wiki:cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

Version 86 (modified by Ales Horak, 4 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro automatické zpracování textů. Z hlediska navazujících aplikací je výzkum zaměřen na komunikaci typu člověk-stroj a na internetové technologie soustředěné na analýzu, vytěžování a generování textů a řeči.

CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.

Vybrané projekty

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

Zajímavé aktuality

CZPJ ovládli roboti! Od prosince 2018 je součástí Centra sociální robot Karel Pepper. Od podzimního semestru je možné programovat robota Pepper v rámci nového semináře PV277 Programování sociálních robotů.

Více informací: ProgrammingRobotsCourse

Nový encyklopedický slovník češtiny, který vznikl ve spolupráci FF a CZPJ, získal prestižní cenu Slovník roku 2018.

Jaké korpusy přibyly v roce 2017? Novinky v korpusech 2017

CZPJ spustilo portál Nové české encyklopedie vyvinuté v rámci projektu FF MU. Návštěvnost portálu přesahuje tisíc stránek denně.

Aleš Horák z CZPJ komentuje Překladač Google pro Českou televizi: iVysílání ČT

CZPJ nabízí dlouhodobější pozice v rámci výzkumných a vývojových projektů pro doktorské a magisterské studenty s plánem PG studia. Ohodnocení je formou stipendií nebo částečných úvazků, představuje přitom výrazné navýšení standardního doktorského stipendia.

Více informací: PhD pozice

https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/Aktuality/WordItOut-word-cloud-1108244.png

V podzimním semestru jsme vypsali nový předmět pro zájemce o zpracování přirozeného jazyka. V předmětu se vystřídá několik přednášejících, každý přiblíží techniky používané v určité oblasti zpracování přirozeného jazyka s ohledem na současné nejnovější výsledky. Součástí každého kurzu je i praktická část u počítače.

Více informací: AdvancedNlpCourse?

>> Všechny aktuality

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip