PA026 Projekt z umělé inteligence - jaro 2020

URL
http://nlp.fi.muni.cz/uiprojekt/
Návaznost
navazuje na předmět PB016 Úvod do umělé inteligence. Volba programovacího jazyka ovšem (narozdíl od PB016, kde se pracuje s Prologem a Pythonem) není nijak omezena, záleží pouze na studentech.
Rozvrh
Út 12:00-13:50 B411
Osnova
Literatura
Hodnocení
Student si v průběhu semestru: Hodnocení prospěl je uděleno za zdárný průběh tohoto postupu.
Prezentace
V níže uvedených termínech probíhají společné prezentace. Pro každý termín je uvedená předpokládaná fáze vývoje projektu a náplň prezentace. I v případě, ze při implementaci nastalo zpoždění si připravte prezentaci v termínu, kde ukážete současný stav a upřesníte jednak důvody zpoždění a popis způsobu, jak je budete řešit.

Prezentace před uvedeným termínem nahrajte do příslušné odevzdávárny. Spolu s poslední prezentací nahrajte i archív s hotovým projektem a dokumentací.
Distanční výuka: V průběhu distanční výuky připravte prezentace tak, jak bylo domluveno. Prezentování bude formou videokonference v čase podle rozvrhu. Pokud by se někdo nemohl připojit, je také možné vytvořit a odevzdat nejpozději jeden den před prezentací i audio/video komentář k prezentaci. Viz např. https://is.muni.cz/do/mu/samostudium/pages/01-prednaska.html.


Příklady předchozích projektů

Vybrané projekty z předchozích let: