wiki:cs/Bugreporting

Bugreporting


Pokud při své práci objevíte chybu v některém programu, pak se obraťte na příslušnou kontaktní adresu:

Obecné aplikace, systémové programy nlpunix@aurora
ajka ma@aurora
maxxl, gslov slovniky@aurora
nlpis nlpis@aurora
visdic visdic@aurora
bonito (korpusy obecně) corpadm@aurora


Při ohlašování chyby se snažte pokud možno přesně popsat, co jí předcházelo, na kterém počítači a v kterou dobu k ní došlo, na které verzi programu atp. Subject by měl stručně vystihovat, v čem je problém. Přesnější popis povede k rychlejšímu odhalení a vyřešení problému.

Last modified 7 years ago Last modified on Feb 26, 2014, 3:43:59 PM