {1804-137X}, journal = {Korpus - gramatika - axiologie}, title = {Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence}, volume = {2015}, year = {2015} }
 • PALA, Karel, František NOVÁK a František CVRČEK. Access to Law through Information Technologies. In NOVÁK, František a František CVRČEK. Proceedings of the IPSI 2005 Conference. Belgrade: to be printed, 2005. s. 0-0, 15 s. ISBN to be assigned. info
  @inproceedings{565936, author = {Pala, Karel and Novák, František and Cvrček, František and Novák, František and Cvrček, František}, address = {Belgrade}, booktitle = {Proceedings of the IPSI 2005 Conference}, keywords = {Law; information technologies; linguistic analysis}, language = {eng}, location = {Belgrade}, isbn = {to be assigned}, pages = {0-0}, publisher = {to be printed}, title = {Access to Law through Information Technologies}, year = {2005} }
 • HORÁK, Aleš a Marie DUŽÍ. TIL as Hyperintensional Logic for Natural Language Analysis. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 113-124, 12 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320597, author = {Horák, Aleš and Duží, Marie}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {Transparent intensional logic; TIL; hyperintensional logic; semantic analysis of natural language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {113-124}, publisher = {Tribun EU}, title = {TIL as Hyperintensional Logic for Natural Language Analysis}, year = {2015} }
 • SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004. 370 s. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9. GWC 2004 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
  @book{563371, author = {Sojka, Petr and Pala, Karel and Smrž, Pavel and Fellbaum, Christine and Vossen, Piek}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {WordNet;Ontology;Text;Semantics;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-3302-9}, note = {Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20--23, 2004, Proceedings}, publisher = {Masaryk University}, title = {Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004}, url = {http://www.fi.muni.cz/gwc2004/}, year = {2004} }
 • RYCHLÝ, Pavel, Pavel SMRŽ a Pavel FILIPENSKÝ. Document Multiplicity Elimination and Corpora Management. In Proceedings of ISAS'99. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 1999. s. 231-235. ISBN 980-07-5912-3. URL info
  @inproceedings{230031, author = {Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel and Filipenský, Pavel}, address = {Orlando, Florida}, booktitle = {Proceedings of ISAS'99}, keywords = {natural language; corpus}, language = {eng}, location = {Orlando, Florida}, isbn = {980-07-5912-3}, pages = {231-235}, publisher = {International Institute of Informatics and Systemics}, title = {Document Multiplicity Elimination and Corpora Management}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/isas1999_pary_smrz_fili/}, year = {1999} }
 • FIŠER, Darja, Vít SUCHOMEL a Miloš JAKUBÍČEK. Terminology Extraction for Academic Slovene Using Sketch Engine. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 135-141, 7 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365044, author = {Fišer, Darja and Suchomel, Vít and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {terminology; term extraction; Sketch Engine; academic discourse; Slovene}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {135-141}, publisher = {Tribun EU}, title = {Terminology Extraction for Academic Slovene Using Sketch Engine}, year = {2016} }
 • SEDLÁČEK, Radek, Karel PALA a Ondřej GABRHELÍK. Inteligentní programy pro mobily? Telekomunikace, 2004, XLI, č. 5, s. 21-22. ISSN 0040-2591. info
  @article{555460, author = {Sedláček, Radek and Pala, Karel and Gabrhelík, Ondřej}, article_number = {5}, keywords = {SMS; mobile phones; prefix algorithms}, language = {cze}, issn = {0040-2591}, journal = {Telekomunikace}, title = {Inteligentní programy pro mobily?}, volume = {XLI}, year = {2004} }
 • HORÁK, Aleš a Leo HADACZ. Semantics of Natural Language Expressions and Inference Verification in TIL. In Proceedings of ICoS-3. Siena, Italy: Universita degli Studi di Siena, 2001. s. 125-130. info
  @inproceedings{383772, author = {Horák, Aleš and Hadacz, Leo}, address = {Siena, Italy}, booktitle = {Proceedings of ICoS-3}, keywords = {transparent intensional logic; inference}, language = {eng}, location = {Siena, Italy}, pages = {125-130}, publisher = {Universita degli Studi di Siena}, title = {Semantics of Natural Language Expressions and Inference Verification in TIL}, year = {2001} }
 • HADACZ, Leo a Aleš HORÁK. Knowledge Representation and Reasoning with Transparent Intensional Logic. In Knowledge-Based Software Engineering, Proceedings of JCKBSE'2000. Amsterdam: IOS Press, 2000. s. 74-80, 7 s. ISBN 1-58603-060-4. URL info
  @inproceedings{345438, author = {Hadacz, Leo and Horák, Aleš}, address = {Amsterdam}, booktitle = {Knowledge-Based Software Engineering, Proceedings of JCKBSE'2000}, keywords = {transparent intensional logic; knowledge base; reasoning}, language = {eng}, location = {Amsterdam}, isbn = {1-58603-060-4}, pages = {74-80}, publisher = {IOS Press}, title = {Knowledge Representation and Reasoning with Transparent Intensional Logic}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/jckbse2000_hadacz_hales/}, year = {2000} }
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování plastického detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016. info
  @misc{1377690, author = {Veškrna, Martin and Matěj, Zdeněk and Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Přenosil, Václav and Pavelek, Martin}, keywords = {plastic detector; separative algorithm; digitizing card FD-11 and FD-17; figure of merit factor}, language = {cze}, title = {Protokol o testování plastického detektoru v poli radionuklidu Cf-252}, year = {2016} }
 • VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016. info
  @misc{1377692, author = {Veškrna, Martin and Matěj, Zdeněk and Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Přenosil, Václav and Pavelek, Martin}, keywords = {proportional detector; separative algorithm; digitizer Acqiris U1066A DC440; unfoldingctor}, language = {cze}, title = {Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252}, year = {2016} }
 • HERMAN, Ondřej, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Tool for apparatus spectrum deconvolution. 2016. URL info
  @misc{1366105, author = {Herman, Ondřej and Mravec, Filip and Veškrna, Martin and Přenosil, Václav}, keywords = {deconvolution;neutron spectrometry;gamma spectrometry;expectation maximization;unfolding}, language = {eng}, institution = {Masarykova univerzita}, organization = {Masarykova univerzita}, title = {Tool for apparatus spectrum deconvolution}, url = {https://is.muni.cz/auth/publikace/edit?vysledek=24464;akce=edit;id=1366105}, year = {2016} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015. info
  @proceedings{1324068, author = {Osolsobě, Klára and Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, booktitle = {Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015}, keywords = {derivational morphology; softwaretool}, language = {cze}, title = {Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy}, year = {2015} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. s. 42-46, 5 s. ISBN 978-80-904571-9-5. URL info
  @inproceedings{1313051, author = {Osolsobě, Klára and Šmerk, Pavel and Pala, Karel and Hlaváčková, Dana}, address = {Praha}, booktitle = {Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách}, edition = {1.}, editor = {Hlaváčová, Jaroslava}, keywords = {derivational morphology; softwaretool}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {978-80-904571-9-5}, pages = {42-46}, publisher = {ÚFAL MFF UK}, title = {Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy}, url = {http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf}, year = {2015} }
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. Transformation of WordNet Czech Valency Frames into Augmented VALLEX-1.0 Format. In Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań, Polsko: Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. with cooperation of Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2005. s. 310-313. ISBN 83-7177-341-2. info
  @inproceedings{595224, author = {Hlaváčková, Dana and Horák, Aleš}, address = {Poznań, Polsko}, booktitle = {Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics}, keywords = {verb; valency; valency frame; semantic role}, language = {eng}, location = {Poznań, Polsko}, isbn = {83-7177-341-2}, pages = {310-313}, publisher = {Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. with cooperation of Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza}, title = {Transformation of WordNet Czech Valency Frames into Augmented VALLEX-1.0 Format}, year = {2005} }
 • HLAVÁČOVÁ, Jaroslava a Pavel RYCHLÝ. Dispersion of Words in a Language Corpus. In Proceedings of TSD'99. 1st ed. Berlin: Springer-Verlag, 1999. s. 321-324. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7. info
  @inproceedings{231531, author = {Hlaváčová, Jaroslava and Rychlý, Pavel}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of TSD'99}, edition = {1st ed.}, keywords = {Czech;word frequece;corpus;dispersion}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-66494-7}, pages = {321-324}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Dispersion of Words in a Language Corpus}, year = {1999} }
 • MEDVEĎ, Marek a Aleš HORÁK. AQA: Automatic Question Answering System for Czech. In Sojka Petr, Horák Aleš, Kopeček Ivan, Pala Karel. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 270-278, 9 s. ISBN 978-3-319-45510-5. doi:10.1007/978-3-319-45510-5_31. URL info
  @inproceedings{1353405, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš}, address = {Switzerland}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, editor = {Sojka Petr, Horák Aleš, Kopeček Ivan, Pala Karel}, keywords = {Question Answering; AQA; Simple Question Answering Database; SQAD; Named entity recognition}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Switzerland}, isbn = {978-3-319-45510-5}, pages = {270-278}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {AQA: Automatic Question Answering System for Czech}, url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, year = {2016} }
 • MEDVEĎ, Marek, Aleš HORÁK a Vojtěch KOVÁŘ. Bilingual Logical Analysis of Natural Language Sentences. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 69-78, 10 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365035, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {semantics; semantic analysis; logical analysis; Transparent Intensional Logic; TIL}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {69-78}, publisher = {Tribun EU}, title = {Bilingual Logical Analysis of Natural Language Sentences}, year = {2016} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. DEBVisDic: Instant Wordnet Building. In Verginica Barbu Mititelu, Corina Forăscu, Christiane Fellbaum, Piek Vossen. Proceedings of the Eighth Global WordNet Conference. Bucharest, Romania: Romanian Academy, 2016. s. 317-321, 5 s. ISBN 978-973-0-20728-6. proceedings info
