wiki:cs/TemataBP

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatic Creation of Dictionary Definitions Supervisor: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Automatic Anaphora Resolution Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatic Creation of Morphological Rules from Annotated Text Corpora Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Czech Chatbot Using ChatScript Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Simulation Environments for the Pepper Robot Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specialized Dictionary Application Based on the DEB Platform Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Training a Czech Discussion Robot Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
New Grammatical Phenomena in Logical Analysis of Natural Language Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Vyhodnocení tokenizace textů Supervisor: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., učo 3692

Last modified 4 years ago Last modified on Jul 17, 2017, 4:09:47 PM