{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (46 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

(empty) (45 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#3 NLP projekty stránka component1 assigned enhancement major Vít Baisa Mar 8, 2013
#4 článek TSD - WC Cleaner component1 closed wontfix task major Vít Baisa Jul 31, 2014
#2 implementace CBLM component1 closed fixed task major Vít Baisa Mar 8, 2013
#28 Aktualizovat články na nlp.fi.muni.cz NLPlab closed fixed task major Jul 31, 2014
#35 Chyby a nejasnosti ve vyhodnocení u metod pro rozšiřování TM NLPlab new defect major Ales Horak Feb 18, 2015
#19 Napsat teoretickou část BP Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Jul 31, 2014
#18 Skript na zpracování korpusu CEMAT Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Jul 31, 2014
#17 Vyčištění GNU-FDL slovníku Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Mar 18, 2013
#21 teoretická část BP(1) Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x383264 Jul 31, 2014
#20 Databáze + frekvence Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x383264 Jul 31, 2014
#9 CBLM článek na ACL 2015 component1 new article critical Vít Baisa Jan 13, 2015
#22 Daniel Kahneman - Myšlení rychlé a pomalé NLPlab new defect major Vít Baisa Mar 21, 2013
#23 Stephen E. Nadeau - The neural architecture of grammar NLPlab new task major Vít Baisa Mar 21, 2013
#24 Customizace stránek projektů na google code NLPlab new task major Vít Baisa Mar 21, 2013
#27 Tweak game Uhádni to slovo NLPlab new task major Vít Baisa Mar 1, 2014
#26 Skript na extrakci balíků témat z IS NLPlab closed fixed task major Vít Baisa Jul 31, 2014
#25 Konverze starých .conc souborů pro CPA NLPlab closed duplicate task major Vít Baisa Feb 27, 2014
#14 Clean CPA concordance files component1 closed fixed task minor Vít Baisa Feb 27, 2014
#16 Přidat due date do tracu NLPlab closed done enhancement major Vít Baisa Mar 8, 2013
#32 Úklid v adresáři projektu Rozšiřování TM NLPlab new task major xbusta1 Jan 28, 2015
#31 Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM NLPlab closed done task major xbusta1 Mar 10, 2015
#30 Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí NLPlab closed done task major xbusta1 Mar 10, 2015
#12 clanek o manatee do VLDB component1 new task major Miloš Jakubíček, xkovar3, pary Oct 19, 2012
#15 Upravit trac pro potřeby NLP centra component1 new task major xkocinc Mar 8, 2013
#29 Aktualizovat cisla miestnosti na webe NLPlab closed fixed defect major xkocinc Aug 7, 2014
#36 Journal paper about SET publications assigned article critical xkovar3 Dec 5, 2016
#37 Journal paper about bushbank publications assigned article major xkovar3 Dec 5, 2016
#39 Rewrite EFa SET assigned task major xkovar3 Dec 5, 2016
#42 error in parsing numbers in SET SET new defect major xkovar3 Dec 5, 2016
#44 punctuation detection and correction SET new project major xkovar3 Dec 5, 2016
#45 automatic regression tests for SET SET new task major xkovar3 Dec 5, 2016
#46 submit HonzaR's and mine paper about authorship and syntax publications assigned article major xkovar3 Dec 5, 2016
#38 paper in Nature publications assigned article minor xkovar3 Apr 21, 2016
#40 SET can use phrasal tokens in rules directly SET assigned enhancement minor xkovar3 Apr 21, 2016
#41 pipeline and web demo of SET for English and Slovak SET new enhancement minor xkovar3 Apr 25, 2016
#43 Dělení titulků SET new project minor xkovar3 Jul 29, 2016
#33 Zpracování překladové paměti DGT NLPlab closed done task major xmedved1 Feb 24, 2015
#34 Zarovnání dokumentu a referenčního překladu NLPlab closed done defect major xmedved1 Feb 24, 2015
#7 korpusy s koreferencí component1 accepted task major Vašek Jul 11, 2012
#11 add options to PDT2vert component1 closed invalid enhancement minor Vašek Jul 31, 2014
#13 Evaluation on PDT component1 closed worksforme task major Vašek Dec 11, 2012
#10 zero subjects in PDT2vert component1 closed worksforme enhancement minor Vašek Jul 22, 2012
#6 PDT2vert@aurora component1 closed fixed task major Vašek Mar 9, 2012
#1 Vzorový projekt component1 closed fixed enhancement major Zuzana Nevěřilová Sep 3, 2014
#5 Článek na TSD, dvoufázové strojové učení component1 closed fixed task major Jan Rygl Jul 31, 2014

konec semestru jaro 2013 (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#8 členové laboratoře do moin NLPlab closed fixed enhancement major xkocinc Jul 31, 2014
Note: See TracReports for help on using and creating reports.