wiki:cs/ZpracovaniAudia

Zpracování audia

Jak si zálohovat zvuk z hudebních nosičů? Jak si převést vlasní hudbu do formátů, které zredukují velikost na nezbytné minimum, avšak zachovají patřičnou kvalitu? Následující stránky by měly obsahovat jednoduché návody, jak na to. Pro operační systém Microsoft Windows je zde zástupce z oblasti freeware, program CD-DA X-Tractor (http://sourceforge.net/projects/xtractor/). Oblast Linuxu zde zastupují programy ripperX a cdda2wav. Nutno dodat, že softwareové vybavení v této oblasti je velmi bohaté. Záleží tedy na každém jednotlivci a jeho preferencích. Poslední 2 odkazy by měly obsahovat popisy hudebních formátů MPEG Audio Layer 3 (MP3) a Ogg Vorbis (OGG).

Microsoft Windows

Debian GNU/Linux

Zvukové formáty

Last modified 7 years ago Last modified on Jul 1, 2014, 2:25:10 PM