wiki:WikiStart

Version 6 (modified by Vít Baisa, 11 years ago) (diff)

--

Centrum zpracování přirozeného jazyka

Centrum zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název „jazykové inženýrství“ (language engineering).

Na čem pracujeme v NLP centru??<<BR>> A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje.?

Studium:

NLP:

Obecné informace:

Informační systém NLP centra<<BR>> Vybrané projekty

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip