Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

CD-DA X-Tractor

Domovská stránka programu (licencovaného pomocí Gnu Public License) se nachází na adrese http://sourceforge.net/projects/xtractor/.

CD-DA X-Tractor je jednoduchý, rychlý program pro digitální zálohování zvuku pomocí počítačových CD mechanik. Pokud váš HW podporuje Digital Audio Extraction (DAE) a má nainstalovaný ASPI ovladač, je X-Tractor připraven číst zvuk přímo z hudebního CD a ukládat jej na pevný disk buď ve formátu WAV, MP3 nebo Ogg Vorbis. Pro převod fo formátu MP3 je implementována podpora kodérů BladeEncoder i Lame Encoder. X-Tractor má své kořeny v programu AKRip.

Rychlo-rippování

 1. Spusťte program. Zástupce by se měl nacházet: Start, menu Programy ==> CD-DA X-Tractor, položka CD-DA X-Tractor.
 2. Nastavte mechaniku, kterou chcete použít ke čtení dat (nabídka Options, položka CD, roletová lišta Drive).
 3. Vložte audio CD do mechaniky a stiskněte tlačítko Refresh (v hlavním okně první zleva). Pokud chcete, aby program vypisoval obsah CD při svém spouštění, aktivujte položku Autoscan TOC v nabídce Options na kartě CD.
 4. Nastavte pracovní adresář pro soubory a jejich výstupní zvukový formát: karta Output (v menu Options). Ze zvukových formátů jsou k dispozici Raw audio, WAV, Lame encoder, Blade Encoder (není součástí programu, nutná externí instalace) a Ogg Vorbis Encoder.
 5. Nyní zvolte zvukové stopy, které chcete zálohovat. Pokud chcete zvolit všechny stopy, docílíte toho pomocí položky Select All v nabídce Edit. Pro automatizaci selekce programem aktivujte položku Autocheck tracksv nabídce Options - první karta.
 6. Jestliže budete převádět data do formátu MP3, zkontrolujte nastavení vlastností v nabídce Options, položkaMP3 (viz násl. obr.).

Pokud jde o bitrate, platí zde pravidlo: Čím vyšší, tím kvalitnější, avšak zároveň tím větší spotřeba volného místa na disku (kvůli velikostem souborů). Rozumné rozmezí se nalézá mezi 128 až 192 Kb/s. Dále vřele doporučuji zapnout položku Enable VBR, která aktivuje funkci proměnlivého toku dat záznamu (bitrate). Při nenáročných hudebních partiích je tok menší, zatímco při náročných je tomu naopak. Tímto způsobem nepřicházíte o kvalitu zvuku a zároveň je celková velikost souboru (oproti normálnímu MP3 souboru) mnohem menší. Pokud chcete automatické ukládání ID3 informací do souborů, aktivujte položku Enable ID3 Tags.

 1. Jestliže jste neaktivovali položku Enable CDDB v nabídce Tools (pro zaslání dotazu na CDDB nutno použít tlačítko Refresh) a chcete editovat jména skladeb, klikněte levým tlačítkem myši na skladbu a zvolte položkuRename v nabídce Edit nebo na skladbu klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte položku se stejným jménem.
 2. Pokud jste aktivovali Enable ID3 Tags (viz dva body zpět) a nemáte přístup k CDDB, nastavte nyní ručně ID3 informace pro vaše CD pomocí prvního tlačítka zprava v hlavním okně programu
 3. Pomocí druhého tlačítka zleva zpusťte extrakci (a komprimaci).

File

 • Refresh CD znovu načte obsah CD vloženého do mechaniky. Stejného výsledku docílíte stisknutím tlačítkaRefresh na nástrojové liště.
 • Rip Tracks začne ukládat na disk skladby, které jsou zaškrtnuty.
 • Exit ukonči program.

Edit

 • Rename umožní přejmenování zvolené položky (označené v hlavním okně).
 • Select All aktivuje označení všech stop (pro uložení na disk).
 • Invert Selection Obrátí současné nastavení stop pro zálohování (aktivní na neaktivní a naopak).

Options

 • Output Options se použije pro nastavení pracovního adresáře pro ukládání skladeb a volbu výstupního zvukového formátu.
 • MP3 Settings umožní nastavit bitrate (i VBR), ID3, CRC.
 • CDDB settings obsahuje nastavení CDDB serveru (CGI) a HTTP proxy.
 • Edit ID3 Tag poskytuje editaci ID3 informací.
 • Hicolor Buttons nastaví pěknější, 24-bitové obrázky pro tlačítka na nástrojové liště.

Tools

 • Enable ID3 je další z míst, kde se aktivuje/deaktivuje použití ID3 tagů.
 • Enable CDDB - Pokud je aktivní, dotazuje se (při každém stisknutí tlačítka Refresh) CDDB databáze na možné informace o CD, které slouží jako základ ID3 tagů.

Help

 • About CD-DA X-Tractor ukáže základní informace o programu (současně používanou verzi) a verzi programu BladeEnc, pokud je nainstalován.
 • Topics spustí nápovědu v internetovém prohlížeči.

Nástrojová lišta

 • Refresh znovu načte obsah právě vloženého CD.
 • Rip spustí proces zálohování skladeb, které jste označili.
 • Options otevře dialog, ve kterém měníte nastavení programu.
 • ID3 Edit umožní editaci ID3 informací.

Další informace o nastavení programu (Options)

CD

 • Read Algorithm nastaví algoritmus pro čtení. Pokud není výsledný zvuk v pořádku nebo se vám nedaří převod, zkuste jiná nastavení, která jsou zde k dispozici.
 • Jitter Correction - Pokud je nastavena na Always, program bude vždy kontrolovat data ve výstupním souboru pomocí překryvného (dublovaného) čtení. Při nastavení On Error použije tuto korekci pouze v případě, že mechanika ohlásí chybu čtení. (Přesun dat z CD probíhá rychleji, než při volbě "Always".)
 • Read Track je maximální počet snímků, které se budou číst najednou (některé mechaniky nemohou číst více jak 27 snímků).
 • Jitter Check je počet snímků, které se program pokouší porovnat při aktivované korekci.
 • Overlap - Počet snímků, které budou dublovaně kontrolovány. Počet musí být nejméně 2 krát větší, než je hodnota použitá v předchozím nastavení.
 • Reset nastaví původní hodnoty pro Jitter Correction.

MP3 - General

 • Bitrate umožňuje zvolit bitovou šířku záznamového souboru (pozn. při použití VBR - Variable Bit Rate - tato položka reprezentuje minimální bitrate).
 • Enable ID3 Tags - K souborům budou přidány ID3v1 informace (ID3v2 nejsou zatím podporovány). Pokud nebyly před zálohováním vloženy žádné informace o CD, ID3 tagy nebudou vytvořeny ani v případě, že byla tato položka aktivní.
 • Generate CRC způsobí vytváření CRC pro každý zvukový (MP3) snímek.
 • Original nastaví příznak "Original" v MP3 souboru.
 • Copyright nastaví příznak "Copyright" v MP3 souboru.
 • Private nastaví příznak "Private" v MP3 souboru.

MP3 - Lame Encoder

 • VBR Quality s hodnotami 0 až 9, kde 0 představuje nejvyšší kvalitu, při které se prodlužuje celkový čas převodu (doporučuje se nastavit 4 nebo méně).
 • Write VBR Header způsobí zapsání hlavičky VBR do MP3 souboru. Ta napomáhá přehrávačům určit správnou délku souboru (skladby).

Vorbis

 • VBR Bitrate nastaví šířku průměrného VBR.
 • Version se používá k popisu více verzí stejné skladby. Bývá uložena v hlavičce souboru.
 • Description umožňuje krátký popis obsahu skladby.
 • Genre specifikuje žánr, do kterého hudba patří.
 • Date uloží informace o dnu nahrávky.
 • Location = místo pořízení nahrávky
 • Copyright obsahuje informace o možném použití kopie.

Informace o formátu Ogg Vorbis naleznete na www stránce NLP - Ogg_Vorbis.

Misc - M3U playlist

 • Enabled - Jestliže je tato položka aktivní, po převodu skladeb bude vytvořen soubor, ve kterém budou uložena jména a informace o extrahovaných skladbách ve formátu M3U.

Misc - Filename Macros

Zde si můžete zvolit, jak budou automaticky pojmenovány vzniklé soubory. Mechanismus pracuje takto:

 1. Jestliže napíšete do políčka makro, bude použito. $T bude nahrazeno číslem skladby, $N jménem skladby,$A jménem skupiny nebo umělce a $L titulem alba. Ostatní "makra" - $COKOLI - budou ignorována. Malý příklad najdete na předchozím obrázku.
 2. Jestliže není vloženo žádné makro, avšak soubory byly přejmenovány (ručně nebo pomocí CDDB), pak bude použito jejich jméno pro výstupní soubor.
 3. Jinak bude soubor pojmenován: Track x.příp, kde "x" je číslo skladby a ".příp" je přípona zvukového formátu, který byl nastaven pro výstupní soubor.

Uložení určité části CD

Pokud potřebujete uložit z CD jen část jedné či více skladeb nebo sloučit více skladeb v jednu, otevřete si okno Rip segment v nabídce File.

Horní posuvník reprezentuje počáteční snímek segmentu a spodní naopak koncový. Při kliknutí vlevo/vpravo od posuvníku jej můžete posouvat na začátek současné/příští skladby. Dále můžete vložit počáteční a koncový snímek ručně. Délka vámi zvoleného segmentu se ukáže ve formátu minuty:sekundy:snímky (jeden snímek je 1/75 sekundy). Na předchozím obrázku je např. nastaveno uložení druhé a třetí skladby do jednoho souboru.