wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 74 (modified by Ales Horak, 9 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář


Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná v úterý ve 12:00 hodin v C511 (podzim 2014) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

  • X

Nabídka příspěvku:

  • X

Program semináře v jarním semestru 2015

datum program

17.2.

program semináře na tento semestr
předmět Advanced NLP?

24.2.

3.3.

10.3.

17.3.

24.3.

31.3.

7.4.

14.4.

21.4.

28.4.

5.5.

12.5.

Program semináře v podzimním semestru 2014

datum program

16.9.

program semináře na tento semestr
pokonferenční schůzka TSD
termín RASLAN 2014

23.9.

Dana Hlaváčková: Návrh do OP VVV
Vítek Baisa, Vojta Kovář, Zuzka Nevěřilová: workshop PLIN
Petr Machovec: Sumarizace textu krátce (5 min)

30.9.

Pepa Bušta: Rozšiřování překladových pamětí
Pavel Rychlý: HaBiT project
Zuzka Nevěřilová: Jak proběhla Noc vědců
možnost úvazku extrakce informací

7.10.

Petr Sojka: Math Information Retrieval: Past, Present and Future

14.10.

Vojtěch Kovář: Co se nevešlo do disertace
Michal Růžička: Math Information Retrieval for Digital Libraries

21.10.

prof. Lu Qin from Hong Kong PolyU (with prof. Chu-Ren): Web Persons Disambiguation
Hongkong study advertisements

4.11.

dr. Partha Pakray: Textual Entailment and Question Answering
Pavel Šmerk: Přídavná jména od jmen místních

11.11.

Vít Baisa: Character-based language model
Zuzka Nevěřilová: Prediktivní psaní
Vojta Kovář: Vybrané (a aktualizované) kapitoly z disertace

18.11.

Adam Rambousek: Aktuální slovníkové projekty platformy DEB
Statistika příspěvků RASLAN 2014

25.11.

Marek Medveď: Question Answering
Tomáš Čapek: Czechtris

2.12.

Vítek Suchomel: Podobnost a stejnorodost (sub)korpusů

9.12.

Honza Rygl: Rozpoznávání stylu pisatele

16.12.

Petr Machovec: Sumarizace textu
Miloš Jakubíček: wine & cheese & koledy


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)