Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Analýza kódu a kompilátory Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Testování, benchmarking Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Virtualizace a cloud Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Analýza sentimentu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická sumarizace textu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Implementace efektivní sémantické sítě pro tvorbu báze znalostí doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Vyhledávání notových zápisů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Běhová knihovna pro ANTLR3 v jazyce C++ RNDr. Miloš Jakubíček, učo 172962
Vývoj korpusových aplikací pro mobilní platformy RNDr. Miloš Jakubíček, učo 172962
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automatický jazykový korektor pro češtinu RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Dialogový systém pro akvizici informací RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Extrakce informací s využitím syntaktické analýzy RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Systém pro odpovídání na otázky nad strukturovanými daty RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automated unit testing and profiling in the file manager RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Bezpečnost a kryptografie Ing. Milan Brož, učo 168968, Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Document the internals of libldb and create an example module and example back end RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Enterprise Java a BPM Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Hardware-specific installation of rpm packages RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Implement support for additional maps for the SSSD fast cache RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Improvement of Delta cloud plugin for Jenkins CI RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Mobilní a webové aplikace Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Nové přístupy, technologie a jazyky Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Operační systém, rozhraní jádra a systémové nástroje Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728, RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Reporting capability in FreeIPA RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380