wiki:cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

Version 89 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro automatické zpracování textů. Z hlediska navazujících aplikací je výzkum zaměřen na komunikaci typu člověk-stroj a na internetové technologie soustředěné na analýzu, vytěžování a generování textů a řeči.

CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.

Vybrané projekty

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

Zajímavé aktuality

Karel Pepper navštívil Robotiádu a Robo-sobotu ve VIDA. Podívejte se: https://www.facebook.com/vidabrno/videos/196833171683514/ V pátek na Robotiádu VIDu navštívilo 1149 návštěvníků a v Robo-sobotu jich bylo 2467.

Potřebujete pro svůj projekt výpočty s GPU a nejlépe více než jedním? Pak se Vám může hodit návod na využití strojů Metacentra pro počítání neuronových sítí s GPU.

CZPJ ovládli roboti! Od prosince 2018 je součástí Centra sociální robot Karel Pepper. Od podzimního semestru je možné programovat robota Pepper v rámci nového semináře PV277 Programování sociálních robotů.

Více informací: ProgrammingRobotsCourse

Nový encyklopedický slovník češtiny, který vznikl ve spolupráci FF a CZPJ, získal prestižní cenu Slovník roku 2018.

Jaké korpusy přibyly v roce 2017? Novinky v korpusech 2017

CZPJ spustilo portál Nové české encyklopedie vyvinuté v rámci projektu FF MU. Návštěvnost portálu přesahuje tisíc stránek denně.

Aleš Horák z CZPJ komentuje Překladač Google pro Českou televizi: iVysílání ČT

CZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Více informací: PhD pozice

https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/Aktuality/WordItOut-word-cloud-1108244.png

V podzimním semestru jsme vypsali nový předmět pro zájemce o zpracování přirozeného jazyka. V předmětu se vystřídá několik přednášejících, každý přiblíží techniky používané v určité oblasti zpracování přirozeného jazyka s ohledem na současné nejnovější výsledky. Součástí každého kurzu je i praktická část u počítače.

Více informací: AdvancedNlpCourse?

>> Všechny aktuality

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip