wiki:cs/OCemSeMluvi

Version 45 (modified by Zuzana Nevěřilová, 6 years ago) (diff)

--

O čem se mluví ve světě sémantiky a zpracování přirozeného jazyka

Prezentace studentů předmětu PLIN037 Sémantika a počítače

V tomto předmětu je úkolem najít zajímavý článek na libovolné mezinárodní konferenci a představit jej ostatním. Alternativou je vlastní průzkum v nějaké oblasti. Podmínkou je, aby téma souviselo se sémantikou, bylo dost nové a zaujalo kolegy.

Jarní semestr 2018

Pavla Benetinová: Jak Siri rozpoznává číselné údaje a data

Erik Citterberg: Unsupervised Word Mapping Using Structural Similarities in Monolingual Embeddings

Hanan Aldarmaki, Mahesh Mohan, Mona Diab: Unsupervised Word Mapping Using Structural Similarities in Monolingual Embeddings

Lucie Findejsová: Argumentation in Text: Discourse Structure Matters

Boris Galitsky, Dmitry Ilvovsky, Dina Pisarevskaya: Argumentation in Text: Discourse Structure Matters

Barbora Obluková: From Eliza to XiaoIce: the challenges and opportunities with social chatbot

Heung-yeung SHUM, Xiao-dong HE, Di LI: From Eliza to XiaoIce: the challenges and opportunities with social chatbot

Anna Plocková: Manuální a automatické ohodnocení strojového překladu mezi evropskými jazyky

Philipp Koehn, Christof Monz: Manual and Automatic Evaluation of Machine Translation between European Languages

Jarní semestr 2017

Vojtěch Mrkývka: Jak značkovat emoce?

Sven Buechel and Udo Hahn: Readers vs. Writers vs. Texts: Coping with Different Perspectives of Text Understanding in Emotion Annotation

Klára Vostřelová: Segment publika v sociálních médiích

Verena Henrich, Alexander Lang Audience Segmentation in Social Media

Helena Geržová: Doslovné a metaforické významy v CDMS

  1. Dario Gutierrez, Ekaterina Shutova, Tyler Marghetis, Benjamin K. Bergen: Literal and Metaphorical Senses in Compositional Distributional Semantic Models

Marie Novotná: Detekce nenávistných promluv

Anna Schmidt, Michael Wiegand: A Survey on Hate Speech Detection using Natural Language Processing

Jarní semestr 2016

Marie Stará: Babbling Robots

Biever, Celeste: His very first words

Daniela Ryšavá: Sentence-level motion Classification with Label and Context Dependence

Shoushan Li, Lei Huang, Rong Wang, Guodong Zhou: Sentence-level motion Classification with Label and Context Dependence

Adriana Babincová: Co je parafráze

Rahul Bhagat, Eduard Hovy: What is a paraphrase?

Markéta Masopustová: How Far are We from Fully Automatic High Quality Grammatical Error Correction?

Christopher Bryant, Hwee Tou Ng: How Far are We from Fully Automatic High Quality Grammatical Error Correction?

David Klement: Automatická detekce slovních hříček

Tristan Miller, Iryna Gurevych: Automatic disambiguation of English puns

Lucie Brychtová: Speech recognition in Alzheimer’s disease with personal assistive robots

Frank Rudzicz, Rosalie Wang, Momotaz Begum, Alex Mihailidis: Speech recognition in Alzheimer’s disease with personal assistive robots

Jakub Konečný: Semantic Analysis and Helpfulness Prediction of Text for Online Product Reviews

Yinfei Yang, Yaowei Yan, Minghui Qiu, Forrest Sheng Bao: Semantic Analysis and Helpfulness Prediction of Text for Online Product Reviews

Richard Holaj: Unsupervised Joke Generation from Big Data

Saša Petrović, David Matthews: Unsupervised Joke Generation from Big Data

Jarní semestr 2015

Vojtěch Škvařil: Konzervativec nebo liberál? (Detekce politické ideologie s užitím rekurzivních neuronových sítí)

