wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 453 (modified by Ales Horak, 14 months ago) (diff)

--

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná ve čtvrtek ve 14:00 hodin v B203 (podzim 2021) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity.

Případné přílohy k on-line prezentaci nahrejte podle instrukcí. Nahraná videa (i dřívější) jsou dostupná na video stránce.

Žádané příspěvky:

  • Dalibor Bačovský
  • Kamila Šamajová

Nabídka příspěvku:

Program semináře v podzimním semestru 2021

datum program

16.9.

program semináře na tento semestr
Aleš Horák: RASLAN 2021 Call for Papers

23.9.

Vít Novotný: SIGIR 2021 and RANLP 2021
Adam Rambousek: AHISTO project

30.9.

Michaela Denisová: Crosslingual embedding models

7.10.

Mikuláš Bankovič: Superresolution techniques for OCR

14.10.

Edoardo Signoroni: Corpus alignment by machine translation techniques
Rastislav Papčo: Topic classificaton in web corpora

21.10.

Ondřej Sotolář: Facebook conversations classification

4.11.

Radoslav Sabol: TBA
Ondřej Herman: TBA

11.11.

Tereza Vrabcová: TBA
Adam Hájek: TBA

18.11.

Petr Zelina: TBA
Samuel Špalek: TBA

25.11.

Marek Medveď: QA
Kristína Němcová: TBA

2.12.

Tomáš Houfek: Information extraction from medical records
Daniel Krátký: TBA

9.12.

Krištof Anetta, Mahmut Arslan: Electronic health records processing

Program semináře v jarním semestru 2021

datum program

2.3.

program semináře na tento semestr

9.3.

Pavel Rychlý: projekt LINDAT/CLARIAH-CZ
Pavel Rychlý: projekt strojového překladu
Pavel Rychlý: projekt generování slovníku

16.3.

Helena Medková: Zeugma Detection using Word Sketch
Vítek Novotný: EDS-MEMBED: Multi-Sense Embeddings Based on Enhanced Distributional Semantic Structures via a Graph Walk over Word Senses

23.3.

Michal Štefánik: Unsupervised Estimation of Out-of-Domain Performance of Language Models
Marek Medveď: SQAD database update

30.3.

Hien Thi Ha: Block type classification from scanned invoices
Vítek Novotný: Combining log-bilinear language models with Transformers

6.4.

Tomáš Houfek: Vytěžování dat z lékařských zpráv

13.4.

Mikuláš Bankovič: Application of super-resolution on OCR of historical documents
Adam Hájek: výpočet GTP-2 na Metacentru

20.4.

Tereza Vrabcová: Parallel corpus from web pages
Vítek Novotný: When FastText Pays Attention (preprint)

27.4.

Tereza Kinská: Creation of Judikatura corpora of court decisions
Pavel Rychlý: Using Makefiles for NLP projects

4.5.

Petr Zelina: ALBERT Training with TensorFlow and PyTorch

11.5.

Krištof Anetta: Electronic Health Records processing, Apache cTakes

18.5.

Ondřej Sotolář: Building a Corpus for Personal Data Detection

25.5.

Michal Starý: Event Detection


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)