{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (46 matches)

A more complex example to show how to make advanced reports.

konec semestru jaro 2013 (1 match)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#8 členové laboratoře do moin NLPlab closed fixed enhancement major xkocinc Jul 31, 2014

(empty) (45 matches)

Ticket Summary Component Status Resolution Version Type Priority Owner Modified
#9 CBLM článek na ACL 2015 component1 new article critical Vít Baisa Jan 13, 2015
#36 Journal paper about SET publications assigned article critical xkovar3 Dec 5, 2016
#7 korpusy s koreferencí component1 accepted task major Vašek Jul 11, 2012
#12 clanek o manatee do VLDB component1 new task major Miloš Jakubíček, xkovar3, pary Oct 19, 2012
#15 Upravit trac pro potřeby NLP centra component1 new task major xkocinc Mar 8, 2013
#22 Daniel Kahneman - Myšlení rychlé a pomalé NLPlab new defect major Vít Baisa Mar 21, 2013
#23 Stephen E. Nadeau - The neural architecture of grammar NLPlab new task major Vít Baisa Mar 21, 2013
#24 Customizace stránek projektů na google code NLPlab new task major Vít Baisa Mar 21, 2013
#27 Tweak game Uhádni to slovo NLPlab new task major Vít Baisa Mar 1, 2014
#32 Úklid v adresáři projektu Rozšiřování TM NLPlab new task major xbusta1 Jan 28, 2015
#35 Chyby a nejasnosti ve vyhodnocení u metod pro rozšiřování TM NLPlab new defect major Ales Horak Feb 18, 2015
#37 Journal paper about bushbank publications assigned article major xkovar3 Dec 5, 2016
#39 Rewrite EFa SET assigned task major xkovar3 Dec 5, 2016
#42 error in parsing numbers in SET SET new defect major xkovar3 Dec 5, 2016
#44 punctuation detection and correction SET new project major xkovar3 Dec 5, 2016
#45 automatic regression tests for SET SET new task major xkovar3 Dec 5, 2016
#46 submit HonzaR's and mine paper about authorship and syntax publications assigned article major xkovar3 Dec 5, 2016
#38 paper in Nature publications assigned article minor xkovar3 Apr 21, 2016
#40 SET can use phrasal tokens in rules directly SET assigned enhancement minor xkovar3 Apr 21, 2016
#41 pipeline and web demo of SET for English and Slovak SET new enhancement minor xkovar3 Apr 25, 2016
#43 Dělení titulků SET new project minor xkovar3 Jul 29, 2016
#31 Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM NLPlab closed done task major xbusta1 Mar 10, 2015
#30 Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí NLPlab closed done task major xbusta1 Mar 10, 2015
#33 Zpracování překladové paměti DGT NLPlab closed done task major xmedved1 Feb 24, 2015
#34 Zarovnání dokumentu a referenčního překladu NLPlab closed done defect major xmedved1 Feb 24, 2015
#1 Vzorový projekt component1 closed fixed enhancement major Zuzana Nevěřilová Sep 3, 2014
#29 Aktualizovat cisla miestnosti na webe NLPlab closed fixed defect major xkocinc Aug 7, 2014
#5 Článek na TSD, dvoufázové strojové učení component1 closed fixed task major Jan Rygl Jul 31, 2014
#19 Napsat teoretickou část BP Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Jul 31, 2014
#18 Skript na zpracování korpusu CEMAT Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Jul 31, 2014
#21 teoretická část BP(1) Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x383264 Jul 31, 2014
#20 Databáze + frekvence Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x383264 Jul 31, 2014
#11 add options to PDT2vert component1 closed invalid enhancement minor Vašek Jul 31, 2014
#26 Skript na extrakci balíků témat z IS NLPlab closed fixed task major Vít Baisa Jul 31, 2014
#28 Aktualizovat články na nlp.fi.muni.cz NLPlab closed fixed task major Jul 31, 2014
#25 Konverze starých .conc souborů pro CPA NLPlab closed duplicate task major Vít Baisa Feb 27, 2014
#14 Clean CPA concordance files component1 closed fixed task minor Vít Baisa Feb 27, 2014
#17 Vyčištění GNU-FDL slovníku Morfologická segmentace češtiny closed fixed task major x333279 Mar 18, 2013
#16 Přidat due date do tracu NLPlab closed done enhancement major Vít Baisa Mar 8, 2013
#13 Evaluation on PDT component1 closed worksforme task major Vašek Dec 11, 2012
#10 zero subjects in PDT2vert component1 closed worksforme enhancement minor Vašek Jul 22, 2012
#6 PDT2vert@aurora component1 closed fixed task major Vašek Mar 9, 2012
#3 NLP projekty stránka component1 assigned enhancement major Vít Baisa Mar 8, 2013
#4 článek TSD - WC Cleaner component1 closed wontfix task major Vít Baisa Jul 31, 2014
#2 implementace CBLM component1 closed fixed task major Vít Baisa Mar 8, 2013
Note: See TracReports for help on using and creating reports.