Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Kapesní průvodce začínajících spolupracovníků CZPJ

Úvod

Pokud vás zajímá práce v Centru zpracování přirozeného jazyka (CZPJ), měli byste vědět o jeho chodu a právech a povinnostech členů Centra. Všem zájemcům rádi samozřejmě vše vysvětlíme i osobně. Pokud nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Vítány jsou rovněž veškeré náměty na doplnění, upřesnění či rozšíření tohoto textu, zvláště pokud reflektují vaše vlastní tápání v některých otázkách.

První kroky

Ještě bych se chtěl zeptat ... aneb Chcete mě vůbec?

Takto a podobně se ptá mnoho zájemců o spolupráci s Centrem - z pochybností vás jistě vyvede stránka Odpovědi na často kladené otázky.

Jaké úkoly?

Abyste získali základní představu, jaké úkoly na vás v CZPJ čekají, je na našich stránkách k dispozici:

Nenechte se prosím odradit poněkud kryptickým označením a stručností některých zadání. I velmi jednoduchý úkol je často skoro nemožné výstižně popsat několika slovy - každý zadavatel na požádání rád poskytne detailnější informace.

Zadání úkolů je třeba rovněž chápat spíše jako náměty k zamyšlení. Navíc je často možné, že je možné je díky nově vytvořeným nástrojům řešit jinak, lépe a radostněji (nebo byly třeba v rámci jiných úkolů už vyřešeny). Nebojte se nám tedy napsat upřesňující návrhy a náměty na změny. Očekáváme je.

Dále si prosím povšimněte, že mnoho úkolů (s případnými modifikacemi a upřesněními) může sloužit také jako podklad pro bakalářský projekt, bakalářskou, nebo dokonce diplomovou práci. Jistě se nebráníme jakémukoliv rozšiřování úkolů, takže klidně přijďte s návrhem na nový úkol, který by zapadal do náplně naší práce.

Komu se přihlásit?

Pokud jste se to tedy rozhodli s námi zkusit, případně máte dokonce vybrány úkoly, které vás zaujaly, napište e-mailem nebo přímo zajděte za Pavlem Rychlým (pary@fi.muni.cz) nebo za Alešem Horákem (hales@fi.muni.cz), oba sedíme v kanceláři A213, často však býváme v CZPJ (B206 a B203 - levé křídlo - budova B, druhé podlaží, prostřední a největší „akvárium“). Můžete také zajít za některým z postgraduálních studentů v CZPJ.

Podle domluvy vám zřídíme účty na vybraných počítačích CZPJ a zařídíme, aby vaše karta dokázala otevřít dveře.

V akváriu

Síťová jména pracovních stanic v CZPJ jsou uvedena na nalepených štítcích. Na všech strojích je nainstalována distribuce Ubuntu Linux. Výkonné servery jsou stroje aura a alba. K dispozici jsou tiskárny, skener i plotter.

Jako WWW server pro potřeby CZPJ (např. systém nlpis) slouží počítač athena. Uživatelé si mohou ve svém domovském adresáři na serveru aurora vytvořit standardní adresář public_html a přistupovat k souborům umístěným do tohoto adresáře pomocí URL http://nlp.fi.muni.cz/~uzivatelske_jmeno/.

Počítače CZPJ jsou standardně začleněny do distribuce hesel v rámci FI. Část programů je instalovaná lokálně, část je přístupná pomocí modulů (celofakultní moduly jsou přístupné na všech strojích CZPJ), některé je možné spustit jen na serverech aurora, athena nebo alba. V případě zjištění jakýchkoli závad, případně požadavků na instalaci nového software, se obraťte na správce počítačů prostřednictvím e-mailové adresy nlpunix@aurora.fi.muni.cz.

Pokud zůstáváte při kratším opuštění Centra přihlášeni, jste povinni vaši relaci uzamknout (např. pomocí programu xlock). Kdykoliv odcházíte na delší dobu, nezapomeňte zkontrolovat, že jste se korektně odhlásili. Jestliže odcházíte jako poslední, zkontrolujte, zda jsou zavřená okna na kličku a jsou zhasnutá světla. Při odchodu nemusíte používat kartu, stačí, když stisknete silně hnědé tlačítko u dveří a současně strčíte do dveří. Zkontrolujte správné dovření dveří.

Přečtěte si další informace důležité pro práci v CZPJ.