Mohit Iyyer, Peter Enns, Jordan Boyd-Graber, Philip Resnik: Political Ideology Detection Using Recursive Neural Networks

Richard Věžník: Automatické generování uměleckého obsahu

více odkazů uvnitř prezentace

Zuzana Pelikánová: Dead parrots make bad pets: Exploring modifier effects in noun phrases

German Kruszewski, Marco Baroni: Dead parrots make bad pets: Exploring modifier effects in noun phrases

Tomáš Neugebauer: Topic-to-question generation

Yllias Chali, Sadid A. Hasan: Towards Topic-to-Question Generation

Sandra Tukačová: Automatická detekce podstatné informace z telefonních hovorů

Francesca Bonin, Jose San Pedro, Nuria Oliver: A Context-Aware NLP Approach For Noteworthiness Detection in Cellphone Conversations

Jarní semestr 2014

Pavel Šturc: Wolfram Language

Pilot release pro Raspberry Pi
Dokumentace Wolfram Language

Matouš Ejem: This is your brain on metaphors

Robert Sapolsky: This Is Your Brain on Metaphors

Kateřina Nová: Je muž s 204 centimetry vysoký nebo malý?

Katsuma Narisawa, Yotaro Watanabe, Junta Mizuno, Naoaki Okazaki, Kentaro Inui: Is a 204 cm Man Tall or Small? Acquisition of Numerical Common Sense from the Web

Veronika Kalivodová: Zlepšení značení čínské sémantické role

Weiwei Sun: Improving Chinese Semantic Role Labeling with Rich Syntactic Features

Eva Koláčková: Vyhledávání obrázků

různé projekty, které se zabývají hledáním v obrázcích, seznam zdrojů je uveden na konci prezentace

Josef Plch: Rozpoznávání ironie na Twitteru

Francesco Barbieri, Horacio Saggion: Modelling Irony in Twitter

Podzimní semestr 2013

Týna Zemková: Sémantika a obrázky

  1. Lawrence Zitnick, Devi Parikh (Microsoft Research, Virginia Tech): Bringing Semantics Into Focus Using Visual Abstraction
    dalších asi 200 příkladů

Adéla Kereková: Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích

Igor Boguslavsky (Artificial Intelligence Department – Universidad Politécnica de Madrid) Semantic Analysis Based on Linguistic and Ontological Resources

Květa Mrštíková: Jak vyprávět příběhy

Neil McIntyre and Mirella Lapata (School of Informatics, University of Edinburgh): Learning to Tell Tales: A Data-driven Approach to Story Generation

Dáša Husárová: Rozpoznávání výhrůžných postů na Twitteru

Nelleke Oostdijk and Hans van Halteren (Radboud University Nijmegen, Dept. of Linguistics): N-Gram-Based Recognition of Threatening Tweets

Irena Diatelová: Chatbots

Jiyou Jia (School of Education, Peking University): CSIEC: A computer assisted English learning chatbot based on textual knowledge and reasoning

Michal Cukr: Semantic Search Engine

přehled vyhledávačů, které zapojují informace o významu

Petra Hanušková: Využití jazyka a profilování autora: Určení pohlaví a věku

Francisco Rangel, Paolo Rosso (Autoritas Consulting S.A., Madrid, Natural Language Engineering Lab, Valencia): Use of Language and Author Profiling: Identification of Gender and Age

Jitka Tomečková: Generating a 3D Simulation of a Car Accident from a Written Description in Natural Language: The CarSim System

Arjan Egges, Anton Nijholt, Pierre Nugues (University of Trente, ISMRA): Generating a 3D Simulation of a Car Accident from a Formal Description: the CarSim System

Blanka Hanzlová: Trolling versus corpus linguistics

Claire Hardaker (Lancaster University): “Obvious trolls will just get you banned”: Trolling versus corpus linguistics

Attachments (45)