Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#32 new task

Úklid v adresáři projektu Rozšiřování TM

Reported by: Vít Baisa Owned by: xbusta1
Priority: major Milestone:
Component: NLPlab Keywords: tm
Cc: Ales Horak, pary, Miloš Jakubíček Due Date:

Description

Uklidit v adresáři /nlp/projekty/skrivanek_nda:

 1. vymazat generované soubory, které jsou nepotřebné (obzvlášť
 2. uklidit v gitu (git status dává hodně nepěkný výstup)
 3. nastavit u generovaných souborů v gitu .gitignore
 4. promazat všechny nepotřebné soubory a vygenerovaná data

Prostě pořádně uklidit. :)

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by Vít Baisa

$ git status

# On branch master
# Changes to be committed:
#  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#	modified:  Makefile
#	modified:  index.cgi
#	modified:  input_form.tmpl
#	modified:  tmpl.html
#	new file:  tmpl2.html
#
# Changes not staged for commit:
#  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#	modified:  index.cgi
#	modified:  input_form.tmpl
#	deleted:  process_doc.sh
#	deleted:  process_mem.sh
#	modified:  tmpl.html
#	deleted:  tmpl2.html
#
# Untracked files:
#  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#	.htaccess
#	.htpasswd
#	backup/
#	outf/
#	pkl/
#	setegid
#	setegid.c
#	tmp/
#	tmx/
#	tools/
#	x
#	x.c
#	zip/

Prosím uklidit.

A veškerý nepoužívaný (zakomentovaný) kód ve skriptech maž, budeš ho mít v komitech, tak se k němu můžeš vrátit, ale když je skript z půlky zakomentovaný, tak se v něm nedá vyznat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.