wiki:cs/TSDKonference

Konference Text, Speech and Dialogue

Text, Speech and Dialogue (TSD) je konference zabývající se problémy zpracování přirozeného jazyka. V pořadatelství se pravidelně střídá Fakulta informatiky MU a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Sborník příspevků z konference je od druhého ročníku vydáván nakladatelstvím Springer.

Témata konference se zabývají (většinou):

  • textovými korpusy a značkováním textu
  • problémy s přepisem mluvených korpusů
  • významovou desambigulací
  • souvislostmi mezi systémy zaměřenými na text a systémy zaměřenými na mluvenou řeč
  • problematikou rozboru textu, hlavně problémy rozboru mluvených textů
  • problematikou vícejazyčnosti, hlavně vícejazyčnými dialogovými systémy
  • získáváním informací a řazením podle tématiky textů
  • modelováním řeči
  • členěním řeči
  • rozpoznáváním řeči
  • řečí vytvořenou pomocí syntézy textu, syntézou dialogu
  • vývojem strategie dialogu
  • pomocnými technologiemi, založenými na řeči a dialogu
  • aplikovanými systémy a prostředky

Stránky jednotlivých ročníků konference: TSD 2014, TSD 20012, TSD 2010, TSD 2009, TSD 2008, TSD 2007, TSD 2006, TSD 2005, TSD 2004, TSD 2003, TSD 2002, TSD 2001, TSD 2000, TSD'99, TSD'98

Last modified 7 years ago Last modified on Jul 17, 2014, 1:17:37 PM