wiki:cs/SkenovaniCZPJ

Skenování v CZPJ

Následující odkazy obsahují informace o skenerech a programovém vybavení (spolu s návody na použití), které jsou k dispozici v CZPJ. Další zdroj informací naleznete na fakultních stránkách.

Technické prostředky

Programy

OCR - optické rozpoznávání znaků

Některé rastrové formáty a jejich vlastnosti

Last modified 8 years ago Last modified on Jul 31, 2014, 2:04:14 PM