Rozpoznávání pojmenovaných entit

O programu

Toto je demoverze programu pro detekci pojmenovaných entit v českém textu. Jako demo obsahuje omezení na maximální délku zpracovaného vstupu, konkrétně 1000 znaků.

Nástroj je k dispozici pod licencí NLP Centra pro webové služby.

Použití

Webové demo komunikuje na jediné URL. Požadavek GET vrátí tento formulář. Požadavek POST očekává jedno formulářové pole jménem text a vrátí zpět rozpoznané entity.

Výchozím výstupním formátem je HTML. Pokud požadavek obsahuje HTTP hlavičku X-Requested-With s hodnotou XMLHttpRequest, bude odpověď ve formátu JSON. Výstup ve formátu JSON lze vynutit nebo zakázat přidáním ?json=1 (resp. ?json=0) na konec URL.