Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Výzkum

Centrum zpracování přirozeného jazyka se zaměřuje na výzkum a aplikace v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pracovišti podobného zaměření, výsledky publikujeme na mezinárodních konferencích, mnoho výsledků v podobě softwaru nebo datových zdrojů si můžete vyzkoušet.

Ve výzkumu se zajímáme jak o metody zpracování konkrétních jazyků, tak o metody jazykově nezávislé. Mezi konkrétními jazyky jsou v centru naší pozornosti čeština, angličtina a slovenština, některé vědecké výsledky se však týkají také jiných slovanských jazyků, tádžické perštiny apod.

Počítačové zpracování přirozeného jazyka obvykle probíhá odděleně na jednotlivých jazykových a mimojazykových úrovních. V každé z následujících sekcí popisujeme stručně dosažené aplikované výsledky (tj. software nebo datové zdroje).

metodika a software pro budování korpusů, zaměřený na webové korpusy, detekce kódování, detekce duplicit (deduplikace), korpusy „na jedno kliknutí“, indexování korpusů, korpusový manažer SketchEngine

slovníková platforma DEB, specializované elektronické slovníky, multimédia, překladové slovníky, slovník slovesných rámců VerbaLex

morfologický analyzátor pro slovanské jazyky a pro angličtinu

syntaktické analyzátory pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, úplná syntaktická analýza, parciální analýza, experimentální a výukové syntaktické analyzátory

lexikální a sémantické sítě, český WordNet, ontologie, rozpoznání tématu, rozpoznání anaforických vztahů, parafráze, logika a odvozování, textové vyplývání

Projekty a jejich výsledky

informace o grantových projektech, na kterých se CZPJ podílí nebo podílelo jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel

recenzované publikace členů CZPJ na národních a mezinárodních konferencích a workshopech, včetně bibliografického záznamu

některé lingvistické nástroje, které jsme v CZPJ vyvinuli

Další informace