Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Počítačové zpracování přirozeného jazyka

Předmětem pozornosti tu jsou zejména: textové korpusy a korpusové nástroje, syntaktická a sémantická analýza přirozeného jazyka, dialogové a otázkové systémy, počítačová lexikografie a neposlední řadě strojový překlad. Oblast zpracování přirozeného jazyka se těsně stýká s problematikou umělé inteligence, analýza přirozeného jazyka se tu prolíná s reprezentací znalostí, jež zahrnuje sémantické sítě, logické kalkuly a různé typy ontologií. Mezi aktuální témata patří i otázky spojené se sémantickým webem.

Z metodologického pohledu jde o atraktivní oblast, v níž se setkáváme s obtížnými úlohami, jejichž řešení může usnadnit komunikaci člověka se strojem. Ta je v současnosti téměř výhradně 'jednocestná', to znamená, že lidé musejí mít dostatečné znalosti o struktuře programového vybavení, aby mohli s počítači kvalitně pracovat. Cílem však je pokud možno 'dvoucestná' komunikace, která přiblíží počítače i lidem bez zmíněných znalostí. Současná paradigmata výzkumu staví na pravidlových a statistických přístupech, resp. na přístupech hybridních.

Témata disertačních prací­ v tomto okruhu jsou zaměřena na řešení úloh v oblastech naznačených výše. V disertačních pracích se předpokládá jednak hledání nových teoretických postupů a technik ve zpracování přirozeného jazyka a jednak jejich implementace do podoby nástrojů použitelných v dalším výzkumu i v praxi.

Tento tématický okruh vznikl v rámci Laboratoře zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky v r. 1997-8. V současnosti Laboratoř existuje pod názvem Centrum zpracování přirozeného jazyka, které již delší dobu spolupracuje s firmou Seznam.cz, takže lze formulovat i témata orientovaná na spolupráci s tímto industriálním partnerem. Další možností je trvalá výzkumná spolupráce s britskou firmou Lexical Computing Ltd. Úspěšné práce lze publikovat ve sbornících mezinárodních konferencí a vhodných recenzovaných časopisech.

Školitelé: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.