wiki:cs/OCemSeMluvi

Version 4 (modified by Zuzana Nevěřilová, 8 years ago) (diff)

--

O čem se mluví ve světě

Prezentace studentů předmětu PLIN037 Sémantika a počítače

Úkolem bylo najít zajímavý článek na libovolné mezinárodní konference a představit jej ostatním. Alternativou byl vlastní průzkum v nějaké oblasti.

Podzimní semestr 2013

Kristýna Zemková: Sémantika a obrázky::

  1. Lawrence Zitnick, Devi Parikh (Microsoft Research, Virginia Tech): Bringing Semantics Into Focus Using Visual Abstraction
    dalších asi 200 příkladů

Adéla Kereková: Sémantická analýza založená na lingvistických a ontologických zdrojích::

Igor Boguslavsky (Artificial Intelligence Department – Universidad Politécnica de Madrid) Semantic Analysis Based on Linguistic and Ontological Resources

Attachments (45)