wiki:cs/OCemSeMluvi

Version 9 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

O čem se mluví ve světě

Prezentace studentů předmětu PLIN037 Sémantika a počítače

Úkolem bylo najít zajímavý článek na libovolné mezinárodní konference a představit jej ostatním. Alternativou byl vlastní průzkum v nějaké oblasti.

Podzimní semestr 2013

Týna Zemková: Sémantika a obrázky

  1. Lawrence Zitnick, Devi Parikh (Microsoft Research, Virginia Tech): Bringing Semantics Into Focus Using Visual Abstraction
    dalších asi 200 příkladů

Adéla Kereková: Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích

Igor Boguslavsky (Artificial Intelligence Department – Universidad Politécnica de Madrid) Semantic Analysis Based on Linguistic and Ontological Resources

Květa Mrštíková: Jak vyprávět příběhy

Neil McIntyre and Mirella Lapata (School of Informatics, University of Edinburgh): Learning to Tell Tales: A Data-driven Approach to Story Generation

Dáša Husárová: Rozpoznávání výhrůžných postů na Twitteru

Nelleke Oostdijk and Hans van Halteren (Radboud University Nijmegen, Dept. of Linguistics): N-Gram-Based Recognition of Threatening Tweets

Irena Diatelová: Chatbots

Jiyou Jia (School of Education, Peking University): CSIEC: A computer assisted English learning chatbot based on textual knowledge and reasoning

Michal Cukr: Semantic Search Engine

přehled vyhledávačů, které zapojují informace o významu

Attachments (45)