Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Continuous automatic development of European parliamentary corpora RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D., učo 172962
Continuous automatic development of European parliamentary corpora RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D., učo 172962
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Google Speech Corpus RNDr. Marek Medveď, učo 359226
Authorship identification RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D., učo 3839
Email thread detection RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D., učo 3839
Automatická analýza anaforických odkazů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Rozpoznávání řeči pro češtinu pomocí CMUSphinx doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze přirozeného jazyka doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648