Custom Query (14 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1 Vzorový projekt Zuzana Nevěřilová enhancement major component1
#2 implementace CBLM Vít Baisa task major component1
#5 Článek na TSD, dvoufázové strojové učení Jan Rygl task major component1
#6 PDT2vert@aurora Vašek task major component1
#8 členové laboratoře do moin xkocinc enhancement major konec semestru jaro 2013 NLPlab
#17 Vyčištění GNU-FDL slovníku x333279 task major Morfologická segmentace češtiny
#18 Skript na zpracování korpusu CEMAT x333279 task major Morfologická segmentace češtiny
#19 Napsat teoretickou část BP x333279 task major Morfologická segmentace češtiny
#20 Databáze + frekvence x383264 task major Morfologická segmentace češtiny
#21 teoretická část BP(1) x383264 task major Morfologická segmentace češtiny
#26 Skript na extrakci balíků témat z IS Vít Baisa task major NLPlab
#28 Aktualizovat články na nlp.fi.muni.cz task major NLPlab
#29 Aktualizovat cisla miestnosti na webe xkocinc defect major NLPlab
#14 Clean CPA concordance files Vít Baisa task minor component1
Note: See TracQuery for help on using queries.