wiki:cs/VerbaLex

VerbaLex

Valenční lexikon VerbaLex je v současnosti nejrozsáhlejší slovník českých valenčních rámců.

Co obsahuje

Obsahuje:

 • 6256 slovesných synsetů
 • 21032 literálů (sloveso + význam)
 • 10469 slovesných lemmat
 • 19247 rámců

Ukázka

http://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/VerbaLex/verbalex-koupit.png

Rámec ke slovesům koupit, nakoupit, odkoupit, pořídit si, zakoupit, koupit si obsahuje dva rámce:

 • někdo (osoba) koupí něco (zboží) za nějakou cenu (pod cenou, nad cenou, na splátky)
 • někdo (osoba) koupí něco (zboží) od někoho (osoby) nebo u někoho

Jak používat

autentizovaný přístup k HTML verzi: http://nlp.fi.muni.cz/verbalex/html3/

Jak získat přístup

Přístup k datům VerbaLex:

Aplikace

Seznam projektů, kde se používá VerbaLex:

Chyby v databázi

VerbaLex trac

Publikace

 • HORÁK, Aleš, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Preparing VerbaLex Printed Edition. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 3-11, 9 s. ISBN 978-80-263-0520-0.
 • NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marek GRÁC. Common Sense Inference using Verb Valency Frames. In Sojka, Petr and Horák, Aleš and Kopeček, Ivan and Pala, Karel. Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin / Heidelberg: Springer, 2012. s. 328-335, 8 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_40.
 • RAMBOUSEK, Adam a Dana HLAVÁČKOVÁ. Extended VerbaLex Editor Interface Based on the DEB platform. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 59-65, 7 s. ISBN 978-80-263-0077-9.
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Václav NĚMČÍK. Editing of VerbaLex. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. s. 15--20, 6 s. ISBN 978-80-7399-246-0.
 • NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Semantic Role Patterns and Verb Classes in Verb Valency Lexicon. In Proceedings of the 13th International Conference on Text, Speech and Dialog TSD 2010. Heidelberg: Springer, 2010. s. 150-156, 7 s. ISBN 978-3-642-15759-2. doi:10.1007/978-3-642-15760-8_20.
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. Počet lemmat v synsetech VerbaLexu. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. s. 91-99, 9 s. Neuveden. ISBN 978-80-7399-815-8.
 • NEVĚŘILOVÁ, Zuzana. Exploring and Extending Czech WordNet and VerbaLex. In Proceedings of the RASLAN Workshop 2009. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 69-82, 6 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana. The Relations between Semantic Roles and Semantic Classes in VerbaLex. In Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 97-101, 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006). Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. s. 85--92, 8 s. ISBN 3-540-39090-1.
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, Slovakia: Slovenský národný korpus, 2006. s. 107-115, 6 s. ISBN 80-224-0895-6.
Last modified 9 years ago Last modified on Mar 16, 2015, 1:29:18 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip