Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automated unit testing and profiling in the file manager RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Implement support for additional maps for the SSSD fast cache RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Improvement of Delta cloud plugin for Jenkins CI RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Reporting capability in FreeIPA RNDr. Adam Rambousek, Ph.D., učo 60380
Analýza sentimentu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Implementace efektivní sémantické sítě pro tvorbu báze znalostí doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Inerpret jazyka pro návrh diskuzních robotů AIML 2.0 v Pythonu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Simulační prostředí pro robota Pepper doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648