  @inproceedings{1332494, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Bucharest, Romania}, booktitle = {Proceedings of the Eighth Global WordNet Conference}, editor = {Verginica Barbu Mititelu, Corina Forăscu, Christiane Fellbaum, Piek Vossen}, keywords = {wordnet; semantic network; DEBVisDic; wordnet building}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bucharest, Romania}, isbn = {978-973-0-20728-6}, pages = {317-321}, publisher = {Romanian Academy}, title = {DEBVisDic: Instant Wordnet Building}, url = {http://gwc2016.racai.ro/proceedings.html}, year = {2016} }
 • HORÁK, Aleš a Adam RAMBOUSEK. Lexicographic Tools to Build New Encyclopaedia of the Czech Language. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Prague (Czech Republic): Charles University, 2016, roč. 2016, č. 106, s. 205-213. ISSN 0032-6585. doi:10.1515/pralin-2016-0019. URL info
  @article{1353279, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam}, article_location = {Prague (Czech Republic)}, article_number = {106}, doi = {http://dx.doi.org/10.1515/pralin-2016-0019}, keywords = {encyclopaedia; lexicographic tools; DEB platform}, language = {eng}, issn = {0032-6585}, journal = {The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics}, title = {Lexicographic Tools to Build New Encyclopaedia of the Czech Language}, url = {https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/106/art-horak-rambousek.pdf}, volume = {2016}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Aleš HORÁK. On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution? In Jaap van den Herik and Joaquim Filipe. Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Rome: SCITEPRESS, 2016. s. 540-545, 6 s. ISBN 978-989-758-172-4. info
  @inproceedings{1322854, author = {Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš and Horák, Aleš}, address = {Rome}, booktitle = {Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence}, editor = {Jaap van den Herik and Joaquim Filipe}, keywords = {Natural Language Processing; Applications; Evaluation}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Rome}, isbn = {978-989-758-172-4}, pages = {540-545}, publisher = {SCITEPRESS}, title = {On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution?}, year = {2016} }
 • MEDVEĎ, Marek a Aleš HORÁK. AST: New Tool for Logical Analysis of Sentences based on Transparent Intensional Logic. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 95-102, 8 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320592, author = {Medveď, Marek and Horák, Aleš}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {semantics; semantic analysis; logical analysis; Transparent Intensional Logic; TIL}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {95-102}, publisher = {Tribun EU}, title = {AST: New Tool for Logical Analysis of Sentences based on Transparent Intensional Logic}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System. In Kosem, I., Jakubiček, M., Kallas, J., Krek, S.. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Ljubljana/Brighton: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd., 2015. s. 443-451, 9 s. ISBN 978-961-93594-3-3. paper PDF info
  @inproceedings{1308365, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Ljubljana/Brighton}, booktitle = {Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age}, editor = {Kosem, I., Jakubiček, M., Kallas, J., Krek, S.}, keywords = {dictionary writing system; lexicographic platform; dictionary authoring; DEB platform}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Ljubljana/Brighton}, isbn = {978-961-93594-3-3}, pages = {443-451}, publisher = {Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Lexical Computing Ltd.}, title = {DEBWrite: Free Customizable Web-based Dictionary Writing System}, url = {https://elex.link/elex2015/conference-proceedings/paper-29/}, year = {2015} }
 • HORÁK, Aleš, Miroslav PRÝMEK, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Economic Aspects of Multi-Source Demand-Side Consumption Optimization in the Smart Home Concept. Acta Polytechnica Hungarica, Budapest TECH, 2015, roč. 12, č. 7, s. 89-108. ISSN 1785-8860. info
  @article{1319447, author = {Horák, Aleš and Prýmek, Miroslav and Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav}, article_number = {7}, keywords = {energy consumption; renewable energy sources; demand-side management; Priority-driven Appliance Control System; PAX}, language = {eng}, issn = {1785-8860}, journal = {Acta Polytechnica Hungarica}, title = {Economic Aspects of Multi-Source Demand-Side Consumption Optimization in the Smart Home Concept}, volume = {12}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. Management and Publishing of Multimedia Dictionary of the Czech Sign Language. In Chris Biemann, Siegfried Handschuh, André Freitas, Farid Meziane, Elisabeth Métais. Natural Language Processing and Information Systems, NLDB 2015. Heidelberg: Springer International Publishing, 2015. s. 399-403, 5 s. ISBN 978-3-319-19580-3. doi:10.1007/978-3-319-19581-0_37. Springer Link info
  @inproceedings{1301102, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, address = {Heidelberg}, booktitle = {Natural Language Processing and Information Systems, NLDB 2015}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19581-0_37}, editor = {Chris Biemann, Siegfried Handschuh, André Freitas, Farid Meziane, Elisabeth Métais}, keywords = {Dictionary writing system; Sign language; Multimedia dictionary; DEB platform}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Heidelberg}, isbn = {978-3-319-19580-3}, pages = {399-403}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {Management and Publishing of Multimedia Dictionary of the Czech Sign Language}, url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-19581-0_37}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Aleš HORÁK. Webová služba pro publikaci obsahu tezauru. 2015. Webová služba info
  @misc{1321772, author = {Rambousek, Adam and Horák, Aleš}, keywords = {thesaurus; application; web service; extraction of terms; term}, language = {cze}, institution = {Technologická agentura České republiky}, organization = {Technologická agentura České republiky}, title = {Webová služba pro publikaci obsahu tezauru}, url = {https://nlp.fi.muni.cz/projekty/tecu/webservice/}, year = {2015} }
 • HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Vít SUCHOMEL a Lucia KOCINCOVÁ. Semiautomatic Building and Extension of Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 129-137, 9 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210709, author = {Horák, Aleš and Rambousek, Adam and Suchomel, Vít and Kocincová, Lucia}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý}, keywords = {corpus building; thesaurus; terminological dictionary; term extraction; DEB platform}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {129-137}, publisher = {Tribun EU}, title = {Semiautomatic Building and Extension of Terminological Thesaurus for Land Surveying Domain}, year = {2014} }
 • PRÝMEK, Miroslav, Aleš HORÁK, Lukáš PROKOP a Stanislav MIŠÁK. Smart Home Modeling with Real Appliances. In International Conference SOCO’13. Berlin Heidelberg: Springer, 2014. s. 369-378, 10 s. ISBN 978-3-319-01853-9. doi:10.1007/978-3-319-01854-6_38. info
  @inproceedings{1159237, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Prokop, Lukáš and Mišák, Stanislav}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {International Conference SOCO’13}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01854-6_38}, keywords = {smart home;consumption optimization;simulation;Priority-driven Appliances Control System;PAX}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-01853-9}, pages = {369-378}, publisher = {Springer}, title = {Smart Home Modeling with Real Appliances}, year = {2014} }
 • HORÁK, Aleš a Marek MEDVEĎ. SQAD: Simple Question Answering Database. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 121-128, 8 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210707, author = {Horák, Aleš and Medveď, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {question answering; Simple Question Answering Database; SQAD; syntax-based question answering; SBQA}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {121-128}, publisher = {Tribun EU}, title = {SQAD: Simple Question Answering Database}, year = {2014} }
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014. 613 s. ISBN 978-3-319-10816-2. doi:10.1007/978-3-319-10816-2. TSD 2014 conference homepage DOI of Proceedings info
  @misc{1195306, author = {Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Berlin Heidelberg}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10816-2}, note = {17th International Conference, TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014}, url = {http://www.tsdconference.org/tsd2014/}, year = {2014} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Martin POVOLNÝ. DEBVisDic - First Version of New Client-Server Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Third International WordNet Conference - GWC 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005. s. 325-328. ISBN 978-80-210-3915-5. URL info
  @inproceedings{617986, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Rambousek, Adam and Povolný, Martin}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of the Third International WordNet Conference - GWC 2006}, keywords = {DEB; VisDic; WordNet; lexical database management system; XML}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-210-3915-5}, pages = {325-328}, publisher = {Masaryk University}, title = {DEBVisDic - First Version of New Client-Server Wordnet Browsing and Editing Tool}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/gwc2006_hales_pala_etal/gwc2006_hales_pala_etal.pdf}, year = {2005} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Komunikační struktura pro simulace elektrorozvodných sítí s použitím multiagentního přístupu. In Datakon 2005 - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno (ČR): MU Brno, 2005. s. 357-370. ISBN 80-210-3813-6. info
  @inproceedings{593464, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Brno (ČR)}, booktitle = {Datakon 2005 - sborník příspěvků}, edition = {1}, keywords = {electrical power system; multi-agent network; simulation}, language = {cze}, location = {Brno (ČR)}, isbn = {80-210-3813-6}, pages = {357-370}, publisher = {MU Brno}, title = {Komunikační struktura pro simulace elektrorozvodných sítí s použitím multiagentního přístupu}, year = {2005} }
 • PRÝMEK, Miroslav a Aleš HORÁK. Multi-Agent Framework for Power Systems Simulation and Monitoring. In Proceedings of ICICT 2005. Cairo, Egypt: Information Technology Institute, Giza, Egypt, 2005. s. 525-538. ISBN 0-7803-9270-1. info
  @inproceedings{593505, author = {Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš}, address = {Cairo, Egypt}, booktitle = {Proceedings of ICICT 2005}, keywords = {intelligent agent; power system simulation}, language = {eng}, location = {Cairo, Egypt}, isbn = {0-7803-9270-1}, pages = {525-538}, publisher = {Information Technology Institute, Giza, Egypt}, title = {Multi-Agent Framework for Power Systems Simulation and Monitoring}, year = {2005} }
 • HORÁK, Aleš a Vladimír KADLEC. New Meta-grammar Constructs in Czech Language Parser synt. In Proceedings of 8th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2005). Berlin: Springer-Verlag, 2005. s. 85--92, 8 s. ISBN 3-540-28789-2. URL info
  @inproceedings{585761, author = {Horák, Aleš and Kadlec, Vladimír}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of 8th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2005)}, keywords = {Czech; parsing; meta-grammar}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-28789-2}, pages = {85--92}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {New Meta-grammar Constructs in Czech Language Parser synt}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd2005_hales_xkadlec/tsd2005_hales_kadlec.pdf}, year = {2005} }
 • SMRŽ, Pavel, Miroslav PRÝMEK, Aleš HORÁK a Anna SINOPALNIKOVA. Emergent Systems and Intelligent Agents for Simulation of Power Systems. In Proceedings of ELNET 2004. Ostrava, Czech Republic: VSB-TU of Ostrava, Czech Republic, 2004. s. 58-63. ISBN 80-248-0738-6. URL info
  @inproceedings{571669, author = {Smrž, Pavel and Prýmek, Miroslav and Horák, Aleš and Sinopalnikova, Anna}, address = {Ostrava, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of ELNET 2004}, keywords = {intelligent agent; power system simulation}, language = {eng}, location = {Ostrava, Czech Republic}, isbn = {80-248-0738-6}, pages = {58-63}, publisher = {VSB-TU of Ostrava, Czech Republic}, title = {Emergent Systems and Intelligent Agents for Simulation of Power Systems}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/elnet2004_smrz_xprymek_hales_anna}, year = {2004} }
 • HORÁK, Aleš a Karel PALA. Lexicons in TIL and Verb Valency Frames. In Proceedings of the International Conference on Communications in Computing (CIC 2004). Las Vegas, Nevada, USA: CSREA Press, 2004. s. 255-261, 6 s. ISBN 1-932415-36-X. URL info
  @inproceedings{556173, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel}, address = {Las Vegas, Nevada, USA}, booktitle = {Proceedings of the International Conference on Communications in Computing (CIC 2004)}, keywords = {TIL;lexicon;verb valency;verb frames}, language = {eng}, location = {Las Vegas, Nevada, USA}, isbn = {1-932415-36-X}, pages = {255-261}, publisher = {CSREA Press}, title = {Lexicons in TIL and Verb Valency Frames}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/cic2004_hales_pala/}, year = {2004} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. New Features of Wordnet Editor VisDic. Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2004, roč. 7, 1-2, s. 201-214. ISSN 1453-8245. URL info
  @article{560640, author = {Horák, Aleš and Smrž, Pavel}, article_number = {1-2}, keywords = {VisDic; WordNet; lexical database management system; XML}, language = {eng}, issn = {1453-8245}, journal = {Romanian Journal of Information Science and Technology}, title = {New Features of Wordnet Editor VisDic}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/romjist2004_hales_smrz}, volume = {7}, year = {2004} }
 • HORÁK, Aleš. Types in Transparent Intensional Logic and Easel - a Comparison. In Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications 2004. Anaheim, Calgary, Zurich: The International Association of Science and Technology for Development, 2004. s. 833-837. ISBN 0-88986-404-7. URL info
  @inproceedings{554586, author = {Horák, Aleš}, address = {Anaheim, Calgary, Zurich}, booktitle = {Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications 2004}, keywords = {TIL; intensional logic; Easel; types}, language = {eng}, location = {Anaheim, Calgary, Zurich}, isbn = {0-88986-404-7}, pages = {833-837}, publisher = {The International Association of Science and Technology for Development}, title = {Types in Transparent Intensional Logic and Easel - a Comparison}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/iasted2004_hales/article.pdf}, year = {2004} }
 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Pavel SMRŽ. Lexical Semantic Networks and Ontologies in XML, Their Viewing and Authoring. In Proceedings of the Workshop on WWW Based Communities For Knowledge Presentation, Sharing, Mining and Protection - PSMP 2003, within CIC 2003 (International Conference on Communications in Computing). Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada: CSREA Press, 2003. s. 100-105, 5 s. ISBN 1-932415-06-8. URL info
  @inproceedings{486348, author = {Horák, Aleš and Pala, Karel and Smrž, Pavel}, address = {Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on WWW Based Communities For Knowledge Presentation, Sharing, Mining and Protection - PSMP 2003, within CIC 2003 (International Conference on Communications in Computing)}, keywords = {wordnet}, language = {eng}, location = {Monte Carlo Resort, Las Vegas, Nevada}, isbn = {1-932415-06-8}, pages = {100-105}, publisher = {CSREA Press}, title = {Lexical Semantic Networks and Ontologies in XML, Their Viewing and Authoring}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/cic2003_psmp_hales_pala_smrz/}, year = {2003} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. VisDic - Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Second International WordNet Conference - GWC 2004. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2003. s. 136-141. ISBN 978-80-210-3302-3. URL info
  @inproceedings{554585, author = {Horák, Aleš and Smrž, Pavel}, address = {Brno, Czech Republic}, booktitle = {Proceedings of the Second International WordNet Conference - GWC 2004}, keywords = {VisDic; WordNet; lexical database management system; XML}, language = {eng}, location = {Brno, Czech Republic}, isbn = {978-80-210-3302-3}, pages = {136-141}, publisher = {Masaryk University}, title = {VisDic - Wordnet Browsing and Editing Tool}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/gwc2004_hales_smrz/gwc2004_hales_smrz.pdf}, year = {2003} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. Best Analysis Selection in Inflectional Languages. In Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics. Taipei, Taiwan: The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing, 2002. s. 363-368. ISBN 1-55860-894-X. URL info
  @inproceedings{405475, author = {Horák, Aleš and Smrž, Pavel}, address = {Taipei, Taiwan}, booktitle = {Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics}, keywords = {parsing}, language = {eng}, location = {Taipei, Taiwan}, isbn = {1-55860-894-X}, pages = {363-368}, publisher = {The Association for Computational Linguistics and Chinese Language Processing}, title = {Best Analysis Selection in Inflectional Languages}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/coling2002_hales_smrz/}, year = {2002} }
 • HORÁK, Aleš, Pavel SMRŽ a Vladimír KADLEC. Enhancing Best Analysis Selection and Parser Comparison. In Proceedings of 5th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2002). Berlin: Springer-Verlag, 2002. s. 461-466, 6 s. ISBN 3-540-44129-8. URL info
  @inproceedings{405479, author = {Horák, Aleš and Smrž, Pavel and Kadlec, Vladimír}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of 5th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2002)}, keywords = {parsing}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-44129-8}, pages = {461-466}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Enhancing Best Analysis Selection and Parser Comparison}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd2002_hales_smrz_xkadlec/}, year = {2002} }
 • HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. Efficient Sentence Parsing with Language Specific Features:A Case Study of Czech. In Proceedings of the IWPT'2001 (the 7th International Workshop on Parsing Technologies). Beijing: Peking University, 2001. s. 221-224. URL info
  @inproceedings{372075, author = {Horák, Aleš and Smrž, Pavel}, address = {Beijing}, booktitle = {Proceedings of the IWPT'2001 (the 7th International Workshop on Parsing Technologies)}, keywords = {natural language; parsing}, language = {eng}, location = {Beijing}, pages = {221-224}, publisher = {Peking University}, title = {Efficient Sentence Parsing with Language Specific Features:A Case Study of Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/iwpt2001_hales_smrz/}, year = {2001} }
 • HORÁK, Aleš. ETRDL - digitální knihovna. In RUFIS'2000 - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno (ČR): VÚT, 2000. s. 33-38. ISBN 80-214-1671-8. info
  @inproceedings{342790, author = {Horák, Aleš}, address = {Brno (ČR)}, booktitle = {RUFIS'2000 - sborník příspěvků}, edition = {1}, keywords = {ETRDL;digital library}, language = {cze}, location = {Brno (ČR)}, isbn = {80-214-1671-8}, pages = {33-38}, publisher = {VÚT}, title = {ETRDL - digitální knihovna}, year = {2000} }
 • SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Large Scale Parsing of Czech. In Proceedings of Efficiency in Large-Scale Parsing Systems Workshop, COLING'2000. 1st ed. Saarbrucken: Universitat des Saarlandes, 2000. s. 43-50. ISBN 1-55860-717-X. URL info
  @inproceedings{346386, author = {Smrž, Pavel and Horák, Aleš}, address = {Saarbrucken}, booktitle = {Proceedings of Efficiency in Large-Scale Parsing Systems Workshop, COLING'2000}, edition = {1st ed.}, keywords = {large scale syntactic analysis;parser;Czech}, language = {eng}, location = {Saarbrucken}, isbn = {1-55860-717-X}, pages = {43-50}, publisher = {Universitat des Saarlandes}, title = {Large Scale Parsing of Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/elsps2000_smrz_hales/}, year = {2000} }
 • SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Probabilistic Head-Driven Chart Parsing of Czech Sentences. In Proceedings of 3rd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2000). Berlin: Springer-Verlag, 2000. s. 81-86, 6 s. ISBN 3-540-41042-2. URL info
  @inproceedings{346387, author = {Smrž, Pavel and Horák, Aleš}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of 3rd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2000)}, keywords = {probabilistic syntactic analysis;parser;Czech}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-41042-2}, pages = {81-86}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Probabilistic Head-Driven Chart Parsing of Czech Sentences}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd2000_smrz_hales/}, year = {2000} }
 • VEBER, Marek, Aleš HORÁK, Rostislav JULINEK a Pavel SMRŽ. Automatic Structuring of Written Texts. In Proceedings of 2nd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 1999). Berlin: Springer-Verlag, 1999. s. 101-104, 4 s. ISBN 3-540-66494-7. URL info
  @inproceedings{228054, author = {Veber, Marek and Horák, Aleš and Julinek, Rostislav and Smrž, Pavel}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of 2nd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 1999)}, keywords = {text structure}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-66494-7}, pages = {101-104}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Automatic Structuring of Written Texts}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd1999_mara_hales_julinek_smrz/}, year = {1999} }
 • SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Implementation of Efficient and Portable Parser for Czech. In Proceedings of 2nd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 1999). Berlin: Springer-Verlag, 1999. s. 105-108, 4 s. ISBN 3-540-66494-7. URL info
  @inproceedings{228047, author = {Smrž, Pavel and Horák, Aleš}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of 2nd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 1999)}, keywords = {syntactic analysis;parser;Czech}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-66494-7}, pages = {105-108}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Implementation of Efficient and Portable Parser for Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd1998_smrz_hales/}, year = {1999} }
 • SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Determining Type of TIL Construction with Verb Valency Analyser. In Proceedings of the 25th Conference on Theory and Practice of Informatics (SOFSEM 98). Berlin: Springer-Verlag, 1998. s. 429-436, 8 s. ISBN 3-540-65260-4. URL info
  @inproceedings{227972, author = {Smrž, Pavel and Horák, Aleš}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of the 25th Conference on Theory and Practice of Informatics (SOFSEM 98)}, keywords = {TIL;type;verb;valency}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-65260-4}, pages = {429-436}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Determining Type of TIL Construction with Verb Valency Analyser}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/sofsem1998_smrz_hales/}, year = {1998} }
 • SMRŽ, Pavel a Aleš HORÁK. Partial Syntactic Analysis as a Tool for Semiautomatic Verb Valencies Acquisition And Checking. In Proceedings of TSD'98. First Edition. Brno (CR): Masaryk University, 1998. s. 123-128. ISBN 80-210-1900-X. URL info
  @inproceedings{227943, author = {Smrž, Pavel and Horák, Aleš}, address = {Brno (CR)}, booktitle = {Proceedings of TSD'98}, edition = {First Edition}, keywords = {syntactic analysis;valence;verb}, language = {eng}, location = {Brno (CR)}, isbn = {80-210-1900-X}, pages = {123-128}, publisher = {Masaryk University}, title = {Partial Syntactic Analysis as a Tool for Semiautomatic Verb Valencies Acquisition And Checking}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd1998_smrz_hales/}, year = {1998} }
 • HORÁK, Aleš. Verb Valency and Semantic Classification of Verbs. In Proceedings of TSD'98. First Edition. Brno (CR): Masaryk University, 1998. s. 61-66. ISBN 80-210-1900-X. URL info
  @inproceedings{227935, author = {Horák, Aleš}, address = {Brno (CR)}, booktitle = {Proceedings of TSD'98}, edition = {First Edition}, keywords = {valence;verb;classification;semantics}, language = {eng}, location = {Brno (CR)}, isbn = {80-210-1900-X}, pages = {61-66}, publisher = {Masaryk University}, title = {Verb Valency and Semantic Classification of Verbs}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd1998_hales/}, year = {1998} }
 • SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Fellbaum CHRISTIANE a Vossen PIEK. The Second Global Wordnet Conference 2004. 2004. Homepage of the Second Global Wordnet Conference 2004 info
  @proceedings{565758, author = {Sojka, Petr and Pala, Karel and Smrž, Pavel and Christiane, Fellbaum and Piek, Vossen}, keywords = {linguistics; wordnet; lexical resources; machine translation; wordnet tools}, language = {eng}, title = {The Second Global Wordnet Conference 2004}, url = {http://www.fi.muni.cz/gwc2004/}, year = {2004} }
 • MEDVEĎ, Marek, Vojtěch KOVÁŘ a Miloš JAKUBÍČEK. English-French Document Alignment Based on Keywords and Statistical Translation. In Proceedings of the First Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers. Berlin: Association for Computational Linguistics, 2016. s. 728-732, 5 s. ISBN 978-1-945626-10-4. info
  @inproceedings{1352922, author = {Medveď, Marek and Kovář, Vojtěch and Jakubíček, Miloš}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of the First Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers}, keywords = {bilingual document alignment}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {978-1-945626-10-4}, pages = {728-732}, publisher = {Association for Computational Linguistics}, title = {English-French Document Alignment Based on Keywords and Statistical Translation}, year = {2016} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel ŠMERK. Large Scale Keyword Extraction using a Finite State Backend. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 143-146, 4 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365139, author = {Jakubíček, Miloš and Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {terminology extraction; keyword extraction; fsa; Sketch Engine}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {143-146}, publisher = {Tribun EU}, title = {Large Scale Keyword Extraction using a Finite State Backend}, year = {2016} }
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine. In Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden: The Association for Computational Linguistics, 2014. s. 53-56, 4 s. ISBN 978-1-937284-75-6. Plný text výsledku info
  @inproceedings{1181590, author = {Kilgarriff, Adam and Jakubíček, Miloš and Kovář, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, address = {Gothenburg, Sweden}, booktitle = {Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics}, keywords = {terminology; terms; corpora; sketch engine}, howpublished = {elektronická verze "online"}, language = {eng}, location = {Gothenburg, Sweden}, isbn = {978-1-937284-75-6}, pages = {53-56}, publisher = {The Association for Computational Linguistics}, title = {Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine}, url = {http://aclweb.org/anthology/E/E14/E14-2014.pdf}, year = {2014} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Pavel RYCHLÝ a Miloš JAKUBÍČEK. Low Inter-Annotator Agreement = An Ill-Defined Problem? In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 57-62, 6 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210696, author = {Kovář, Vojtěch and Rychlý, Pavel and Jakubíček, Miloš}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {NLP; inter-annotator agreement; low inter-annotator agreement; evaluation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {57-62}, publisher = {Tribun EU}, title = {Low Inter-Annotator Agreement = An Ill-Defined Problem?}, year = {2014} }
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel RYCHLÝ. Optimization of Regular Expression Evaluation within the Manatee Corpus Management System. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 37-48, 12 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210693, author = {Jakubíček, Miloš and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {text corpus; regular expression; Manatee}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {37-48}, publisher = {Tribun EU}, title = {Optimization of Regular Expression Evaluation within the Manatee Corpus Management System}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Jan POMIKÁLEK, Tony Berber SARDINHA a Pete WHITELOCK. PtTenTen: A corpus for Portuguese lexicography. In Tony Berber Sardinha, Telma de Lurdes São Bento Ferreira. Working with Portuguese Corpora. 1. vyd. London: Bloomsbury Publishing, 2014. s. 280-287, 8 s. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4411-9050-5. URL info
  @inbook{1173363, author = {Kilgarriff, Adam and Jakubíček, Miloš and Pomikálek, Jan and Sardinha, Tony Berber and Whitelock, Pete}, address = {London}, booktitle = {Working with Portuguese Corpora}, edition = {1}, editor = {Tony Berber Sardinha, Telma de Lurdes São Bento Ferreira}, keywords = {pttenten; portuguese; lexicography; corpus; corpora}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {London}, isbn = {978-1-4411-9050-5}, pages = {280-287}, publisher = {Bloomsbury Publishing}, title = {PtTenTen: A corpus for Portuguese lexicography}, url = {http://www.bloomsbury.com/uk/working-with-portuguese-corpora-9781441190505/}, year = {2014} }
 • KILGARRIFF, Adam, Pavel RYCHLÝ, Pavel SMRŽ a David TUGWELL. The Sketch Engine. In Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress. Lorient, France: Universite de Bretagne-Sud, 2004. s. 105-116, 12 s. ISBN 2952245703. URL info
  @inproceedings{560635, author = {Kilgarriff, Adam and Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel and Tugwell, David}, address = {Lorient, France}, booktitle = {Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress}, keywords = {corpora; corpus management; statistics; word sketches}, language = {eng}, location = {Lorient, France}, isbn = {2952245703}, pages = {105-116}, publisher = {Universite de Bretagne-Sud}, title = {The Sketch Engine}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/euralex2004_kilgarriff_pary_smrz_tugwell/}, year = {2004} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD. 2004. conference homepage info
  @proceedings{565759, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, keywords = {text;speech;dialogue}, language = {eng}, title = {Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/tsd2004/}, year = {2004} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue - 7th International Conference. 2004. URL info
  @proceedings{565747, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, keywords = {text speech dialogue}, language = {eng}, title = {Text, Speech and Dialogue - 7th International Conference}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/tsd2004/}, year = {2004} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004. 667 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1. TSD 2004 Proceedings page TSD 2004 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
  @book{556711, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {3-540-23049-1}, note = {7th International Conference, TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/tsd2004/tsdproc.html}, year = {2004} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Databases of Heterogeneous Segments for Concatenative Speech Synthesis. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation. Las Palmas: European Language Resources Organization, 2002. s. 297-300. Volume 1. ISBN 2-9517408-0-8. info
