Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Program Euromasters in Speech and Linguistics - Mistři Evropy v jazyku i řeči

Důvody vzniku programu Euromasters in Speech and Linguistics

Pokusy vyvinout systém, který by používal lidskou řeč jako prostředek pro komunikaci s počítaci, ukázaly, že k dosažení úspěchu je potřeba pokročit jak v oblasti rozpoznávání řeči, tak zpracování přirozeného jazyka (NLP) celkově. Při pohledu na růst v oblasti jazykového inženýrství se výrazně zvyšuje poptávka po lidech, kteří jsou schopni pracovat v týmech složených ze specialistů na mluvenou řeč, NLP i informatiku.

Členové těchto týmů by měli být schopni pracovat společně a měli by tedy rozumět hlavním aspektům dalších příbuzných oborů. Těžko bychom hledali nějaký existující studijní obor zaměřený na mluvenou řeč nebo na NLP, jenž by propojil tyto dvě oblasti, a to i v připadech, kdy jsou oba vyučovány v rámci jedné instituce.

Participující organizace

V rámci platformy programu Evropské unie Sokrates vytvořilo a implementovalo sdružení universit v Aalborgu, Athénách, Barceloně, Bonnu, Brně, Edinburghu, Erlangenu, Essexu, Lausanne, Saarbruckenu, Sheffieldu, Stuttgartu, Patrasu a Utrechtu program studia, které umožnilo studentům získat kvalifikaci potřebnou pro týmovou práci v jazykového inženýrství.

Organizace studia

Kvůli právním bariérám znemožňujícím realizovat magisterský stupeň na celoevropské úrovni bylo rozhodnuto schéma, které kombinovalo národní systémy s požadovaným obsahem studia. Student, který studoval v rámci programu "European Masters in Speech and Linguistics", nehledě na zemi nebo vzdělávací systém, opustil universitu s diplomem v rámci národních zvyklostí a s osvědčením dokládajícím, že student splnil všechny požadavky pro Masters.

Záštita

Tento projekt posvětily Evropská asociace pro mluvenou řeč (The European Speech Communication Association) a Evropské shromáždění asociací pro počítačovou lingvistiku (European Chapter of the Association for Computational Linguistic). Jejich prezidenti výše uvedené osvědčení podepisovali.

OBSAH STUDIA

Obsah Euromasters je vymezen následujícími tématickými oblastmi:

 • Teoretická lingvistika
 • Fonetika a fonologie
 • Kognitivní modely pro zpracování řeči a jazyka
 • Zpracování přirozeného jazyka
 • Zpracování řečových signálů
 • Rozpoznávání řeči na pomocí statistických vzorů
 • Aplikace jazykového inženýrství

Ke každé této oblasti byl vytvořen rozsáhlý kontrolní seznam, který slouží k posouzení, jak jednotlivé výukové kursy pokrývají program European Masters.

Navíc se očekává, že každý student tohoto programu stráví alespoň tři měsíce v zahraničí. Nedílnou součástí studia je taktéž ověřování dovedností v praxi, nejlépe v průmyslu. V plánu bylo jednou ročně uspořádat Velikonoční (Letní) školu, na které by se sešli všichni studenti tohoto programu. V jejím rámci by byli naplánovány intenzivní studijní kursy, presentace na průmyslových aplikacích a - v dlohodobém horizontu - i pokusy se zkoušením.

Účast university

Katedry, které si přáli účastnit se programu EuroMasters, museli poskytnout následující informace:

 • Popis kursů vypisovaných katedrou s ohledem na předepsaný obsah EuroMasters - viz zde
 • Následovat má průchod studenta studiem včetně odborných stáží a získaných národních diplomů.
 • Pokud se to požaduje, je potreba navrhnout, jak si může student doplnit chybějící obsah jinde, tj. kursy jiných universit.
 • Popis, jak bude výměna studentů realizována (nejčastěji to bude v rámci programu Socrates/Erasmus, aby bylo možno se vyhnout problémům s poplatky).
 • Procedury, které provede zkouškova komise katedry (oboru), než student obdrží osvědčení European Master.

Přihlášky kateder byli projednány Radou tohoto projektu (Master Board).

Účast studentů

Studenti, kteří chtěli získat osvědčení European Master, mohli tento program absolvovat na libovolné zúčastněné universitě. Optimální volba závisela téměř výlučně na kvalifikaci a předchozích studiích oboru. Možnosti se v současné době pohybovali mezi plným čtyřletým studiem (bez předchozích požadavků) až po dvou nebo třísemestrální studium, které však vyžadovalo předchozí kvalifikaci.

Další informace najdete na tomto místě.