wiki:cs/TSDKonference

Konference Text, Speech and Dialogue

Text, Speech and Dialogue (TSD) je konference zabývající se problémy zpracování přirozeného jazyka. V pořadatelství se pravidelně střídá Fakulta informatiky MU a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Sborník příspevků z konference je od druhého ročníku vydáván nakladatelstvím Springer.

Témata konference se zabývají (většinou):

 • textovými korpusy a značkováním textu
 • problémy s přepisem mluvených korpusů
 • významovou desambigulací
 • souvislostmi mezi systémy zaměřenými na text a systémy zaměřenými na mluvenou řeč
 • problematikou rozboru textu, hlavně problémy rozboru mluvených textů
 • problematikou vícejazyčnosti, hlavně vícejazyčnými dialogovými systémy
 • získáváním informací a řazením podle tématiky textů
 • modelováním řeči
 • členěním řeči
 • rozpoznáváním řeči
 • řečí vytvořenou pomocí syntézy textu, syntézou dialogu
 • vývojem strategie dialogu
 • pomocnými technologiemi, založenými na řeči a dialogu
 • aplikovanými systémy a prostředky

Stránky jednotlivých ročníků konference: TSD 2014, TSD 20012, TSD 2010, TSD 2009, TSD 2008, TSD 2007, TSD 2006, TSD 2005, TSD 2004, TSD 2003, TSD 2002, TSD 2001, TSD 2000, TSD'99, TSD'98

Last modified 10 years ago Last modified on Jul 17, 2014, 1:17:37 PM