wiki:cs/TemataBP

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Extrakce událostí z webové stránky doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Inerpret jazyka pro návrh diskuzních robotů AIML 2.0 v Pythonu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Simulační prostředí pro robota Pepper doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648

Last modified 3 years ago Last modified on Jul 17, 2017 4:09:47 PM