wiki:cs/TemataBP

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automatická analýza anaforických odkazů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická sumarizace textu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická tvorba mofologických pravidel z anotovaných textových korpusů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatické nalézání odpovědí na otázky doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Detekce propagandy doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Rozpoznávání řeči pro češtinu pomocí CMUSphinx doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Simulační prostředí pro robota Pepper doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Učení českého diskuzního robota doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze přirozeného jazyka doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648

Last modified 5 years ago Last modified on Jul 17, 2017, 4:09:47 PM