wiki:NlpPepperShows

Karel Pepper Videos

Short videos of Czech dialogs of Karel Pepper the robot at NLP Centre FI MU
Krátká videa českých dialogů s robotem Karel Pepper v NLP Centru FI MU

List of videos

  1. nice-to-meet-you dialog in Czech / seznamovací dialog v češtině
  2. subtitles and language switching between Czech and English / titulky a přepínání mezi češtinou a angličtinou
  3. autonomous-recharge in Czech / automatické dobíjení v češtině
  4. Come with me dialog / Dialog Pojď se mnou
  5. "I can do computations " in Czech / "Umím počítat" v češtině
  6. "I can sing" in Czech / "Umím zpívat" v češtině
  7. Faculty Open Day Invitation in Czech / pozvánka na fakultní den otevřených dveří v češtině
  8. NLP lab invitation in Czech / uvítání v NLP labu v češtině
  9. Public transport in Czech / jízdní řád v češtině

nice-to-meet-you dialog in Czech / seznamovací dialog v češtině

subtitles and language switching between Czech and English / titulky a přepínání mezi češtinou a angličtinou

see https://gitlab.fi.muni.cz/nlp/dialog_switch_language_czc/ and https://gitlab.fi.muni.cz/nlp/dialog_subtitles/

autonomous-recharge in Czech / automatické dobíjení v češtině

see https://gitlab.fi.muni.cz/nlp/autonomous-recharge

Come with me dialog / Dialog Pojď se mnou

see https://gitlab.fi.muni.cz/nlp/dialog_coming

"I can do computations " in Czech / "Umím počítat" v češtině

see https://gitlab.fi.muni.cz/nlp/dialog_counting/

"I can sing" in Czech / "Umím zpívat" v češtině

Faculty Open Day Invitation in Czech / pozvánka na fakultní den otevřených dveří v češtině

NLP lab invitation in Czech / uvítání v NLP labu v češtině

Public transport in Czech / jízdní řád v češtině


Last modified 3 years ago Last modified on Nov 25, 2021, 10:28:31 AM