wiki:cs/ProStudenty

Version 18 (modified by Zuzana Nevěřilová, 8 years ago) (diff)

--

Informace pro studenty

Zajímají vás jazykové technologie (vyhledávače, strojový překlad, strojové učení, prediktivní psaní, klasifikace dokumentů, automatická sumarizace textu, odpovídání na otázky, dolování znalostí)? Zajímá vás zpracování opravdu velkých dat? Rozlížíte se po fakultě a všimli jste si "akvárií"? Stále hledáme nové spolupracovníky. Následující odkazy jsou určeny jak těm, kteří práci v Centru zpracování přirozeného jazyka zvažují, tak ostatní, kteří se k nám už přidali:

Máte zájem pracovat v CZPJ?

termíny z lingvistiky pro informatiky, termíny z počítačové lingvistiky pro všechny, překlad do angličtiny

pro všechny, kteří si nejsou jistí, jestli jsou pro CZPJ ti praví

pokud už jste členy CZPJ, vztahují se na vás stručná pravidla

dlouhé články od velkých guru našeho oboru, krátké zajímavosti a pikanterie, vše ze světa počítačové lingvistiky, lingvistiky, umělé inteligence, lexikografie

Chcete si zapsat předměty CZPJ nebo studovat specializaci?

méně formální seminář pro zájemce o zpracování přirozeného jazyka, podmínkou úspěšného ukončení je prezentace vlastní myšlenky či práce v průběhu semestru

oficiální informace z Fakulty informatiky, potřebujete znát, studujete-li specializaci Zpracování přirozeného jazyka

neoficiální rozcestník pro zájemce o obor

Další specializované informace:

jazykový korpus je místem, kde začíná většina výzkumu v oblasti zpracování přirozeného jazyka, zjistěte, co je korpus, jak je udělaný, co jsou metadata, co je značkování

pracujete-li v CZPJ, můžete využít následující softwarové nástroje

Návody

práce s map-reduce, práce na strojích nymfe

práce s relačními databázemi na strojích CZPJ

co dělat, jestliže něco nefunguje