Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, FILOZOFICKÁ FAKULTA

PLIN021 Sémantická analýza v praxi, projekt

Vypracovala: Stanislava Sedláčková (118285), semestr: jaro 2013

Obsah

 1. Analýza dotazů
 2. Podstata analýzy dotazů
  1. Syntaktická analýza (parsing) a sémantická analýza
  2. Přizpůsobení analýzy dotazů
  3. Účelové relace (special-purpose relations)
 3. Implementace pravidel v Prologu
 4. Jádro dotazu a detekce LATu
  1. Zlepšování detekce uvnitř dotazu
  2. Extrakce LATů z kategorií
  3. Spolehlivost odhadu LATu
  4. Učicí se LATy z předešlých dotazů v kategorii
  5. Hodnocení
 5. Klasifikace dotazů a detekce Qsekcí (QSections)
  1. Klasifikace dotazů (Question Classification)
  2. Metody pro zpracování speciální otázek (Special Questions)
   1. Rozklad otázky a syntéza odpovědí
   2. Omezení a slovní hříčky (constraints and puns)
   3. Lexikální omezení
   4. Omezující objekty (constraint objects)
   5. Slovní hříčky
  3. QSekce (QSections)
  4. Hodnocení
 6. Zdroje

Abstrakt

Tato práce je založena na článcích IBM Výzkumného centra pro systém Watson zabývajícími analýzou dotazů systému Watson „Question analysis: How Watson reads a clue“ [1] a speciálními otázkami a metodami jejich analýzy: „Special questions and techniques [2]“. Práce může být rozsáhlejší kvůli uvádění konkrétních příkladů, nicméně bez jejich užití mi přišlo vykládání o metodách analýzy systému Watson nedostatečně srozumitelné. Z důvodu mé omezené znalosti odborné terminologie v dané oblasti raději uvádím při překladech v závorkách také originální anglické termíny. Stejně tak uvádím některé příkladové věty jak v češtině tak v angličtině, případně pouze v angličtině – nebylo-li v mých silách zaručit korektní překlad nebo kdy se jednalo o příklady příkazů v programovacím jazyce Prolog.

Odkazy na další články zabývajícími se systémem Watson, které jsou volně přístupné online, uvádím na konci práce, v kapitole Zdroje.

Text práce

PDF 276KB

6 Zdroje

Další zdroje o systému Watson: