wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 318 (modified by x413827, 5 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná v úterý ve 12:00 hodin v B203 (podzim 2019) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

Nabídka příspěvku:

Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem):

  • X

Program semináře v podzimním semestru 2019

datum program

17.9.

program semináře na tento semestr
Eniafe Festus Ayetiran: Research Intro

24.9.

Zuzana Nevěřilová: Deep Learning Indaba Summer School

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

5.11.

Martin Víta: Figurative Language Paraphrasing

12.11.

19.11.

26.11.

3.12.

Marie Stará: Automatically Created Definitions -- What's New

10.12.

17.12.

Program semináře v jarním semestru 2019

datum program

20.2.

program semináře na tento semestr
Josef Plch: Substituční segmentér

27.2.

Tomasz Jadczyk: CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients
moved to April 10
Marek Medveď: ICAART 2019

6.3.

Vít Suchomel: žánry
Pavel Rychlý: word2vec - odkrývání magie Yoav Goldberg -- word embeddings

Monday 11.3. 12:00

David Sears: Collocations in music? What systematic musicology can learn from corpus linguistics

13.3.

Hien Thi Ha: NLP of Vietnamese

20.3.

Marie Stará: Automatické vytváření definic

27.3.

Vít Novotný: Trains of Thought in Informations Retrieval (10")
Dávid Lupták: Effective Indexing, Searching and Querying of Structures (10")
Adam Rambousek: Systém pro tezaury odborné terminologie

3.4.

Štěpán Balážik: TBA
moved to April 24

10.4.

Tomasz Jadczyk: CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients
Aleš Horák: robot Karel Pepper

17.4.

Martin Víta: Story Cloze Task, Facebook InferSent

24.4.

Vit Novacek: Biomedical Discovery Informatics Using Knowledge Graphs
Štěpán Balážik: Rozvrhbot s robotem Pepper
Petr Zelina: Better fasttext word embeddings for Czech

15.5.

Adam Bajger: neural PoS tagger with fastText embeddings
Vítek Suchomel: Bigger, cleaner and richer web corpora

22.5.

Radoslav Sabol: Answer selection and GPU computing in Metacentrum
Ondřej Svoboda: Lemmatizace a morfologické značkování korpusů historické češtiny (období 1300-1500)


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)