Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Jak opravdu vznikl svět?

 1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
 2. Oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
 3. Bůh řekl: "Budiž data."
 4. Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo." A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
 5. A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty. "Stvořil počítače a nazval je hardwarem, a oddělil software od hardwaru.
 6. Softwaru ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy- velké a malé a řekl jim: "Jděte a množte se, naplňte celou paměť."
 7. Ale unudilo se Bohů samému vytvářet programy a řekl si: "Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům."
  Stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval.
  Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: "V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z >> Windows << nic nespouštěj nebo zemřeš.
 8. Bůh řekl: "Není dobře, když je Programátor sám, stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci."
  Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora, a zavedl za programátorem.
  To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
 9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, které Bůh stvořil.
  Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?"
  A řekl Uživatel: "V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři >> Windows << ne, nebo zemřeme."
  A řekl Bill Uživateli: "Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře >> Windows << budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít."
  I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodné závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné, nainstaloval Windows na svém počítači.
  A řekl Programátorovi, že to je dobře, a on si ho taky nainstaloval.
 10. A hned šel Programátor hledat nové drivery. A bůh se zeptal: "Kam jdeš?"
  A on řekl: "Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu."
  A na to Bůh: "a kdo ti řekl, že potřebuješ drivery?. Nespustil jsi náhodou programy z adresáře >> Windows <<?"
  Programátor odpověděl: "Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows."
  A řekl Bůh Uživateli: "Proč jsi to udělal?"
  Uživatel odpověděl: "Bill mě navedl."
 11. A řekl Bůh Billovi: "Protože jsi to udělal, budeš navěky prokletý mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky té bude uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows."
 12. A uživateli řekl Bůh: "Windows tě velmi zklamou a zničí tvoje zásoby, budeš muset používat špatně programy, a bez programátora neuděláš ani ránu."
 13. Programátorovi zase: "Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu čela budeš stále opravovat svoje dílo."
 14. Odpravil je z Počítačového Centra, a vstup zabezpečil heslem.
 15. General protection fault.

TestTab