  @inproceedings{406727, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Las Palmas}, booktitle = {Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation}, keywords = {speech segments; concatenative speech synthesis}, language = {eng}, location = {Las Palmas}, isbn = {2-9517408-0-8}, pages = {297-300}, publisher = {European Language Resources Organization}, title = {Databases of Heterogeneous Segments for Concatenative Speech Synthesis}, year = {2002} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002. 481 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8. Publisher's info about book, ordering TSD 2002 Proceedings page TSD 2002 conference homepage info
  @book{404659, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {3-540-44129-8}, note = {Fifth International Conference, TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002}, url = {http://www.springer.de/cgi-bin/search_book.pl?isbn=3-540-44129-8}, year = {2002} }
 • KOPEČEK, Ivan, Karel PALA a Markéta STRAŇÁKOVÁ-LOPATKOVÁ. Ambiguity Problems in Human-Computer Interaction. In Universal Access in HCI. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2001. s. 486-489. Volume 3. ISBN 0-8058-3609-8. info
  @inproceedings{383672, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel and StraňákováandLopatková, Markéta}, address = {London}, booktitle = {Universal Access in HCI}, keywords = {Dialogue systems; HCI; ambiguity}, language = {eng}, location = {London}, isbn = {0-8058-3609-8}, pages = {486-489}, publisher = {Lawrence Erlbaum Associates, Publishers}, title = {Ambiguity Problems in Human-Computer Interaction}, year = {2001} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Syntéza řeči založená na slabičných segmentech. In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 207-214. ISBN 80-210-2532-8. info
  @inproceedings{383715, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {Čeština - univerzália a specifika}, keywords = {speech synthesis; syllable segments}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-2532-8}, pages = {207-214}, publisher = {Masarykova Univerzita}, title = {Syntéza řeči založená na slabičných segmentech}, year = {2001} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Application of Dialogue Systems for Teaching and Learning of Programming Languages. In Proceedings of Conference on Educational Uses of Information and Communication Technologies. Beijing: IFIP, 2000. s. 262. ISBN 3-901882-07-3. info
  @inproceedings{330491, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Beijing}, booktitle = {Proceedings of Conference on Educational Uses of Information and Communication Technologies}, keywords = {dialogue systems}, language = {eng}, location = {Beijing}, isbn = {3-901882-07-3}, pages = {262-262}, publisher = {IFIP}, title = {Application of Dialogue Systems for Teaching and Learning of Programming Languages}, year = {2000} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Speech Processing Based on Large Heterogeneous Segments. In Proceedings SCI 2000. Orlando: IIIS, 2000. s. 306-309. ISBN 980-07-6692-8. info
  @inproceedings{330472, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Orlando}, booktitle = {Proceedings SCI 2000}, keywords = {Speech Processing; Heterogeneous Segments}, language = {eng}, location = {Orlando}, isbn = {980-07-6692-8}, pages = {306-309}, publisher = {IIIS}, title = {Speech Processing Based on Large Heterogeneous Segments}, year = {2000} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2. Publisher's info about book, ordering TSD 2000 Proceedings page TSD 2000 Workshop homepage info
  @book{326291, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {3-540-41042-2}, note = {Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000}, url = {http://www.springer.de/cgi-bin/search_book.pl?isbn=3-540-41042-2}, year = {2000} }
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2. TSD 2000 Workshop homepage TSD 2000 Proceedings page Publisher's info about book, ordering info
  @book{330493, author = {Sojka, Petr and Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, edition = {prvni}, keywords = {Text;Speech;Dialogue;NLP;natural language processing;natural language understanding;speech processing;spoken dialogue;machine translation}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {3-540-41042-2}, note = {Third International Workshop, TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000, Proceedings}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000}, url = {http://www.fi.muni.cz/tsd2000/}, year = {2000} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Informační systémy a porozumění přirozenému jazyku. In Sborník mezinárodní konference RUFIS'99. Brno: APS Brno, 1999. s. 71-76. ISBN 80-214-1379-4. info
  @inproceedings{208673, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník mezinárodní konference RUFIS'99}, keywords = {information systems; NLP}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-214-1379-4}, pages = {71-76}, publisher = {APS Brno}, title = {Informační systémy a porozumění přirozenému jazyku}, year = {1999} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Information Technology for Education of Visually Impaired People. ERCIM News, Mayenne: ERCIM, 1998, roč. 1998, č. 33, s. 23. ISSN 0926-4981. info
  @article{202249, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, article_location = {Mayenne}, article_number = {33}, keywords = {information technology; visually impaired}, language = {eng}, issn = {0926-4981}, journal = {ERCIM News}, title = {Information Technology for Education of Visually Impaired People}, volume = {1998}, year = {1998} }
 • KOPEČEK, Ivan a Karel PALA. Prosody Modelling for Syllable-Based Speech Synthesis. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Cancun: IASTED, 1998. s. 134-137. ISBN 0-88986-256-7. info
  @inproceedings{202251, author = {Kopeček, Ivan and Pala, Karel}, address = {Cancun}, booktitle = {Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing}, keywords = {prosody; speech synthesis}, language = {eng}, location = {Cancun}, isbn = {0-88986-256-7}, pages = {134-137}, publisher = {IASTED}, title = {Prosody Modelling for Syllable-Based Speech Synthesis}, year = {1998} }
 • SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA a Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998. 460 s. ISBN 80-210-1900-X. URL info
  @book{229862, author = {Sojka, Petr and Matoušek, Václav and Pala, Karel and Kopeček, Ivan}, address = {Brno}, keywords = {text; speech; dialogue; natural language processing}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-1900-X}, publisher = {Masaryk University in Brno}, title = {Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998}, url = {http://www.fi.muni.cz/tsd98/tsdproc.html}, year = {1998} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Evaluating Natural Language Processing Tasks with Low Inter-Annotator Agreement: The Case of Corpus Applications. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 127-134, 8 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365039, author = {Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {NLP; inter-annotator agreement; low inter-annotator agreement; evaluation; application; application-based evaluation; word sketch; thesaurus; terminology}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {127-134}, publisher = {Tribun EU}, title = {Evaluating Natural Language Processing Tasks with Low Inter-Annotator Agreement: The Case of Corpus Applications}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Jakub MACHURA, Kristýna ZEMKOVÁ a Michal ROTT. Evaluation and Improvements in Punctuation Detection for Czech. In Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Cham (CH): Springer, 2016. s. 287-294, 8 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5_31. info
  @inproceedings{1358120, author = {Kovář, Vojtěch and Machura, Jakub and Zemková, Kristýna and Rott, Michal}, address = {Cham (CH)}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_31}, editor = {Sojka, Petr; Horák, Aleš; Kopeček, Ivan; Pala, Karel}, keywords = {automatic punctuation detection}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Cham (CH)}, isbn = {978-3-319-45509-9}, pages = {287-294}, publisher = {Springer}, title = {Evaluation and Improvements in Punctuation Detection for Czech}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Monika MOČIARIKOVÁ a Pavel RYCHLÝ. Finding Definitions in Large Corpora with Sketch Engine. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) et al.. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Portorož, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016. s. 391-394, 4 s. ISBN 978-2-9517408-9-1. info
  @inproceedings{1360550, author = {Kovář, Vojtěch and Močiariková, Monika and Rychlý, Pavel}, address = {Portorož, Slovenia}, booktitle = {Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) et al.}, keywords = {Sketch Engine; definition; definitions; CQL; corpora}, howpublished = {paměťový nosič}, language = {eng}, location = {Portorož, Slovenia}, isbn = {978-2-9517408-9-1}, pages = {391-394}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, title = {Finding Definitions in Large Corpora with Sketch Engine}, year = {2016} }
 • STARÁ, Marie a Vojtěch KOVÁŘ. Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 111-124, 14 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365037, author = {Stará, Marie and Kovář, Vojtěch}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {dictionary definition; corpora; word sketch}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {111-124}, publisher = {Tribun EU}, title = {Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora}, year = {2016} }
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Partial Grammar Checking for Czech Using the SET Parser. In 17th International Conference, TSD 2014. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 308-314, 7 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_38. info
  @inproceedings{1211584, author = {Kovář, Vojtěch}, address = {Berlin Heidelberg}, booktitle = {17th International Conference, TSD 2014}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2_38}, edition = {prvni}, keywords = {parser; SET; Czech; grammar checking; punctuation detection; syntactic analysis}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10815-5}, pages = {308-314}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Partial Grammar Checking for Czech Using the SET Parser}, year = {2014} }
 • LINKOV, Václav, Pavel ŠMERK, Bingbing LI a David ŠMAHEL. Personality Perception in Instant Messenger Communication in the Czech Republic and People’s Republic of China. Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences, 2014, roč. 56, č. 4, s. 287-300. ISSN 0039-3320. info
  @article{1215468, author = {Linkov, Václav and Šmerk, Pavel and Li, Bingbing and Šmahel, David}, article_number = {4}, keywords = {personality perception accuracy; cues for personality perception; Big Five; social perception; computer mediated communication}, language = {eng}, issn = {0039-3320}, journal = {Studia psychologica : an international journal of research and theory in psychological sciences}, title = {Personality Perception in Instant Messenger Communication in the Czech Republic and People’s Republic of China}, volume = {56}, year = {2014} }
