wiki:cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

Version 25 (modified by xkocinc, 9 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ)

Centrum zpracování přirozeného jazyka (CZPJ) na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Naše práce se týkají zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat.

CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.

Zajímavé aktuality

[Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz/] získala druhé místo v kategorii Veřejně prospěšná služba v anketě Křišťálová Lupa 2014. Výslednou listinu je možné si prohlídnout na stránce projektu.

Tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity získal za rok 2014 Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu. Ocenění si zasloužil za výsledky v řešení projektu Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu.
Více na stránkách Ministerstva vnitra.

>> Všechny aktuality

Co najdete na nlp.fi.muni.cz?

Pro zájemce o spolupráci:

Studium:

Výzkum a práce v CZPJ:

Obecné informace:

Informační systém CZPJ (NLP IS)

Vybrané projekty

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip