Čeština
English
  • Vítejte na stránkách NLP Centra!
  • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
  • Analýza přirozeného jazyka
  • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
  • Studujte jednu ze specializací!
  • Členové laboratoře

Smuteční oznámení o úmrtí prof. Karla Paly

S velkým zármutkem oznamujeme, že ve středu 15.února 2023 ráno zemřel ve věku nedožitých 84 let emeritní profesor naší fakulty Karel Pala. Na FI působil od jejího vzniku v roce 1994 až do loňského roku, kdy mu již zdravotní stav neumožňoval aktivní práci. Založil zde již v roce 1997 laboratoř zpracování přirozeného jazyka a související studijní zaměření, kterým prošly stovky studentů. Během jeho téměř třicetiletého působení u něj absolvovalo i devatenáct doktorských studentů, kteří se společně s ním podíleli na realizaci mnoha větších i menších národních a mezinárodních výzkumných projektů. Stál u zrodu mnoha úspěšných a stále používaných nástrojů pro automatické zpracování češtiny (zejména morfologických a syntaktických analyzátorů) a databází (sémantických sítí, valenčních lexikonů, tezaurů). V roce 2009 byl oceněn medailí ministra školství za projekt Internetové jazykové příručky. V roce 2014 byl oceněn ministrem vnitra za bezpečnostní výzkum v oblasti určování autorství anonymních textů.

Především pak mnoho z nás získal svým přátelským přístupem pro svůj obor, čímž předurčil naši další profesní dráhu. Toho si budeme vždy velmi vážit.

za kolektiv Centra zpracování přirozeného jazyka, Pavel Rychlý