Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

#42 new defect

error in parsing numbers in SET

Reported by: xkovar3 Owned by: xkovar3
Priority: major Milestone:
Component: SET Keywords: few hours
Cc: Due Date:

Description

reported by Michal Rott:

Koukam, ze slovo "let" ve spojeni s cislem dela docela problemy. Alespon si to myslim.

Koukni, prosim, na tyto vety:
Hanusch vedl obec od 90. let jako starosta.
Podle něj je současné sucho vůbec nejhorší od 50. let minulého století.
Agent Savoj se vrátil po 35 letech do Roudnice.
CIM Group uzavřela smlouvu na 20 let.

Moje znalosti syntaktickych vztahu jsou na velmi uzke urovni, ale mam pocit, ze by to mohlo být trošku jinak.

Michal

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by xkovar3

Keywords: few hours added
Note: See TracTickets for help on using tickets.