Opened 8 years ago

#41 new enhancement

pipeline and web demo of SET for English and Slovak

Reported by: xkovar3 Owned by: xkovar3
Priority: minor Milestone:
Component: SET Keywords:
Cc: Due Date:

Description

desamb pre slovenčinu sa mi podarilo rozbehať tu /nlp/projekty/syntax_sk/desam/desam_sk. Dáva to však niekedy k? ako tag a neviem prísť na to prečo, pritom majka by mala poskytovať správne dáta (je to predsa len desamb a neviem či vôbec niekto vie ako to funguje :D)

Pr: echo 'Zlý pes je veľké zviera' | /nlp/projekty/set/unitok.py --language=czech | ./desamb_sk 2>/dev/null

========
RFTagger mám tu /nlp/projekty/syntax_sk/RFTagger/slovak_annotation/annotate_sk.sh

  • momentalne neviem ako ho dostať do jednoduchej pipeline -> musím pozrieť ako sa to používa v sketchengine (dám vedieť keď to bude)

Pr použitia ./annotate_sk.sh vert
kde vert je výstup z echo 'Zlý pes je veľké zviera' | /nlp/projekty/set/unitok.py --language=czech -> lepší by bol však ešte asi tagsenteces ak sa vo vertikále nachádza viacero viet. Používa to totiž Milošov rftagger4vert a ten to tomu RFTaggeru sype po vetách .

Slovenský SET (skgrammar.set) máš z mojej diplomky (netuším však ako dokonale je to spravené).

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.