 • RYGL, Jan a Marek MEDVEĎ. Style Markers Based on Stop-word List. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 85-89, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210701, author = {Rygl, Jan and Medveď, Marek}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {style marker; stop-word list; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {85-89}, publisher = {Tribun EU}, title = {Style Markers Based on Stop-word List}, year = {2014} }
 • SUCHOMEL, Vít, Jan MICHELFEIT a Jan POMIKÁLEK. Text Tokenisation Using unitok. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 71-75, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210699, author = {Suchomel, Vít and Michelfeit, Jan and Pomikálek, Jan}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {tokenisation; corpus tool}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {71-75}, publisher = {Tribun EU}, title = {Text Tokenisation Using unitok}, year = {2014} }
 • PALA, Karel a Eva MRÁKOVÁ. A Procedure for Semiautomatic Building Consistent Dictionary Definitions. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin: Springer-Verlag, 2003. s. 295-303, 9 s. ISBN 3-540-00532-3. info
  @inproceedings{407059, author = {Pala, Karel and Mráková, Eva}, address = {Berlin}, booktitle = {Computational Linguistics and Intelligent Text Processing}, keywords = {syntactic analysis; partial parsing; discontinuous verb constituents; DC-rules}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-00532-3}, pages = {295-303}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {A Procedure for Semiautomatic Building Consistent Dictionary Definitions}, year = {2003} }
 • ŽÁČKOVÁ, Eva a Karel PALA. Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. In Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. 1st ed. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 325-328. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7. info
  @inproceedings{226431, author = {Žáčková, Eva and Pala, Karel}, address = {Berlin}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999}, edition = {1st ed.}, keywords = {verb groups;Czech language;syntactic analysis;discontinuous constituents;corpora}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-66494-7}, pages = {325-328}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Corpus-Based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents}, year = {1999} }
 • RAMBOUSEK, Adam a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. How to Present NLP Topics to Children? In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 153-159, 7 s. ISBN 978-80-263-1095-2. URL info
  @inproceedings{1363112, author = {Rambousek, Adam and Nevěřilová, Zuzana}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {research publicity; NLP research presentation}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {153-159}, publisher = {Tribun EU}, title = {How to Present NLP Topics to Children?}, url = {http://raslan2016.nlp-consulting.net/program}, year = {2016} }
 • PALA, Karel a Zuzana NEVĚŘILOVÁ. Generating Czech Iambic Verse. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 125-132, 8 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320602, author = {Pala, Karel and Nevěřilová, Zuzana}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {poetry; natural language generation; definite clause grammars; semantics}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {125-132}, publisher = {Tribun EU}, title = {Generating Czech Iambic Verse}, year = {2015} }
 • NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Vít SUCHOMEL. Intelligent Search and Replace for Czech Phrases. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 97-105, 9 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210703, author = {Nevěřilová, Zuzana and Suchomel, Vít}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {search and replace; detecting phrases; generating phrases; subject-predicative complement}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {97-105}, publisher = {Tribun EU}, title = {Intelligent Search and Replace for Czech Phrases}, year = {2014} }
 • VEBER, Marek, Radek SEDLÁČEK, Karel PALA a Klára OSOLSOBĚ. A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Las Palmas de Gran Canaria: ELRA, 2002. s. 1254-1259. ISBN 2-9517408-0-8. info
  @inproceedings{404721, author = {Veber, Marek and Sedláček, Radek and Pala, Karel and Osolsobě, Klára}, address = {Las Palmas de Gran Canaria}, booktitle = {Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC}, keywords = {morphology; derivation; lexicon extension}, language = {eng}, location = {Las Palmas de Gran Canaria}, isbn = {2-9517408-0-8}, pages = {1254-1259}, publisher = {ELRA}, title = {A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages}, year = {2002} }
 • PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu). Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1998, roč. 59, č. 3, s. 265-276. ISSN 0037-7031. info
  @article{231811, author = {Pala, Karel and Osolsobě, Klára and Rychlý, Pavel}, article_location = {Praha}, article_number = {3}, keywords = {Czech National Corpus; frequencies of the verb paradigms; frequency analysis of Czech verbs; tagged corpora; tagging; morphological analysis}, language = {cze}, issn = {0037-7031}, journal = {Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka}, title = {Frekvence vzorú českých sloves (Na materiálu Českého nár.korpusu)}, volume = {59}, year = {1998} }
 • PALA, Karel a Klára OSOLSOBĚ. Frekvence vzoru českých substantiv. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, Brno: MU Brno, 1998, roč. 1998, A 46, s. 77-94. ISSN 0231-7567. info
  @article{230891, author = {Pala, Karel and Osolsobě, Klára and Rychlý, Pavel}, article_location = {Brno}, article_number = {A 46}, keywords = {Parts of speech; frequencies; inflectional paradigms; text corpora; comparative data for Czech; vocabulary}, language = {cze}, issn = {0231-7567}, journal = {Sborník prací filosofické fakulty brněnské university}, title = {Frekvence vzoru českých substantiv}, volume = {1998}, year = {1998} }
 • OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Frekvence vzorů českých substantiv. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 77-92. ISSN 0231-7567. info
  @article{231453, author = {Osolsobě, Klára and Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, article_location = {Brno}, article_number = {1}, keywords = {Parts of speech;frequencies;inflectional paradigms;text corpora;comparative data for Czech;vocabulary}, language = {cze}, issn = {0231-7567}, journal = {Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná}, title = {Frekvence vzorů českých substantiv}, volume = {1998}, year = {1998} }
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary. Czech stem Dictionary. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993. s. 51-60, 10 s. ISBN 80-210-0883-0. info
  @inproceedings{607845, author = {Osolsobě, Klára and Pala, Karel}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity}, edition = {1.}, keywords = {machine dictionary; list of patterns; computer programs for the automatic morphological parsing and generating Czech word forms}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-0883-0}, pages = {51-60}, publisher = {Masarykova univerzita, Brno}, title = {Czech Stem Dictionary}, year = {1993} }
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Základy počítačové lingvistiky. 1. vyd. Brno: FF MU, 1992. 70 s. skriptum FF MU. ISBN 80-210-0341-3. info
  @book{613506, author = {Osolsobě, Klára and Pala, Karel}, address = {Brno}, edition = {1.}, keywords = {PROLOG; DC-grammatic; automatical morhological analysis}, language = {cze}, location = {Brno}, isbn = {80-210-0341-3}, publisher = {FF MU}, title = {Základy počítačové lingvistiky}, year = {1992} }
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1. vyd. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991. s. 163-172, 10 s. info
  @inproceedings{616446, author = {Osolsobě, Klára and Pala, Karel}, address = {Balatonfuered}, booktitle = {Conference on Computer Lexicography}, edition = {1}, keywords = {linguistics; computer lexicography; machine readeble dictionary}, language = {eng}, location = {Balatonfuered}, pages = {163-172}, publisher = {Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences}, title = {Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT}, year = {1991} }
 • PALA, Karel a Pavel ŠMERK. Derivancze - Derivational Analyzer of Czech. In P. Král, V.Matoušek. Derivancze. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2015. s. 515-523, 9 s. ISBN 978-3-319-24032-9. doi:10.1007/978-3-319-24033-6_58. info
  @inproceedings{1322843, author = {Pala, Karel and Šmerk, Pavel}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {Derivancze}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24033-6_58}, editor = {P. Král, V.Matoušek}, keywords = {derivational morphology; word formation; Czech language}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-319-24032-9}, pages = {515-523}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Derivancze - Derivational Analyzer of Czech}, year = {2015} }
 • PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. An Experiment with Theme–Rheme Identification. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. An Experiment with Theme–Rheme Identification. první. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 275-284, 10 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_34. URL info
  @inproceedings{1322884, author = {Pala, Karel and Svoboda, Ondřej}, address = {Berlin, Heidelberg}, booktitle = {An Experiment with Theme–Rheme Identification}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2_34}, edition = {první}, editor = {Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.}, keywords = {FSP; theme; rheme; automatic identification}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Berlin, Heidelberg}, isbn = {978-3-319-10815-5}, pages = {275-284}, publisher = {Springer Verlag}, title = {An Experiment with Theme–Rheme Identification}, url = {http://fi.muni.cz}, year = {2014} }
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Building large corpora and tools for computer lexicography. In Katarína Gajdošová, Adriána Žáková. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Bratislava: VEDA 2014, 2014. s. 113-122, 10 s. ISBN 978-80-224-1391-6. info
  @inproceedings{1229941, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, address = {Bratislava}, booktitle = {Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu)}, editor = {Katarína Gajdošová, Adriána Žáková}, keywords = {corpora tools; large corpora; computer lexicography; natural language processing}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Bratislava}, isbn = {978-80-224-1391-6}, pages = {113-122}, publisher = {VEDA 2014}, title = {Building large corpora and tools for computer lexicography}, year = {2014} }
