wiki:cs/SyntaktickaAnalyza

Syntaktická analýza

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png

Úkolem syntaktické analýzy je rozpoznat, zda vstupní textový řetězec je větou v daném (přirozeném) jazyce. V kladném případě je výsledkem analýzy syntaktická struktura věty, například v podobě derivačního stromu. Cílem syntaktické analýzy je, aby počítač „porozuměl“ gramatice přirozeného jazyka. Toho lze využít např. při vývoji syntaktického korektoru na opravu interpunkce, dialogového systému pro komunikaci v přirozeném jazyce nebo jako jeden z nástrojů pro realizaci strojového překladu. Čeština se svou bohatou ohebností (flexí) a volným slovosledem patří k nejobtížněji analyzovatelným jazykům, jelikož vyžaduje mnohem více pravidel gramatiky, než jiné jazyky.

CZPJ vyvíjí několik syntaktických analyzátorů. Syntaktický analyzátor synt je založen na české metagramatice doplněné o sémantické akce a kontextová omezení. SET je oblíbený syntaktický analyzátor založený na rozpoznávání vzorů. Oba tyto systémy dosahují přesnost až 90 %. Pro výukové účely existuje jednoduchý analyzátor Zuzana.

Související projekty

Související články

Další informace

Last modified 9 years ago Last modified on Mar 23, 2015, 1:16:56 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip