wiki:cs/Workshop

Workshopy pořádané NLPC

Podle tématu

  • Představení technologií a aplikací NLP
  • Extrakce strukturovaných informací z textu
  • Detekce stejných nebo podobných textů
  • Chatboty
  • Prediktivní psaní

Podle věkové skupiny

  • 9-14
  • středoškoláci
  • všichni
Last modified 6 years ago Last modified on Mar 5, 2018, 8:07:02 PM