Čeština
English
 • Vítejte na stránkách NLP Centra!
 • Zapojte se do vývoje softwarových nástrojů!
 • Analýza přirozeného jazyka
 • Vyzkoušejte si korpusy o velikosti knihoven online!
 • Studujte jednu ze specializací!
 • Členové laboratoře

Cdda2wav

Je vzorkovací program, který uloží zkuková data z CD do WAV souborů. Umí číst také určité části audio CD nebo multimediálních CDROM (obsahujících zvukové části). Ty mohou být uloženy do souboru, zřetězeny s jinými příkazy (pipe) nebo posílány na zvukové zařízení. Příkaz cdda2wav znamená převod z formátu CDDB (Compact Disc Digital Audio) do formátu WAV (zvukový vzkorkovací formát zavedený firmou Microsoft).

Použití

cdda2wav [přepínače] [audiosoubory ...] nebo [-] (pro stand. výstup)
např. cdda2wav -B 01.wav 02.wav ... nebo cdda2wav -R (pro výpis) 

Přepínače

Jelikož se jedná o program bez grafické nádstavby, je zde uveden jednoduchý výčet přepínačů, pomocí kterých můžete měnit vlastnosti nastavení:

 • -D zařízení --device
  • nastaví zařízení jako zdroj pro čtení CDDA. Např. "/dev/cdrom" pro rozhraní cooked_ioctl a "Bus,ID,Lun" progeneric_scsi rozhraní;
 • -c kanály --channels
  • 1pro mono nebo 2 pro stereo nahrávání nebo s pro stereo nahrávání s oběma kanály prohozenými;
 • -s --stereo
  • nastaví stereo nahrávání;
 • -m --mono
  • nastaví mono nahrávání;
 • -x --max
  • nastaví maximální (CD) kvalitu;
 • -b bity --bits-per-sample
  • počet bitů na vzorek na kanál: 812 nebo 16;
 • -r poměr --rate
  • nastaví počet vzorků za sekundu. Možné hodnoty zjistíte pomocí příkazu cdda2wav -R;
 • -a dělitel --divider
  • nastaví poměr na 44100Hz / dělitel. Možné hodnoty zjistíte pomocí příkazu cdda2wav -R;
 • -R --dump-rates
  • vypíše seznam všech kombinací počtu bitů na vzorek a jejich dělitele;
 • -t stopa+koncová_stopa --track
  • zvolí počáteční stopu a volitelně i koncovou stopu;
 • -i index --index
  • nastaví počáteční index;
 • -O audio_typ --output-format
  • může být wav (pro wav soubory) nebo aiff (pro apple/sgi aiff soubory) nebo aifc (pro apple/sgi aifc soubory) nebo au nebo sun (pro sun .au PCM soubory) nebo cdr nebo raw (pro bezhlavičkové soubory pro použítí pro vypalovačky);
 • -d délka --duration
  • nastaví délku nahrávání v sekundách nebo snímcích. Snímky (sektory) jsou indikovány příponou "f" (např. 10f pro 10 sektorů). 0 nastavuje čas na celou stopu;
 • -B --bulk
  • kopíruje každou stopu do samostatného souboru;
 • -w --wait
  • čeká na signál, poté začíná nahrávat (vynechání prázdných míst skladeb);
 • -e --echo
  • kopíruje zvuková data přímo na zvukové zařízení, např. "/dev/dsp";
 • -v ůroveň --verbose-level
  • vytiskne informace o CD, kde "úroveň" je součet množství čísel, které jsou v rozmezí 0 až 63 (Pokud chcete informace kombinovat, jednoduše dané hodnoty sečtěte a použijte výsledek):
Číslo Popis
0nezobrazí nic (je tichý)
1ukáže obsah
2ukáže souhrn parametrů rpo nahrávání
4určí a zobrazí seznam offsetů
8obnoví a zobrazí MCN (Media Catalog Number)
16obnoví a zobrazí všechny ISRC (International Standard Recording Codes)
32ukáže obsah záznamu v počátečním sektoru
64ukáže obsah s názvy stop
 • -J --info-only
  • výsledek nezapisuje do souboru, pouze podá informace o disku;
 • -S rychlost --speed-select
  • nastaví čtecímu zařízení jednu z možných rychlostí pro čtení;
 • -q --quiet
  • pracuje tiše, žádný výstup na obrazovku;

Implicitní nastavení

stereo ("-s"), 16 bit ("-b 16"), 44100.00 Hz ("-r 4.41e+04" nebo "-x"), track 1 ("-t1"), no offset (přepínač "-o"), one track (přepínač "-B"), type wav 'audio' ("-O wav"), don't wait for signal (přepínač "-w"), not quiet (připínač "-q"), not verbose (přepínač "-v" nebo "-V"), use generic_scsi (přepínač "-i"), device [yourSCSI_Bus,yourSCSI_ID,yourSCSI_LUN], aux /dev/cdrom (přepínač "-D"), sound device /dev/dsp ("-e").

Konverze do jiných zvukových formátů

pro konverzi použijte program sox, pro přímou extrakci do formátu MP3 použijte program cdda2mp3.

SOX - použití

sox - Sound eXchange: univerzální překladatel vzorků zvuku;

sox infile outfile např. sox 01.wav 01.mp3