PA026 Projekt z umělé inteligence - jaro 2019

URL
http://nlp.fi.muni.cz/uiprojekt/
Návaznost
navazuje na předmět PB016 Úvod do umělé inteligence. Volba programovacího jazyka ovšem (narozdíl od PB016, kde se pracuje s Prologem a Pythonem) není nijak omezena, záleží pouze na studentech.
Rozvrh
Pá 10:00-11:50 C416
Osnova
Literatura
Hodnocení
Student si v průběhu semestru: Hodnocení prospěl je uděleno za zdárný průběh tohoto postupu.
Prezentace
V níže uvedených termínech probíhají společné prezentace. Pro každý termín je uvedená předpokládaná fáze vývoje projektu a náplň prezentace. I v případě, ze při implementaci nastalo zpoždění si připravte prezentaci v termínu, kde ukážete současný stav a upřesníte jednak důvody zpoždění a popis způsobu, jak je budete řešit.

Prezentace před uvedeným termínem nahrajte do příslušné odevzdávárny. Spolu s poslední prezentací nahrajte i archív s hotovým projektem a dokumentací.


Příklady předchozích projektů
Vybrané projekty z předchozích let: