Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje

Nejpopulárnější

 •  SKeLL
  • pomůcky při učení angličtiny
 •  CZ accent
  • nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek

Úrovně jazykové analýzy

Morfologie (slovní tvary, základní tvary slova, slovní druhy)

Syntax (rozdělení textu na věty, větný rozbor, závislosti větných členů)

 •  Synt a  SET
  • syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty

Slovníky

 •  DEBDict
  • prohlížeč slovníků, volně přístupných několik slovníků češtiny
 •  McTranslate
  • studentský projekt agregace překladových slovníků

Sémantika (význam textu, rozpoznání klíčových slov, rozpoznání anaforických vztahů, rozpoznání charakteru textu)

 •  Aara
  • částečné rozpoznání anaforických vztahů

Generování textu

Hry s účelem (games with a purpose) a semtam nějaká bez účelu

 •  X-Plain
  • hra Activity (neboli Kufr) s počítačem - popisování a hádání předmětů
 •  20 questions
  • hra Myslím si zvíře - počítač uhádne, na co myslíte

Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu)

 •  jusText
  • nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek
 •  onion
  • program na odstraňování duplicitních částí textu
 •  chared
  • program na rozpoznávání kódování textů
 •  Gensim
  • systém, který umožňuje určit témata, o kterých se v píše v daném textu

Další