Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka

Bakalářská specializace

Garant: doc. RNDr. Aleš Horák, PhD

Obor je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina,...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Absolventi oboru se mohou uplatnit v jakékoliv pozici vyžadující návrh inteligentních systémů. Absolventi mohou rovněž bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat volbu IB005 + IB107.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • IB030 Úvod do počítačové lingvistiky (2+2 kr.)
 • IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie (2+2 kr.)
 • PB016 Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.)
 • PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 23 kr. z předmětů:
  • IV028 Základní pojmy obecné logiky (2+2 kr.)
  • IV029 Logická analýza přirozeného jazyka I (2+1 kr.)
  • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
  • PB106 Projekt z korpusové lingvistiky (2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
  • PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV115 Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
  • PV122 Formální struktura přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • PV123 Základy vizuální komunikace (2+1 kr.)
  • PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
  • PV211 Úvod do získávání informací (3+1 kr.)
  • PV248 Kurz jazyka Python (2+1 kr.)

Magisterská specializace

Garant: doc. RNDr. Aleš Horák, PhD

Obor je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti umělé inteligence a rešení složitých problémů v nejrůznějších oblastech aplikované i teoretické informatiky. V rámci oboru lze studovat počítačové zpracování přirozeného jazyka, reprezentaci znalostí a jejich management, plánování a rozvrhování, agentní technologie, odvozování s neurčitostí, strojové učení a dolování z dat.

S oblastí umělé inteligence úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka (ZPJ), které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina, ...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

Absolventi oboru se mohou uplatnit v průmyslové praxi i v aplikovaném výzkumu např. v pozicích vyžadujících návrh inteligentních systémů, řízení a optimalizaci výrobních procesů nebo pokročilou analýzu dat.

Studenti oboru mohou absolvovat jednosemestrální pobyt na renomované zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus. Součástí tohoto pobytu může být i práce na projektu pod vedením školitelů z obou univerzit.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.
 • Kromě diplomové práce získat alespoň 80 kreditů z předmětů oboru (včetně všech povinných i volitelných předmětů).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IV111 Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MV008 Algebra I (2+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA164 Strojové učení a přirozený jazyk (3+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
  • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
  • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)
  • PV021 Neuronové sítě (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PV248 Kurz jazyka Python (2+1 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA080 Seminar on Knowledge Discovery (2+1 kr.)
  • PA026 Projekt z umělé inteligence (2+1 kr.)
  • PA107 Projekt z korpusových nástrojů (2 kr.)
  • PB106 Projekt z korpusové lingvistiky (2 kr.)
  • PV115 Laboratoř dobývání znalostí (2 kr.)
  • PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka (2+1 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
  • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
  • PA154 Statistické nástroje pro korpusy (2+2 kr.)
  • PA156 Dialogové systémy (2+2 kr.)
  • PV061 Strojový překlad (2+2 kr.)
  • PV122 Formální struktura přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • PV205 Seminář o komplexních systémech (2+1 kr.)
 • volné předměty pro doplnění do 80 kreditů z předmětů oboru:
  • IA161 Syntaktické formalismy a jejich aplikace na analýzu přirozeného jazyka (2+1 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA055 Vizualizace komplexních dat (2+2 kr.)
  • PA081 Programování numerických výpočtů (2+2 kr.)
  • PB016 Úvod do umělé inteligence (3+2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
  • PV211 Úvod do získávání informací (3+1 kr.)
  • PV251 Vizualizace (3+2 kr.)
  • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M9DM2 Data mining II (4+2 kr.)