 • PALA, Karel a Radek SEDLÁČEK. Enriching WordNet with Derivational Subnets. In SEDLÁČEK, Radek. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing CICLING 2005. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2005. s. 305-311, 7 s. ISBN 3-540-24523-5. info
  @inproceedings{565941, author = {Pala, Karel and Sedláček, Radek and Sedláček, Radek}, address = {Berlin Heidelberg New York}, booktitle = {Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing CICLING 2005}, keywords = {WordNets; lexical databases; derivational subnets}, language = {eng}, location = {Berlin Heidelberg New York}, isbn = {3-540-24523-5}, pages = {305-311}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Enriching WordNet with Derivational Subnets}, year = {2005} }
 • PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Building Czech Wordnet. Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2004, roč. 7, 1-2, s. 79-88. ISSN 1453-8245. URL info
  @article{560641, author = {Pala, Karel and Smrž, Pavel}, article_number = {1-2}, keywords = {WordNet}, language = {eng}, issn = {1453-8245}, journal = {Romanian Journal of Information Science and Technology}, title = {Building Czech Wordnet}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/romjist2004_pala_smrz/}, volume = {7}, year = {2004} }
 • PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Ontologies, Types and Verb Frames. In Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004. Calgary, Alberta, Canada: ACTA Press, 2004. s. 874-877, 4 s. ISBN 0-88986-404-7. URL info
  @inproceedings{560519, author = {Pala, Karel and Smrž, Pavel}, address = {Calgary, Alberta, Canada}, booktitle = {Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2004}, keywords = {ontologies; types; verb frames}, language = {eng}, location = {Calgary, Alberta, Canada}, isbn = {0-88986-404-7}, pages = {874-877}, publisher = {ACTA Press}, title = {Ontologies, Types and Verb Frames}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/psmp2_pala_smrz/}, year = {2004} }
 • PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Top Ontology as a Tool for Semantic Role Tagging. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004). Lisbon: Centro Cultural de Belem, 2004. s. 1897-1900, 4 s. ISBN 2-9517408-1-6. URL info
  @inproceedings{560631, author = {Pala, Karel and Smrž, Pavel}, address = {Lisbon}, booktitle = {Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2004)}, keywords = {ontologies; types; verb frames}, language = {eng}, location = {Lisbon}, isbn = {2-9517408-1-6}, pages = {1897-1900}, publisher = {Centro Cultural de Belem}, title = {Top Ontology as a Tool for Semantic Role Tagging}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/lrec2004_pala_smrz/}, year = {2004} }
 • PALA, Karel, Radek SEDLÁČEK a Marek VEBER. Vztah mezi tvarotvornými a slovotvornými vzory v češtině. In Čeština -- univerzália a specifika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 151-162, 12 s. ISBN 80-7106-659-1. info
  @inproceedings{557226, author = {Pala, Karel and Sedláček, Radek and Veber, Marek}, address = {Praha}, booktitle = {Čeština -- univerzália a specifika}, keywords = {Czech morphology; inflection; derivation; inflectional and derivational patterns}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-7106-659-1}, pages = {151-162}, publisher = {Nakladatelství Lidové noviny}, title = {Vztah mezi tvarotvornými a slovotvornými vzory v češtině}, year = {2004} }
 • PALA, Karel, Radek SEDLÁČEK a Marek VEBER. Relations between Inflectional and Derivational Patterns. In Proceedings of the Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages. 1. vyd. Budapest: ACL, 2003. s. 1-8. info
  @inproceedings{486087, author = {Pala, Karel and Sedláček, Radek and Veber, Marek}, address = {Budapest}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages}, edition = {1}, keywords = {morphology; derivation; Slavic languages}, language = {eng}, location = {Budapest}, pages = {1-8}, publisher = {ACL}, title = {Relations between Inflectional and Derivational Patterns}, year = {2003} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. Text Corpus with Errors. In Text, Speech and Dialogue: Sixth International Conference, TSD 2003. Berlin: Springer Verlag, 2003. s. 90-97, 8 s. ISBN 3-540-200-24-X. URL info
  @inproceedings{490366, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel}, address = {Berlin}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue: Sixth International Conference, TSD 2003}, keywords = {error detection}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-200-24-X}, note = {LNAI 2807}, pages = {90-97}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Text Corpus with Errors}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd2003_pala_smrz_pary/}, year = {2003} }
 • PALA, Karel a Pavel SMRŽ. Glosses in WordNet 1.5 and Their Standardization/Consistency (The Exercise for Balkanet). In Proceedings of the Workshop on Wordnet Structures and Standardization, and how these affect Wordnet Applications and Evaluation, the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2002. Las Palmas, Gran Canaria, Spain: ELRA, 2002. s. 20-23. ISBN 2-9517408-0-8. URL info
  @inproceedings{405474, author = {Pala, Karel and Smrž, Pavel}, address = {Las Palmas, Gran Canaria, Spain}, booktitle = {Proceedings of the Workshop on Wordnet Structures and Standardization, and how these affect Wordnet Applications and Evaluation, the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2002}, keywords = {WordNet; standardization}, language = {eng}, location = {Las Palmas, Gran Canaria, Spain}, isbn = {2-9517408-0-8}, pages = {20-23}, publisher = {ELRA}, title = {Glosses in WordNet 1.5 and Their Standardization/Consistency (The Exercise for Balkanet)}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/lrec2002_wnss_pala_smrz/}, year = {2002} }
 • PALA, Karel a Shun Ha Sylvia WONG. Chinese Characters and Top Ontology in EuroWordNet. In Proceedings of the Global WordNet Conference'2002. Mysore: Mysore University, 2002. s. 224-233. info
  @inproceedings{385471, author = {Pala, Karel and Wong, Shun Ha Sylvia}, address = {Mysore}, booktitle = {Proceedings of the Global WordNet Conference'2002}, keywords = {Chinese Characters; representation of the concepts; Top Ontology; EuroWordNet}, language = {eng}, location = {Mysore}, pages = {224-233}, publisher = {Mysore University}, title = {Chinese Characters and Top Ontology in EuroWordNet}, year = {2002} }
 • PAVELEK, Tomáš a Karel PALA. VisDic - A New Tool for WordNet Editing. Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, 2002. 4 s. neexistuje. info
  @book{403905, author = {Pavelek, Tomáš and Pala, Karel}, address = {Mysore, India}, keywords = {WordNet Viewer Editor XML Dictionary}, language = {eng}, location = {Mysore, India}, publisher = {Central Institute of Indian Languages}, title = {VisDic - A New Tool for WordNet Editing}, year = {2002} }
 • PALA, Karel a Shun Ha Sylvia WONG. Chinese Radicals and Top Ontology in EuroWordNet. In Proceedings of the Text, Speech and Dialogue Conference'2001. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 2001. s. 313-322, 9 s. LNAI 2166. ISBN 3-540-42557-8. info
  @inproceedings{385433, author = {Pala, Karel and Wong, Shun Ha Sylvia}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of the Text, Speech and Dialogue Conference'2001}, edition = {1.}, keywords = {Chinese radicals; WordNet; Top Ontology; organization of concepts; comparison}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-42557-8}, pages = {313-322}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Chinese Radicals and Top Ontology in EuroWordNet}, year = {2001} }
 • PALA, Karel a Pavel ŠEVEČEK. Česká lexikální databáze typu WordNet (v rámci projektu EuroWordNet-2). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, Brno: MU Brno, 1999, roč. 1999, A 47, s. 51-64. ISSN 0231-7567. info
  @article{230771, author = {Pala, Karel and Ševeček, Pavel}, article_location = {Brno}, article_number = {A 47}, keywords = {computer lexicography; lexical database; Czech WordNet; ontology; semantic relations; synonymy; hyperonymy; hyponymy}, language = {cze}, issn = {0231-7567}, journal = {Sborník prací filosofické fakulty brněnské university}, title = {Česká lexikální databáze typu WordNet (v rámci projektu EuroWordNet-2)}, volume = {1999}, year = {1999} }
 • PALA, Karel. Semantic Annotation of (Czech) Corpus Texts. In Proceedings of the Second Workshop on Text, Speech and Dialogue. 1. vyd. Berlin: Springer Verlag, 1999. s. 56-61. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7. info
  @inproceedings{230831, author = {Pala, Karel}, address = {Berlin}, booktitle = {Proceedings of the Second Workshop on Text, Speech and Dialogue}, edition = {1.}, keywords = {text corpora; semantic tagging; lexical valency frames; ontology; semantic features; Artificial Intelligence; semantic disambiguation}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-66494-7}, pages = {56-61}, publisher = {Springer Verlag}, title = {Semantic Annotation of (Czech) Corpus Texts}, year = {1999} }
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. In WAGNER, Roland. Database and Expert System Applications. 1. vyd. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998. s. 149-154. ISBN 0-8186-8353-8. info
  @inproceedings{231831, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Wagner, Roland}, address = {Los Alamitos, California}, booktitle = {Database and Expert System Applications}, edition = {1.}, keywords = {Text corpora; tagging; annotation; disambiguation; inflectional languages; POS frequencies}, language = {eng}, location = {Los Alamitos, California}, isbn = {0-8186-8353-8}, pages = {149-154}, publisher = {IEEE Computer Society}, title = {Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech}, year = {1998} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech. Edited by A Min Tjoa, Roland R. Wagner. In Ninth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 1998. s. 149-153. ISBN 0-8186-8353-8. URL info
  @inproceedings{231391, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel}, address = {Los Alamitos, California}, booktitle = {Ninth International Workshop on Database and Expert Systems Applications}, keywords = {corpus;annotation;disambiguation;tagset;statistical techniques}, language = {eng}, location = {Los Alamitos, California}, isbn = {0-8186-8353-8}, pages = {149-153}, publisher = {IEEE Computer Society}, title = {Corpus Annotation in Inflectional Languages: Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/dexa1998_pala_pary_smrz/}, year = {1998} }
 • PALA, Karel a Pavel RYCHLÝ. Mutual Information in Czech Corpus Eso. In Proceedings of the First Workshop on Text, Speech and Dialogue'98. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Informatics, 1998. s. 96-101. 1. ISBN 80-210-1899-2. info
