wiki:cs/TemataBP

Version 3 (modified by xrambous, 5 years ago) (diff)

--

Volná témata bakalářských prací

Velká část témat, které studenti v Centru zpracovávají, je experimentálního rázu, proto můžete seznam témat brát jako inspiraci.

Pokud v seznamu nenajdete téma, které vás zajímá, klidně se obraťte na některého zaměstnance nebo postgraduálního studenta CZPJ a téma závěrečné práce si domluvte.

témavedoucí
Automatická tvorba slovníkových definic RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Vyhodnocení dvojjazyčného slovníku automaticky vytvořeného z paralelních korpusů RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D., učo 139915
Google Speech Corpus RNDr. Marek Medveď, učo 359226
Pokročilá extrakce textů z PDF RNDr. Vít Suchomel, Ph.D., učo 139723
Vyhodnocení parametrů nástroje pro čištění webových stránek RNDr. Vít Suchomel, Ph.D., učo 139723
Automatická analýza anaforických odkazů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická extrakce syntaktických větných stromů podle závislostního korpusu PDT doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická sumarizace textu doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatická tvorba mofologických pravidel z anotovaných textových korpusů doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Automatické nalézání odpovědí na otázky doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Detekce propagandy doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Detekce propagandy doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Rozpoznávání řeči pro češtinu pomocí CMUSphinx doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Simulační prostředí pro robota Pepper doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Specializovaná slovníková aplikace na platformě DEB doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Učení českého diskuzního robota doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648
Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze přirozeného jazyka doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., učo 1648