wiki:cs/LaboratorniSeminar

Version 310 (modified by Ales Horak, 5 years ago) (diff)

--

Laboratorní seminář

Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.

Seminář se koná ve středu ve 12:00 hodin v B203 (jaro 2019) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat prostřednictvím IS MU.

Žádané příspěvky:

Nabídka příspěvku:

Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem):

  • X

Program semináře v jarním semestru 2019

datum program

20.2.

program semináře na tento semestr
Josef Plch: Substituční segmentér

27.2.

Tomasz Jadczyk: CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients
moved to April 10
Marek Medveď: ICAART 2019

6.3.

Vít Suchomel: žánry
Pavel Rychlý: word2vec - odkrývání magie Yoav Goldberg -- word embeddings

Monday 11.3. 12:00

David Sears: Collocations in music? What systematic musicology can learn from corpus linguistics

13.3.

Hien Thi Ha: NLP of Vietnamese

20.3.

Marie Stará: Automatické vytváření definic

27.3.

Vít Novotný: Trains of Thought in Informations Retrieval (10")
Dávid Lupták: Effective Indexing, Searching and Querying of Structures (10")
Adam Rambousek: Systém pro tezaury odborné terminologie

3.4.

Štěpán Balážik: TBA
moved to April 24

10.4.

Tomasz Jadczyk: CardioCube - Conversational AI for cardiovascular patients
Aleš Horák: robot Karel Pepper

17.4.

Martin Víta: Story Cloze Task, Facebook InferSent

24.4.

Vit Novacek: Biomedical Discovery Informatics Using Knowledge Graphs
Petr Zelina: TBA
Štěpán Balážik: TBA

15.5.

Adam Bajger: neural PoS tagger with fastText embeddings
Vítek Suchomel: Bigger, cleaner and richer web corpora

22.5.

Radoslav Sabol: TBA

Program semináře v podzimním semestru 2018

datum program

20.9.

program semináře na tento semestr

27.9.

Ha, Hien Thi: Information extraction from scanned invoices

4.10.

Pavel Rychly: Majka a DESAM

11.10.

Pavel Rychlý: Makefile, Make, Mk (and how to use them in data processing)

18.10.

Obluková, Barbora: TBA

25.10.

mimořádně v A420 - Martin Víta: Pipeline selection in classification tasks (deep learning approaches)

1.11.

Daša Kušniráková: Question/answer type extraction
Ondřej Herman: Word sense shift detection

8.11.

Luboš Popelínský: Anomaly detection in text (after Guthries)

15.11.

Zuzana Nevěřilová: EMNLP 2018

22.11.

Švárová, Nikola: Sentiment analysis
Michal Měchura: Lexonomy (what is new)

29.11.

Vítek Suchomel: Bigger, cleaner and richer web corpora (writing a dissertation thesis in progress)

6.12.

Marek Medveď: Towards new AQA version
Vítek Baisa: Sentence alignment using Dijkstra

13.12.

Aleš Horák: What Karel Pepper can(not) do


Je možné si prohlédnout i program semináře v dřívějších semestrech.

Attachments (14)