  @inproceedings{230871, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of the First Workshop on Text, Speech and Dialogue'98}, edition = {1.}, keywords = {Text Corpora; mutual information; lemmatization; grammatical tagging; computer lexicography; collocations}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-1899-2}, pages = {96-101}, publisher = {Masaryk University, Faculty of Informatics}, title = {Mutual Information in Czech Corpus Eso}, year = {1998} }
 • PALA, Karel. A Step to Real Multilinguality. TELRI Newsletter, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 17-21. info
  @article{190173, author = {Pala, Karel}, article_number = {7}, language = {eng}, journal = {TELRI Newsletter}, title = {A Step to Real Multilinguality}, volume = {1997}, year = {1997} }
 • PALA, Karel, Pavel RYCHLÝ a Pavel SMRŽ. DESAM - Annotated Corpus for Czech. In Proceedings of SOFSEM 97. Heidelberg: Springer Verlag, 1997. s. 523-530. ISBN 3-540-63774-5. URL info
  @inproceedings{190151, author = {Pala, Karel and Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel}, address = {Heidelberg}, booktitle = {Proceedings of SOFSEM 97}, language = {eng}, location = {Heidelberg}, isbn = {3-540-63774-5}, pages = {523-530}, publisher = {Springer Verlag}, title = {DESAM - Annotated Corpus for Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/sofsem1997_pala_pary_smrz/}, year = {1997} }
 • PALA, Karel a Pavel ŠEVEČEK. Valence českých sloves. In Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 41-54. ISBN 80-210-1606-x. info
  @inbook{190172, author = {Pala, Karel and Ševeček, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Sborník prací FFBU}, location = {Brno}, isbn = {80-210-1606-x}, pages = {41-54}, publisher = {Masarykova univerzita Brno}, title = {Valence českých sloves}, year = {1997} }
 • PALA, Karel a Jan VSIANSKY. Slovník českých synonym. Praha: Lidove noviny, 1996. 439 s. ISBN 80-7106-059-3. info
  @book{190116, author = {Pala, Karel and Vsiansky, Jan}, address = {Praha}, language = {cze}, location = {Praha}, isbn = {80-7106-059-3}, publisher = {Lidove noviny}, title = {Slovník českých synonym}, year = {1996} }
 • RÁBARA, Radoslav a Pavel RYCHLÝ. Concurrent Processing of Text Corpus Queries. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 49-58, 10 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320590, author = {Rábara, Radoslav and Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {query evaluation; concurrency; Manatee; Go; lines of code}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {49-58}, publisher = {Tribun EU}, title = {Concurrent Processing of Text Corpus Queries}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam. Pre-processing Large Resources for Family Names Research. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 105-109, 5 s. ISBN 978-80-263-1095-2. URL info
  @inproceedings{1363110, author = {Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {DEB platform; lexicography; big data; family names; data conversion}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {105-109}, publisher = {Tribun EU}, title = {Pre-processing Large Resources for Family Names Research}, url = {http://raslan2016.nlp-consulting.net/program}, year = {2016} }
 • RYŠAVÁ, Daniela, Nikol VOLKOVÁ a Adam RAMBOUSEK. Converting the Corpus Query Language to the Natural Language. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 43-48, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1318717, author = {Ryšavá, Daniela and Volková, Nikol and Rambousek, Adam}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam}, keywords = {Corpus Query Language; CQL; natural language generation; corpus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {43-48}, publisher = {Tribun EU}, title = {Converting the Corpus Query Language to the Natural Language}, year = {2015} }
 • RAMBOUSEK, Adam. Localisation - the tools and the people. In OpenOffice.org Conference 2005. Koper, Slovenia: OpenOffice.org, 2005. s. 21. Conference web page Presentation info
  @inproceedings{596104, author = {Rambousek, Adam}, address = {Koper, Slovenia}, booktitle = {OpenOffice.org Conference 2005}, keywords = {OpenOffice.org; localization}, language = {eng}, location = {Koper, Slovenia}, pages = {21-21}, publisher = {OpenOffice.org}, title = {Localisation - the tools and the people}, url = {http://marketing.openoffice.org/ooocon2005}, year = {2005} }
 • RYCHLÝ, Pavel a Vít SUCHOMEL. Annotated Amharic Corpora. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 295-302, 8 s. ISBN 978-3-319-45509-9. doi:10.1007/978-3-319-45510-5. Plný text výsledku info
  @inproceedings{1353390, author = {Rychlý, Pavel and Suchomel, Vít}, address = {Switzerland}, booktitle = {Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings}, doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5}, editor = {Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala}, keywords = {Amharic; text corpus; web corpus; under-resourced language; corpus annotation; morphological tagger}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Switzerland}, isbn = {978-3-319-45509-9}, pages = {295-302}, publisher = {Springer International Publishing}, title = {Annotated Amharic Corpora}, url = {http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45510-5_34}, year = {2016} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Evaluation of the Sketch Engine Thesaurus on Analogy Queries. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 147-152, 6 s. ISBN 978-80-263-1095-2. info
  @inproceedings{1365143, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {distributional thesaurus; analogy queries}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-1095-2}, pages = {147-152}, publisher = {Tribun EU}, title = {Evaluation of the Sketch Engine Thesaurus on Analogy Queries}, year = {2016} }
 • RYCHLÝ, Pavel. Finding the Best Name for a Set of Words Automatically. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 77-81, 5 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210700, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {names of word sets; naming clusters; distributional thesaurus}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {77-81}, publisher = {Tribun EU}, title = {Finding the Best Name for a Set of Words Automatically}, year = {2014} }
 • RYCHLÝ, Pavel a Pavel SMRŽ. Manatee, Bonito and Word Sketches for Czech. In Proceedings of the Second International Conference on Corpus Linguisitcs. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Press, 2004. s. 124-132, 9 s. ISBN 5-288-03531-8. URL info
  @inproceedings{560586, author = {Rychlý, Pavel and Smrž, Pavel}, address = {Saint-Petersburg}, booktitle = {Proceedings of the Second International Conference on Corpus Linguisitcs}, keywords = {corpora; corpus management; statistics; word sketches}, language = {eng}, location = {Saint-Petersburg}, isbn = {5-288-03531-8}, pages = {124-132}, publisher = {Saint-Petersburg State University Press}, title = {Manatee, Bonito and Word Sketches for Czech}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/corpora2004_pary_smrz/}, year = {2004} }
 • SMRŽ, Pavel a Pavel RYCHLÝ. Finding Semantically Related Words in Large Corpora. In Text, Speech and Dialogue, 4th International Conference, TSD 2001. Berlin: Springer-Verlag, 2001. s. 108-115. LNAI 2166. ISBN 3-540-42557-8. URL info
  @inproceedings{372073, author = {Smrž, Pavel and Rychlý, Pavel}, address = {Berlin}, booktitle = {Text, Speech and Dialogue, 4th International Conference, TSD 2001}, keywords = {natural language processing; large corpus; semantically related words}, language = {eng}, location = {Berlin}, isbn = {3-540-42557-8}, pages = {108-115}, publisher = {Springer-Verlag}, title = {Finding Semantically Related Words in Large Corpora}, url = {http://nlp.fi.muni.cz/publications/tsd2001_smrz_pary/}, year = {2001} }
 • RYCHLÝ, Pavel. GCQP -- Multiplatform Graphical User Interface to the CQP corpus manager. In Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress. Stuttgart: Institut fur Maschinelle Sprachverarbeitung, 2000. s. 149-154. ISBN 3-00-006574-1. info
  @inproceedings{329011, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Stuttgart}, booktitle = {Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress}, keywords = {text corpus; corpus manager; CQP; graphical user interface}, language = {eng}, location = {Stuttgart}, isbn = {3-00-006574-1}, pages = {149-154}, publisher = {Institut fur Maschinelle Sprachverarbeitung}, title = {GCQP -- Multiplatform Graphical User Interface to the CQP corpus manager}, year = {2000} }
 • RYCHLÝ, Pavel. The Improvement of Common Statistical Measures. In Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue -- TSD'98. Brno: Masaryk University, 1998. s. 109-112. ISBN 80-210-1900-X. info
  @inproceedings{202509, author = {Rychlý, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue -- TSD'98}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {80-210-1900-X}, pages = {109-112}, publisher = {Masaryk University}, title = {The Improvement of Common Statistical Measures}, year = {1998} }
 • ŠMERK, Pavel. Semantic Regularity of Derivational Relations. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 87-92, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1. info
  @inproceedings{1320591, author = {Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, editor = {Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek}, keywords = {derivational morphology; semantics of the derivational relations; word2vec}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, isbn = {978-80-263-0974-1}, pages = {87-92}, publisher = {Tribun EU}, title = {Semantic Regularity of Derivational Relations}, year = {2015} }
 • ŠMERK, Pavel. Tools for Fast Morphological Analysis Based on Finite State Automata. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 147-150, 4 s. ISSN 2336-4289. info
  @inproceedings{1210712, author = {Šmerk, Pavel}, address = {Brno}, booktitle = {Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing}, keywords = {morphological analysis; minimal deterministic finite state automata}, howpublished = {tištěná verze "print"}, language = {eng}, location = {Brno}, pages = {147-150}, publisher = {Tribun EU}, title = {Tools for Fast Morphological Analysis Based on Finite State Automata}, year = {2014} }
 • ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science, Berlin: Springer Verlag, 2004, roč. 3206, č. 1, s. 211-216. ISSN 0302-9743. info
  @article{558001, author = {Šmerk, Pavel}, article_location = {Berlin}, article_number = {1}, keywords = {morphological disambiguation;tagging;morphological tagging;unsupervised learning}, language = {eng}, issn = {0302-9743}, journal = {Lecture Notes in Computer Science}, title = {Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation}, volume = {3206}, year = {2004} }