Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Konference Text, Speech and Dialogue

Text, Speech and Dialogue (TSD) je konference zabývající se problémy zpracování přirozeného jazyka. V pořadatelství se pravidelně střídá  Fakulta informatiky MU a  Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Sborník příspevků z konference je od druhého ročníku vydáván nakladatelstvím Springer.

Témata konference se zabývají (většinou):

 • textovými korpusy a značkováním textu
 • problémy s přepisem mluvených korpusů
 • významovou desambigulací
 • souvislostmi mezi systémy zaměřenými na text a systémy zaměřenými na mluvenou řeč
 • problematikou rozboru textu, hlavně problémy rozboru mluvených textů
 • problematikou vícejazyčnosti, hlavně vícejazyčnými dialogovými systémy
 • získáváním informací a řazením podle tématiky textů
 • modelováním řeči
 • členěním řeči
 • rozpoznáváním řeči
 • řečí vytvořenou pomocí syntézy textu, syntézou dialogu
 • vývojem strategie dialogu
 • pomocnými technologiemi, založenými na řeči a dialogu
 • aplikovanými systémy a prostředky

Stránky jednotlivých ročníků konference:  TSD 2014,  TSD 20012,  TSD 2010,  TSD 2009,  TSD 2008,  TSD 2007,  TSD 2006,  TSD 2005,  TSD 2004,  TSD 2003,  TSD 2002,  TSD 2001,  TSD 2000,  TSD'99,  TSD'98