wiki:cs/OCemSeMluvi

Version 29 (modified by Zuzana Nevěřilová, 7 years ago) (diff)

--

O čem se mluví ve světě sémantiky a zpracování přirozeného jazyka

Prezentace studentů předmětu PLIN037 Sémantika a počítače

V tomto předmětu je úkolem najít zajímavý článek na libovolné mezinárodní konferenci a představit jej ostatním. Alternativou je vlastní průzkum v nějaké oblasti. Podmínkou je, aby téma souviselo se sémantikou, bylo dost nové a zaujalo kolegy.

Jarní semestr 2016

Jarní semestr 2015

Vojtěch Škvařil: Konzervativec nebo liberál? (Detekce politické ideologie s užitím rekurzivních neuronových sítí)

Mohit Iyyer, Peter Enns, Jordan Boyd-Graber, Philip Resnik: Political Ideology Detection Using Recursive Neural Networks

Richard Věžník: Automatické generování uměleckého obsahu

více odkazů uvnitř prezentace

Zuzana Pelikánová: Dead parrots make bad pets: Exploring modifier effects in noun phrases

German Kruszewski, Marco Baroni: Dead parrots make bad pets: Exploring modifier effects in noun phrases

Tomáš Neugebauer: Topic-to-question generation

Yllias Chali, Sadid A. Hasan: Towards Topic-to-Question Generation

Sandra Tukačová: Automatická detekce podstatné informace z telefonních hovorů

Francesca Bonin, Jose San Pedro, Nuria Oliver: A Context-Aware NLP Approach For Noteworthiness Detection in Cellphone Conversations

Jarní semestr 2014

Pavel Šturc: Wolfram Language

Pilot release pro Raspberry Pi
Dokumentace Wolfram Language

Matouš Ejem: This is your brain on metaphors

Robert Sapolsky: This Is Your Brain on Metaphors

Kateřina Nová: Je muž s 204 centimetry vysoký nebo malý?

Katsuma Narisawa, Yotaro Watanabe, Junta Mizuno, Naoaki Okazaki, Kentaro Inui: Is a 204 cm Man Tall or Small? Acquisition of Numerical Common Sense from the Web

Veronika Kalivodová: Zlepšení značení čínské sémantické role

Weiwei Sun: Improving Chinese Semantic Role Labeling with Rich Syntactic Features

Eva Koláčková: Vyhledávání obrázků

různé projekty, které se zabývají hledáním v obrázcích, seznam zdrojů je uveden na konci prezentace

Josef Plch: Rozpoznávání ironie na Twitteru

Francesco Barbieri, Horacio Saggion: Modelling Irony in Twitter

Podzimní semestr 2013

Týna Zemková: Sémantika a obrázky

  1. Lawrence Zitnick, Devi Parikh (Microsoft Research, Virginia Tech): Bringing Semantics Into Focus Using Visual Abstraction
    dalších asi 200 příkladů

Adéla Kereková: Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích

Igor Boguslavsky (Artificial Intelligence Department – Universidad Politécnica de Madrid) Semantic Analysis Based on Linguistic and Ontological Resources

Květa Mrštíková: Jak vyprávět příběhy

Neil McIntyre and Mirella Lapata (School of Informatics, University of Edinburgh): Learning to Tell Tales: A Data-driven Approach to Story Generation

Dáša Husárová: Rozpoznávání výhrůžných postů na Twitteru

Nelleke Oostdijk and Hans van Halteren (Radboud University Nijmegen, Dept. of Linguistics): N-Gram-Based Recognition of Threatening Tweets

Irena Diatelová: Chatbots

Jiyou Jia (School of Education, Peking University): CSIEC: A computer assisted English learning chatbot based on textual knowledge and reasoning

Michal Cukr: Semantic Search Engine

přehled vyhledávačů, které zapojují informace o významu

Petra Hanušková: Využití jazyka a profilování autora: Určení pohlaví a věku

Francisco Rangel, Paolo Rosso (Autoritas Consulting S.A., Madrid, Natural Language Engineering Lab, Valencia): Use of Language and Author Profiling: Identification of Gender and Age

Jitka Tomečková: Generating a 3D Simulation of a Car Accident from a Written Description in Natural Language: The CarSim System

Arjan Egges, Anton Nijholt, Pierre Nugues (University of Trente, ISMRA): Generating a 3D Simulation of a Car Accident from a Formal Description: the CarSim System

Blanka Hanzlová: Trolling versus corpus linguistics

Claire Hardaker (Lancaster University): “Obvious trolls will just get you banned”: Trolling versus corpus linguistics

Attachments (45)