Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Volná témata diplomových prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Language checking using word sketches RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automatická analýza anaforických odkazů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatické rozpoznání autorství doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
CityDoc2 - automatická analýza obsahu dokumentů správních řízení města doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Efektivní sémantická síť pro reprezentaci znalostí doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Implementace a porovnání metod pro uspořádání výstupu syntaktické analýzy češtiny doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Kdo, co, o čem - funkční vztahy v textech doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Návrh a tvorba algoritmů a dat pro lexikon logické analýzy věty v TILu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
(Polo)automat na eseje doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Přirozená komunikace s robotem Pepper doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Syntaktická analýza češtiny pomocí kombinatorických kategoriálních gramatik doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648