wiki:cs/TemataBP

Version 1 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

Volná témata bakalářských prací

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte. Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat také jako inspiraci.

Error while retrieving file
HTTP Error 404: Not Found