Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Sketch Engine

!Sketch Engine (SkE) je software, který vyhledává slovní profily (word sketches), sdružuje je na základě gramatických relací a vytváří z korpusu tezaury.

Více informací na http://www.sketchengine.co.uk/.

Přístup k SkE pro různé korpusy je http://ske.fi.muni.cz (nutná autentizace). Ze sítě MU nebo po registraci s univerzitní e-mailovou adresou je použití SkE zdarma. Pro ostatní uživatele je zdarma k dispozici NoSketchEngine.

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/sketch_engine.png

Funkce SketchEngine

 • Word sketches

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wordsketch.png

 • Word sketch difference

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/SketchEngine/wsdiff.png

 • Corpus Architect
 • WebBootCat
 • Wordlists
 • Thesaurus
 • ...

Jak začít se SkE

Daniela Chalupníková, Nikol Volková: Dotazy v CQL (pro Sketch Engine), stručný přehled CQL s důrazem na vyhledávání v českých korpusech, text vznikl v rámci semináře PLIN021: Sémantická analýza v praxi , 2013. PDF