wiki:cs/TemataBP

Version 2 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

Error while retrieving file
HTTP Error 404: Not Found