TimelineMar 18, 2013:

2:31 PM Ticket #21 (teoretická část BP(1)) created by x383264
tvarosloví
2:25 PM Ticket #20 (Databáze + frekvence) created by x383264
databáze slov k anotování s jejich frekvencí z korpusu
1:15 PM Ticket #17 (Vyčištění GNU-FDL slovníku) closed by x333279
fixed

Mar 8, 2013:

11:21 AM Ticket #19 (Napsat teoretickou část BP) created by x333279
- přehled a srovnání morfologie aj a čj - suffixová pole - popis dat …
11:16 AM Ticket #18 (Skript na zpracování korpusu CEMAT) created by x333279
- z dat vytvořit slovník překladových dvojic
11:07 AM Ticket #17 (Vyčištění GNU-FDL slovníku) created by x333279
- odstranění nepřeložených slov - vyfiltrování dvojic anglická zkratka …
9:25 AM Ticket #16 (Přidat due date do tracu) closed by Vít Baisa
done: :)
9:25 AM Ticket #16 (Přidat due date do tracu) created by Vít Baisa
8:50 AM WikiStart edited by Vít Baisa
(diff)
8:49 AM Ticket #15 (Upravit trac pro potřeby NLP centra) created by Vít Baisa
Styly, logotyp aj.
8:48 AM WikiStart edited by Vít Baisa
(diff)

Mar 5, 2013:

1:53 PM Ticket #14 (Clean CPA concordance files) created by Vít Baisa
Tidy up directory […] Remove old backups etc.

Feb 26, 2013:

7:23 PM Ticket #2 (implementace CBLM) closed by Vít Baisa
fixed: Implementoval jsem suffix arrays.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.